Tiešie norēķini: Vai tiešām tas atrisinās parādu problēmu?

Tiešie norēķini: Vai tiešām tas atrisinās parādu problēmu?
Jāņem vērā vairāki būtiski argumenti, kādēļ dzīvokļu īpašniekiem būtu jābalso pret tiešo norēķinu ieviešanu. Argumentu pamatā SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" aptaujas anketas.
Foto: Unsplash.com

Aptauju anketas ir viens no diviem likumā paredzētajiem veidiem, kā nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā dzīvokļu īpašnieki var pieņemt lēmumus. Tādēļ, pieņemot lēmumu aptaujas veidā, ir būtiski izvērtēt un izanalizēt piedāvāto lēmumu potenciālās sekas un ietekmi uz kopīpašumu. To apliecina nesenais precedents Rīgā.

Pēdējo nedēļu laikā aptuveni 2000 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, kuru mājas apsaimnieko Rīgas pilsētas kapitālsabiedrība SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", ir saņēmuši aptaujas anketas, kurās tiek piedāvāts lemt par pāreju uz tiešajiem norēķiniem ar AS "Rīgas Siltums" un par siltumenerģijas parāda segšanu no māju uzkrājumiem. Raugoties no uzņēmuma viedokļa, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" piedāvātais lēmuma projekts ir pareizs un saprotams, taču ir vairāki būtiski argumenti, kādēļ dzīvokļu īpašniekiem būtu jābalso pret tiešo norēķinu ieviešanu:

  1. Izmaksu sadārdzinājums. Pēc AS "Rīgas Siltums" sniegtās informācijas, viena rēķina sagatavošana un administrēšana izmaksā 3,30 EUR, tai skaitā PVN. Papildus šīm izmaksām ir jāpieskaita pasta izdevumi, kas minimāli sastāda 1,00 EUR. Tātad kopumā dzīvokļu īpašniekiem ikmēneša rēķins sadārdzinātos vismaz par 4,30 EUR.
  2. Parādu piedziņas efektivitāte. Nav zināms, ar kādām sekmēm AS "Rīgas Siltums" spētu strādāt ar debitoriem. Ir jāsaprot, ka parādu piedziņa nav ātra, un šobrīd, lai saņemtu tiesas izpildrakstu, ir nepieciešami kā minimums 4–6 mēneši.
  3. Kopējā atbildība par mājas parādiem. Neskatoties uz to, ka īpašnieki būs noslēguši līgumu par tiešajiem norēķiniem ar AS "Rīgas Siltums", ikdienas prakse liecina, ka apkures sezona mājā netiks uzsākta, kamēr kaut vienam dzīvokļa īpašniekam būs parāds pret AS "Rīgas Siltums". Tas nozīmē, ka, visticamāk, dzīvokļu īpašniekiem katru rudeni būs jālemj par savu kaimiņu parādu segšanu no maksātāju kabatām līdz brīdim, kamēr notiek parāda piedziņa.

Nākas izdarīt pieņēmumu, ka ar šādu aptauju organizēšanu SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" netiešā veidā ir atzinis, ka uzņēmums nav strādājis un nākotnē neredz iespējas sekmīgi strādāt ar parādu piedziņu par sniegto pakalpojumu.

pediņasTā vietā uzņēmums nevis meklē risinājumus, kā uzlabot parādu piedziņas procesu, bet piedāvā dzīvokļu īpašniekiem uzņemties slogu par kaimiņu parādu apmaksu.

Aptaujās iekļautais jautājums par siltumenerģijas parādu segšanu no māju uzkrājumiem jau pēc būtības ir absurds, tāpēc šajā jautājumā iedzīvotājiem būtu jābalso pret. Absurda situācija veidojas tādēļ, ka SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" piedāvā māju remontu darbiem paredzēto naudu novirzīt parādu segšanai. Tas nozīmē, ka jau tā sliktā tehniskā stāvoklī esošās ēku remonts vai atjaunošana tiks atlikts vismaz uz vienu gadu. Atliekot šos darbus, pastāv iespēja, ka tie būs jāveic avārijas kārtībā, tātad – dārgāk.

Atceroties neseno skandālu ar PNB Bank maksātnespēju, kur bankas maksātnespējas brīdī SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" bankā palika seši miljoni eiro, un tagad, redzot anketā piedāvāto jautājumu saturu, jāaizdomājas, vai uzņēmuma rīcībā ir pietiekami daudz līdzekļu, lai dzīvojamām mājām rudenī varētu pieslēgt apkuri. 

Lai nākotnē tiktu ievērotas iedzīvotāju intereses, kā arī namos savlaikus tiktu uzsākta apkures sezona, aicinu dzīvokļu īpašniekus būt izlēmīgiem un lemt par savas dzīvokļu īpašnieku biedrības izveidi vai domāt par pāriešanu pie citiem apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuriem ir izstrādāta efektīva parādu piedziņas procedūra un sadarbība ar iedzīvotājiem ir caurspīdīga un konstruktīva.