Eksperti skaidro

2020.gada 17.Septembris
Praktiski ieteikumi finansējuma piesaistei
jaunākais / Finanses

Jaunākais

25.Mar

Vebinārs Kā vadītājam stiprināt sevi un komandu

Kā vadītājam stiprināt sevi un komandu

VEBINĀRĀ RUNĀSIM PAR: 

 • Īsi par cilvēku radikālās pārmaiņās un krīzē/ cikli, emocijas
 • Gatavības pārmaiņām novērtēšanas metode (cik lielā mērā pats esmu gatavs? Cik lielā mērā – mana komanda?)
 • Matrica savas lomas noteikšanai pārmaiņu laikā
 • Svarīgie pārmaiņu jautājumi, uz kuriem vērts atrast atbildes
 • Vadītāja atbalsta punkti pārmaiņu/krīzes laikā
 • Kā sekmēt atbildību komandā?
 • Komunikācijas likumi radikālās pārmaiņās un krīzēs.
25.Mar

Aktuāli COVID-19 un nepārvarama vara

COVID-19 un nepārvarama vara

Praktiskus ieteikumus par līgumsaistībām COVID-19 apstākļos sniedz Andris Lazdiņš, ZAB Ellex Kļaviņš asociētais partneris, strīdu risināšanas prakses grupas līdzvadītājs, un Anete Dimitrovska, ZAB Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte.

24.Mar

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 24. marta numurs

Dienas Bizness elektroniski 24. marts, 2020

Lasi jaunāko žurnālu Dienas Bizness elektroniski

23.Mar

Instagram algoritmi – kā šobrīd tos izmantot uzņēmumā

Instagram algoritmi – kā šobrīd tos izmantot uzņēmumā

Raitis Velps, The Beginnings, The Beginnings restorāni, mārketinga vadītāja sniedz padomus par Instagram lietošanu.  Padomi ir noderīgi arī šobrīd, lai uzmundrinātu klientus, dalītos ar pozitīvo un kopīgi cerētu.

20.Mar

Ko darīt, ja darbiniekam nepieciešama pašizolācija?

Normatīvajos aktos ne vienmēr ir ietverts precīzs un skaidrs risinājums katrai situācijai, tomēr, izmantojot tiesību normu iztulkošanas metodes, var rast taisnīgāko un pragmātiskāko risinājumu šajā ārkārtas situācijā. 

20.Mar

#paliecmājās: Kas ir attālinātais darbs? Kam ieteicams pievērst uzmanību?

Linda Matisāne, medicīnas zinātņu doktore aroda medicīnā, darba aizsardzības speciāliste ar augstāko profesionālo izglītību, skaidro, kas ir "attālinātais darbs" Darba aizsardības likuma izpratnē.

20.Mar

Līgumu nosacījumi karona vīrusa situācijā

ZAB "LEXTAL", SIA "NEXIA AUDIT ADVICE" un SIA "CBB KONSULTĀCIJU BIROJS" aicina pievērst uzmanību līgumu noteikumiem, kas paredz rīcību nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā.

19.Mar

Kas ir kolektīvā atlaišana?

Kas ir kolektīvā atlaišana?

Darba likuma 105. panta normas skaidro juriste Karīna Platā.

18.Mar

Kas ir krīze?

Kas ir krīze?

Krīze ir kaut kas nopietnāks par ikdienas problēmām, tā pārtrauc normālu uzņēmējdarbības norisi. Krīze ir nestabilitātes stāvoklis, kas pievērš uzmanību organizācijai un prasa tūlītēju rīcību.

18.Mar

Personālvadības juridiskie aspekti: piemērojamie līgumi un organizatoriskās struktūras ietekme uz darba tiesiskajām attiecībām

ZAB "Ellex Kļaviņš" papildinājis nodaļu par personālvadības juridiskajiem aspektiem, uzmanību vēršot darbu izpildei piemērojamiem līgumiem un komersanta organizatoriskās struktūras ietekmei uz darba tiesiskajām attiecībām. Informācija pieejama "Personāla vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

18.Mar

Būtiskākie jautājumi, kas ārkārtas situācijā ir jāņem vērā darba devējiem

Ņemot vērā to, ka COVID-19 infekcijas izplatīšanās rezultātā Latvijas Republikā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, ZAB "Ellex Kļaviņš" ir apkopojis būtiskākos jautājumus, kas ir jāņem vērā darba devējiem.

17.Mar

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 17.marta numurs

Dienas Bizness elektroniski 17.marts, 2020

Lasi jaunāko žurnālu Dienas Bizness elektroniski

11.Mar

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas "jaunā ēra": vadlīniju ieteikumu nianses

Autore Ieva Kalve aktualizējusi rokasgrāmatu atbilstoši jaunajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijām. Svarīgi ņemt vērā, ka tas ir apjomīgs dokuments ar ieteikuma raksturu, kuru var izmantot pēc nepieciešamības. Ieteikumi skaidrojumi pieejami "Dokumentu un biroju pārvaldības rokasgrāmatas" abonentiem.

11.Mar

Seminārs Kā vadīt iekšējo komunikāciju?

Kā vadīt iekšējo komunikāciju?

SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR: 

 • Iekšējās komunikācijas koncepta skaidrojums; Kas ir iekšējās komunikācijas vadība?
 • Kā atšķiras iekšējā komunikācija no iekšējām sabiedriskajām attiecībām un mārketinga;
 • Sistēmisks skatījums uz iekšējo komunikāciju;
 • Kas ir atbildīgs par iekšējo komunikāciju un kam tā jāvada?
 • Simfoniskā iekšējās komunikācijas vadība;
 • Iekšējās komunikācijas mērķis un nolūks;
 • Kā virzīties uz stratēģiski vadītu iekšējo komunikāciju;
 • Galvenie principi veiksmīgai iekšējās komunikācijas vadībai.
10.Mar

Emocijas darba vidē

Emocijas darba vidē

Esot uzņēmuma vai komandas vadītajam, ir lieliski jāorientējas cilvēku psiholoģijā, lai izprastu un spētu strādāt ar savu komandu.

10.Mar

Seminārs LinkedIn izmantošana biznesa un karjeras vajadzībām

LinkedIn izmantošana biznesa un karjeras vajadzībām

SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR: 

 • LinkedIn profila vizuālais noformējums, attēlu ietekme uz pirmā iespaida veidošanu;
 • profila tekstuālais noformējums, īstie atslēgvārdi, atrodamība meklētājos;
 • noderīgo kontaktu loka veidošana un biežāk pieļautās komunikācijas kļūdas;
 • uzticamības veidošana un iesaistošā komunikācija;
 • interešu grupas un viedokļa līderi;
 • LinkedIn mobilās lietotnes veiksmīga izmantošana.
6.Mar

Drīzumā! Darbu izpildei piemērojamie līgumi

Sadarbībā ar ZAB "Ellex Kļaviņš" tiek sagatavots materiāls par darbu izpildei piemērojamiem līgumiem. Autori norāda, ka "būtiskākais šajā jautājumā ir pareizi izvēlēties līguma veidu, lai ne tikai optimālākā veidā nodibinātu tiesiskās attiecības par darba izpildi, bet izvairītos arī no iespējamiem riskiem saistībā ar valsts uzraugošo iestāžu piemērotiem sodiem". Skaidrojumi un ieteikumi no prakses būs pieejami "Personāla vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

4.Mar

Netaisnprātīga prasība par kopīpašuma izbeigšanu

"Pēdējos gados samilzušais nekustamā īpašuma kā kopīpašuma izbeigšanas problēmjautājums šķiet sasniedzis savu kulmināciju un uzsācis ceļu uz tā atrisināšanu labas ticības un taisnības gaisotnē," situāciju skaidro Kristīne Gaigule-Šāvēja, PRIMUS DERLING partnere, un zvērināta advokāte Ieva Šakare, PRIMUS DERLING juriste.

4.Mar

Meža nozares aktualitātes

Abonentizdevuma autors zvērinātu advokātu birojs "TGS Baltic" jaunākajos papildinājumos ir ietvēris informāciju par aktualitātēm nozarē, tās regulējumā un regulējuma piemērošanā. Aktuālā informācija pieejama "Meža nozares rokasgrāmatas" abonentiem. 

3.Mar

Drīzumā! Reputācijas risku vadība - ieteikumi un piemēri no prakses

Sadarbībā ar risku pārvaldības eksperti Andu Krauzi top materiāls par reputācijas risku vadību, uzmanību vēršot organizācijas reputācijas efektīvai aizsardzības pieejai. Kāds ir organizācijas reputācijas vadības un reputācijas risku vadības ietvars? Kādi aspekti tiek iekļauti korporatīvās sociālās atbildības ietvaros? Kā reputācijas risku noteicošie faktori atklāj organizācijas pakļautību reputācijas riskam? Atbildes uz jautājumiem un praktiski ieteikumi būs pieejami "Riska vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

3.Mar

Aktualizētas līgumcenu robežvērtības

Arī šajā gadā rokasgrāmatas autors ZAB "PRIMUS DERLING" turpina uzturēt rokasgrāmatu atbilstoši izmaiņām. Jaunāko papildinājumu centrā būtiskākie aspekti ir līgumcenu robežvērtības un sankciju ievērošana publiskajā iepirkumā. Aktualitātes pieejamas "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas" abonentiem.

3.Mar

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 3.marta numurs

Dienas Bizness elektroniski 3.marts, 2020

Lasi jaunāko žurnālu Dienas Bizness elektroniski

26.Feb

Seminārs Emocijas darba vietā

Emocijas darba vietā

SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR: 

 • Emocijām un to lomu komunikācijas un saskarsmes procesā (gan komandas ietvaros, gan mijiedarbībā ar klientiem);
 • Emocionālo inteliģenci, ko tas nozīmē, un kādēļ šī tēma ir tik populāra un aktuāla uzņēmumos;
 • Emocijām un motivāciju, un to kā daži uzņēmumi ir radījuši amatu “Chief happiness officer” jeb CHO, ar nolūku rūpēties par darbinieku labizjūtu un motivāciju.
24.Feb

Līderības mācībstundas – Kristīnes Misānes lieta

Līderības mācībstundas – Kristīnes Misānes lieta

Jānis Janovskis apskata Kristīnes Misānes lietu no 3 līderības aspektiem.

19.Feb

Drīzumā! Izmaiņas atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijām

Sadarbībā ar autori Ievu Kalvi tiek aktualizēta rokasgrāmatas informācija atbilstoši jaunajām "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijām". Aktuālā informācija atbilstoši jaunajām vadlīnijām būs pieejama "Dokumentu un biroju pārvaldības rokasgrāmatas" abonentiem.

19.Feb

Būvē jaunas nodokļu sapņu pilis

Nodokļu sistēmā un arī vairāku nodokļu likmēs briest izmaiņas. 

Līdz 2020. gada 31. maijam Finanšu ministrijai sadarbībā ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem ir jāizstrādā vidēja termiņa valsts nodokļu pamatnostādnes.

17.Feb

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 18.februāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 18.februāris, 2020

Lasi jaunāko žurnālu Dienas Bizness elektroniski

17.Feb

Sankciju ievērošana publiskajā iepirkumā

Sankciju ievērošana publiskajā iepirkumā

Kristīna Markeviča, PRIMUS DERLING juriste, sertificēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciāliste, CAMS, un Konstantīns Teļakovs, PRIMUS DERLING zvērināts advokāts, skaidro sankciju ievērošanas soļus, kas jāņem vērā ikvienam komersantam, piedaloties publiskajā iepirkumā.

12.Feb

Pārdošana un efektīvu biznesa procesu ieviešana – eksperta pieredzes stāsts

Sadarbībā ar Edgaru Untālu, sertificētu biznesa un NLP treneri, rokasgrāmata papildināta ar šādām pārdošanas un efektīvu biznesa procesu ieviešanas metodēm: SALES BOOK, profesionālo kompetenču attīstīšana, tiešsaistes pārdošanas platforma un komunikācija uz darījumu līnijas. Iedvesmas idejas darbam un izaugsmei pieejamas "Pārdošanas vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

10.Feb

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 11.februāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 11.februāris, 2020

Lasi jaunāko žurnālu Dienas Bizness elektroniski

10.Feb

"Līgumu rokasgrāmatas" aktualitātes

Sekojot līdzi aktualitātēm, rokasgrāmatas autors ZAB "Tamberga un Partneri" jaunākajos papildinājumos iekļauj:

 1. Nekustamā īpašuma (zemes gabala zem ēkas) pirkuma līguma paraugu. 
 2. Darba līguma un uzņēmuma līguma būtiskākos aspektus, kas saistīti ar grozījumiem Darba likumā papildinot likumu ar jaunu E daļu  – Administratīvā atbildība. 
6.Feb

Prezentācija - populārākais vizuālās uzskates materiāls. Kas to padara "pievilcīgu"?

Prezentācija - populārākais vizuālās uzskates materiāls. Kas to padara "pievilcīgu"?

Svarīga biznesa tikšanās, idejas prezentācija potenciālajam investoram, atskaite par ceturkšņa rezultātiem valdes sēdē. Visticamāk, ka šīs ir pazīstamas situācijas, ar ko biznesa vidē strādājošie ir saskārušies ne vienu reizi vien.

6.Feb

Pētījums atklāj biežākos nāves iemeslus darba vietā

Par pēkšņas nāves iemesliem darbā galvenokārt tiek uzskatītas nepietiekamas rūpes par veselību gan no darbinieku, gan darba devēju puses. Darbinieki darba vietās var būt pakļauti dažādiem darba vides faktoriem, kas mijiedarbībā ar dzīvesveida sliktajiem ieradumiem var veicināt mirstību no sirds un asinsvadu slimībām.

6.Feb

Saldinātajiem bezalkoholiskajiem dzērieniem palielina akcīzes nodokli

No 2022.gada bezalkoholiskajiem saldinātajiem dzērieniem plānots palielināt akcīzes nodokļa likmi. To paredz Saeimā ceturtdien, 6.februārī, galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi akcīzes nodokļa likumā. 

3.Feb

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 4.februāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 4.februāris, 2020

Lasi jaunāko žurnālu Dienas Bizness elektroniski

3.Feb

Personālvadības stratēģija: no ugunsgrēku dzēšanas līdz mērķtiecīgam atbalstam biznesa stratēģijas realizēšanai

Personālvadības stratēģija: no ugunsgrēku dzēšanas līdz mērķtiecīgam atbalstam biznesa stratēģijas realizēšanai

Visbiežāk, plānojot uzņēmuma izaugsmi vai attīstību, vadītāji pārskata esošo uzņēmuma stratēģiju, tā finanšu datus un jaunāko informāciju par izmaiņām tirgū. 

31.Jan

Drīzumā! Pārdošanas kompetenču attīstīšana

Sadarbībā ar pārdošanas burvi Edgaru Untālu top jaunā gada ieteikumi, kas uzlabos ne tikai pārdošanu uzņēmumā, bet attīstīs visus procesus kopumā, jo, kā atzīst autors, "uzlabojot vienu, uzlabojas arī viss pārējais". Jaunākais iedvesmas materiāls būs pieejams "Pārdošanas vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

31.Jan

Publicētas vadlīnijas dokumentu izstrādāšanai un noformēšanai

Lai mazinātu administratīvo slogu un izmaksas dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā, kā arī skaidrotu Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības, Tieslietu ministrijas pastāvīgā darba grupa dokumentu izstrādāšanas jautājumos sagatavojusi dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas.

30.Jan

Speciālizdevums TOP 500 - Largest 1000 companies in Latvia | 2019

TOP500_ENG_2019

Zīmola izdevums TOP 500 izdevums angļu valodā. Analītika, nozaru un reģionu apskati, kā arī šogad jau Latvijas 1000 lielākie uzņēmumi.

30.Jan

Kas jāzina par troksni birojā?

Linda Matisāne, medicīnas zinātņu doktore aroda medicīnā, darba aizsardzības speciāliste ar augstāko profesionālo izglītību, pievērš uzmanību troksnim kā darba vides problēmai birojā.

2020.gada 15.Septembris
Tiešie norēķini: Vai tiešām tas atrisinās parādu problēmu?
jaunākais / Viedokļi
2020.gada 4.Septembris
Administratīvā atbildība būvniecības procesā: kādas izmaiņas jāņem vērā
jaunākais / Tiesvedība, Uzņēmējs
2020.gada 21.Augusts
Datu aizsardzības jautājumi personālvadībā
jaunākais / Personāls
2020.gada 19.Augusts
Inovāciju idejas jebkura lieluma uzņēmumam
jaunākais / Uzņēmējs, Personāls
2020.gada 13.Augusts
Aktualitātes līgumu izstrādē
jaunākais / Personāls, Tiesvedība
2020.gada 12.Augusts
Kāda ir atšķirība starp darba devēja uzteikumu un paziņojumu?
jaunākais / Personāls, Tiesvedība

Personāla rgr. 2020-03 Ellex

2020.gada 10.Jūlijs
Uzņēmuma pāreja citai personai
jaunākais / Uzņēmējs, Tiesvedība
2020.gada 3.Jūlijs
Pārdošanas pārvaldības risks - aktuāls ikvienam uzņēmējam
jaunākais / Uzņēmējs, Vadība, Darba drošība
2020.gada 26.Jūnijs
Kad un kur drīkst izmantot elektronisko parakstu, izplatītākie mīti
jaunākais / Noderīgi, Aktuāli
2020.gada 1.Jūnijs
Maksātnespējas process Covid-19 skartajā laikā
jaunākais / Tiesvedība, Finanses
2020.gada 26.Maijs
Kāda ir Covid-19 ietekme uz publiskajiem iepirkumiem?
jaunākais / Finanses
2020.gada 22.Maijs
Aktuālais uzņēmuma vadītājam
jaunākais / Vadība
2020.gada 20.Maijs
Pārrobežu nodokļi: iespējas, spēles noteikumi un riski
jaunākais / Aktuāli
2020.gada 19.Maijs
Kādi ir tiesāšanās izdevumi?
jaunākais / Tiesvedība