Būvniecības vadības rokasgrāmata

Būvniecības vadības rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.88 €

Efektīva būvobjekta vadība!

«Būvniecības vadības rokasgrāmata» ir mūsdienu tirgus situācijai atbilstoša praktiskas būvdarbu organizācijas un vadības rokasgrāmata.

Rokasgrāmata ir kā palīglīdzeklis būvniecībā strādājošajiem, kur vienkopus ir atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem nozarē. Rokasgrāmata sniedz izpratni par būvniecības darba organizēšanu, personāla vadību un finanšu plānošanu, kā arī ļauj orientēties nozares likumdošanā.

Praktiski piemēri no autoru pieredzes, jaunākās atziņas būvniecības inženierzinātnē, komentāri par Latvijas likumdošanas izmaiņām, jaunumi būvniecības normatīvajos aktos – tas viss «Būvniecības vadības rokasgrāmatā».

LEXTAL

Lextal

LEXTAL – viens no nozīmīgākajiem pilna pakalpojumu klāsta advokātu birojiem, kas ir izvērtis darbību visās Baltijas valstīs: Igaunijā (Tallinā), Latvijā (Rīgā) un Lietuvā (Viļņā), un tā klientu priekšrocība ir LEXTAL advokātu daudzpusīgā pieredze, talantu, valodu un kultūru dažādība, kas nodrošina radošus risinājumus un spēju pielāgoties klientu individuālajām vajadzībām. Visaptveroša pārstāvība reģionā ļauj piedāvāt risinājumus atbilstoši nozares specifikai, jurisdikcijai un klienta vēlmēm. LEXTAL darbības pamatprincips ir ne tikai rast risinājumus veiksmīgai ikdienas komercdarbībai, bet arī jaunas idejas un iespējas mūsdienu ekonomiskajā situācijā, ievērojot pamatprincipu – piemeklēt vislabāko risinājumu katram mūsu klientam.

Viena no galvenajām pamatdarbības jomām ir būvniecība un ar to saistītie procesi, tai skaitā, bet ne tikai, nekustamā īpašuma iegāde, teritorijas plānošana, ietekmes uz vidi novērtēšana, administratīvā tiesvedība u.tml. Vienlaikus LEXTALsniedz daudzpusīgu juridisko palīdzību banku un finanšu tiesībās, nodokļu tiesībās, darba tiesībās, imigrācijas tiesībās, apdrošināšanā, pārstāvībā tiesā un citās ar uzņēmējdarbību saistītās jomās. Birojs ir palīdzējis daudziem klientiem sekmīgi īstenot būvniecības ieceres, turklāt to kā savu juridisko padomdevēju izvēlas Latvijas Būvnieku asociācija.

Plašāku informāciju par LEXTAL var iegūt tīmekļa vietnē www.lextal.lv, kā arī sazinoties ar biroja vadītāju, zvērinātu advokātu, partneri Armandu Jaunzaru pa biroja tālruni 67283391, mobilo tālruni 26406178 vai e-pastu armands.jaunzars@lextal.lv.

Edvīns Viļkins
Edvīns
Viļkins

Viens no vadošajiem LEXTAL juristiem, kas sniedz juridisko palīdzību ar būvniecību saistītos jautājumos. Viņam ir plaša pieredze jautājumos, kas saistīti ar administratīvo procesu – kā ierēdnim izstrādājot normatīvos aktus un ievērojot administratīvo procesu, tā arī sniedzot atbalstu klientiem administratīvā procesā.
Pirms pievienošanās LEXTAL komandai Edvīns Viļkins vecākā juriskonsulta amatā ir strādājis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Juridiskā nodrošinājuma nodaļā, kā arī zvērināta advokāta birojā.

Andris
Jēkabsons

5 gadus ieņēmis atbildīgus amatus Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamentā.

Būvniecības nozares speciālisti

Rokasgrāmatas izstrādāšanā piedalījušies šādi būvniecības nozares speciālisti:

Marks Aizsils, Rūta Bendere, Jānis Blumbergs, Ivars Gardovičs, Dzintars Grasmanis, Leonīds Jākabsons, Aigars Kathins, Vilis Kokins, Maija Ķuda, Santa Liepa, Guntars Liepiņš, Ronalds Liepiņš, Sandris Liepiņš, Jānis Lūsītis, Maija Meļķo, Māris Millersons, Rodrigo Pelsis, Vilnis Puļķis, Jānis Putniņš, Imants Spruģis, Kristīne Strika, Valentīna Šeškena, Gatis Šneiders, Andris Šteinerts, Tatjana Tambovceva, Rita Zālīte, Inta Zommere.

31.07.2017

Būvniecība kultūras pieminekļos

Rokasgrāmatas autors ZAB LEXTAL izstrādājis jaunu 6. nodaļu «Būvniecība kultūras pieminekļos», sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kādas ir vispārīgās prasības, veicot būvniecību objektā, kas ir kultūras piemineklis?
 • Kad nepieciešams un kad ieteicams saņemt uzziņu par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām?
 • Kā saņemama atļauja būvniecībai kultūras piemineklī?
 • Kad nav nepieciešams saņemt atļauju?
 • Vai nepieciešams saņemt atļauju iekšdarbiem ēkās pilsētbūvniecības piemineklī?

Tāpat rokasgrāmatas autors ZAB LEXTAL sagatavojis jaunākos papildinājumus, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos tiesību aktos, tādēļ rokasgrāmatā ir aktuālākais, piemēram, par būvniecības procesā iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām, būvkomersantu klasifikāciju.

Vienlaicīgi vēlreiz vēršam uzmanību, ka sadarbībā ar ZAB LEXTAL veikta rokasgrāmatas nodaļu pārmaiņa, lai abonentiem to ērtāk un pārskatāmāk izmantot to. Piemēram, ja iepriekš satura rādītājā bija tikai nosaukums «Būvniecības tiesiskais regulējums un process», tad šobrīd jau satura izvēlnē iespējams izvēlēties interesējošo aspektu – «Būvniecības reglamentējošie normatīvie akti», «Būvniecības pamatnoteikumi», «Būvniecības procesā iesaistītas valsts un pašvaldību institūcijas», «Pakalpojumu sniedzēji», «Būvniecības dalībnieki» vai «Būvniecības process». Tātad, pirmkārt, šāda rokasgrāmatas pārmaiņa nodrošina ērtāku lietošanu. Otrkārt – akcentē ZAB LEXTAL kā galveno rokasgrāmatas autoru juridiskajos jautājumos.

26.04.2017

Būvkomersants. Būvprojekta ekspertīze. Būvniecības procesa sākums

Rokasgrāmatas autors ZAB LEXTAL sagatavojis jaunākos papildinājumus, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos tiesību aktos, tādēļ rokasgrāmatā ir aktuālākais, piemēram, par būvkomersanta darbību, būvprojekta ekspertīzi, būvniecības process sākumu.

Vēršam uzmanību, ka sadarbībā ar ZAB LEXTAL rokasgrāmata dominējoši kļuvusi par padomdevēju normatīvo tiesību aktu izpratnē, tādēļ arī šobrīd veikta nodaļu pārmaiņa, lai abonentiem ērtāk, pārskatāmāk lietot rokasgrāmatu. Piemēram, ja iepriekš satura rādītājā bija tikai nosaukums «Būvniecības tiesiskais regulējums un process», tad šobrīd jau satura izvēlnē iespējams izvēlēties interesējošo aspektu – «Būvniecības reglamentējošie normatīvie akti», «Būvniecības pamatnoteikumi», «Būvniecības procesā iesaistītas valsts un pašvaldību institūcijas», «Pakalpojumu sniedzēji», «Būvniecības dalībnieki» vai «Būvniecības process».

Tātad, pirmkārt, šāda rokasgrāmatas pārmaiņa nodrošina ērtāku lietošanu. Otrkārt – akcentē ZAB LEXTAL kā galveno rokasgrāmatas autoru juridiskajos jautājumos. Savukārt specifiskāki būvniecības aspekti, piemēram, darba riski, dabas aizsardzība, energosertifikācija, tiks sagatavoti sadarbībā ar citiem speciālistiem.

31.01.2017

Būvniecības garantijas

 • Kādi ir būvniecības garantijas veidi, un ko tie nozīmē?
 • Kādi ir garantijas laika garantijas minimālie termiņi?
 • Vai būvnieka maksātnespējas gadījumā pasūtītājam ir jāatmaksā garantijas laika ieturējumi maksātnespējīgam uzņēmumam?
 • Kādas problēmas var rasties dzīvokļu īpašumos nesadalītas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem?
 • Vai ir nepieciešams kaimiņu saskaņojums, veicot būves pārbūvi?
 • Kāda ir tiesu prakse neatbilstošu funkciju būvju būvniecībā?

Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz autors ZAB LEXTAL jaunajā nodaļā 9.9. «Būvniecības garantijas»:

 • 9.9.1. «Būvniecības garantiju veidi»;
 • 9.9.2. «Tiesu prakse».

«Lai arī normatīvie akti nenosaka būvniecības garantijas formu, būvniecības procesā pasūtītājs nereti savu interešu, tajā skaitā ieguldīto līdzekļu un ieguldītā laika, aizsardzībai būvniecības līgumā paredz būvdarbu veicēja pienākumu iesniegt dažādas būvniecības garantijas,» tā tēmas nozīmīgumu pamato autors ZAB LEXTAL.

25.10.2016

Ēku energoefektivitātes normatīvais regulējums

«Kopš Ēku energoefektivitātes normatīvās bāzes pieņemšanas, kas nepieciešama ES direktīvu pārņemšanai, regulējums vairākkārt jau ir piedzīvojis lielākas vai mazākas izmaiņas. Jaunas ēku energoefektivitātes prasības jāievēro gan būvniecības, gan ēku energoefektivitātes normatīvo aktu ietvaros. Pakāpenisks ēku energoefektivitātes prasību kāpums jau ir iekļauts nākotnē būvējamām ēkām,» plašās nodaļas izmaiņas skaidro tās autors Dzintars Grasmanis, speciālists par ēku energoefektivitāti.

 • Kas veido ĒEEL regulējuma būtiskāko sastāvu?
 • Kurām ēkām nepiemēro ĒEEL prasības?
 • Kuri MK saistīti ar ēku energoefektivitātes normām?
 • Kādas atšķirības ir spēkā esošajiem sertifikātiem atkarībā no izdošanas perioda?
 • Kas veido ēkas energoefektivitātes sertifikātā salīdzinošos rādītājus?
 • Kad ēku klasificēt kā gandrīz nulles enerģijas ēku?
 • Kā aprēķināt temperatūras faktoru?
 • Kā izvērtēt augstas efektivitātes sistēmu izmantošanu?
 • Kādi nosacījumi ir saistoši ventilācijas sistēmu energoefektivitātei?
 • Kad jāveic obligāta ēkas energosertifikācija?

Plašākas atbildes uz minētajiem un daudziem citiem jautājumiem detalizēti iepazīstiet 9.5. nodaļā «Ēku energoefektivitātes normatīvais regulējums»:

 • 9.5.2. «Ēku energoefektivitātes vērtēšanas sistēma»;
 • 9.5.3. «Ēku energoefektivitātes minimālās prasības un alternatīvu energosistēmu izvērtējums»;
 • 9.5.4. «Ēku energosertifikācija»;
 • 9.5.5. «Apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude»;
 • 9.5.6. «Neatkarīgi eksperti»;
 • 9.5.7. «Ēkas īpašnieka un citu personu pienākumi un tiesības»;
 • 9.5.8. «Valsts atbalsta programmas energoefektivitātei».
21.07.2016

Vai sabiedrības negatīvais viedoklis var būt par pamatu būvatļaujas atcelšanai?

 • Vai sabiedrības negatīvais viedoklis var būt par pamatu būvatļaujas atcelšanai?
 • Kāda ir atšķirība starp būvatļaujas derīguma termiņu un būvatļaujas darbības laiku?
 • Kādi var būt šķēršļi, lai veiktu būves nojaukšanu?
 • Vai lēmumu par detālplānojuma izstrādi var pieņemt pašvaldības pēc savas iniciatīvas?
 • Kad ir nepieciešams detālplānojums?
 • Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par būves pieņemšanu ekspluatācijā?
 • Kad ir iespējams atkāpties no pienākuma pieņemt lēmumu par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu?

Atbildes uz šiem jautājumiem var atrast būvniecības tiesu prakses apkopojumā – jaunajā 9.8. nodaļā «Tiesu prakse būvniecībā», kurā zvērinātu advokātu biroja LEXTAL advokāti un juristi apkopojuši šādus nolēmumus:

 • būvatļaujas apstrīdēšana;
 • būvatļaujas atcelšana;
 • būvatļaujas darbības laiks;
 • būves nojaukšana;
 • būvtāfeles uzstādīšana;
 • būvprojekta izstrādes uzsākšanas brīdis;
 • detālplānojums – ierosināšana;
 • detālplānojums – administratīvā akta daba;
 • detālplānojums – nepieciešamība;
 • detālplānojums – teritoriālā plānojuma vajadzībām;
 • detālplānojums – vispārīgais administratīvais akts;
 • ēku pamati/ēku grupas;
 • ietekmes uz vidi novērtējums;
 • jauna būvniecība;
 • kioski;
 • konteineri;
 • meža ceļi;
 • neatrisinātie gadījumi;
 • nelegālas būves nojaukšana;
 • nojumes, lapenes un palīgēkas;
 • pāreja no vecā regulējuma (PAU);
 • pāreja no vecā regulējuma (PAU);
 • plānošanas un arhitektūras uzdevuma izdošana;
 • pieņemšana ekspluatācijā;
 • pieņemšana ekspluatācijā – apstrīdēšana;
 • svešas zemes apbūves kontrole;
 • tiesiskās paļāvības princips – būvatļaujas pagarināšana;
 • tiesiskās paļāvības princips – būvatļaujas pagarināšana.

Katram nolēmumam ir norādīta instance, lietas numurs, nolēmuma pieņemšanas datums un tēzes. Lielākā daļa nolēmumu ir pieejama šādās vietnēs:

 1. Latvijas Republikas Augstākās tiesas vietnē: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/;
 2. Tiesu administrācijas vietnē: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi.

Turpmākajā apskatā tiks iekļauti arī tādi nolēmumi, kas nav publiski pieejami.

26.04.2016

Kādus būvnormatīvus ir plānots pārstrādāt 2016. gadā?

Kādas izmaiņas būvniecības tiesiskajā regulējumā un būvkomersantu klasifikācijā (jaunā Būvniecības likuma viens no jauninājumiem)? Sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos būvniecības jomā, jaunākajos papildinājumos zvērinātu advokātu biroja LEXTAL advokāti un juristi papildinājuši 9.1. nodaļu «Būvniecības tiesiskais regulējums un process», sniedzot atbildes uz šādiem aktuālajiem jautājumiem:

 • Kādus būvnormatīvus ir plānots pārstrādāt 2016. gadā?
 • Cik ilgi esošie būvspeciālisti ir tiesīgi veikt ekspertīzes atbilstoši kompetencei?
 • Kādi ir būvniecības dalībnieku – būvdarbu veicēja, pasūtītāja, būvprojekta izstrādātāja, autoruzrauga un būvuzrauga – pienākumi?
 • Kādos gadījumos būvuzraudzību uz līguma pamata var veikt tikai būvkomersants?
 • Kāda informācija sākotnēji ir jāietver būvuzraudzības plānā?
 • Kādos gadījumos jāprecizē būvuzraudzības plāns?

Savukārt 9.7. nodaļa «Būvkomersantu klasifikācija» papildināta ar atbildēm uz šādiem jautājumiem:

 • Kādi ir būvkomersantu klasifikācijas veidi?
 • Kādos gadījumos neveic būvkomersantu klasifikāciju?
 • Cik bieži tiek veikta būvkomersantu klasifikācija?
 • Kādās grupās tiek sadalīta būvkomersantu klasifikācija?
 • Kā nosaka būvkomersantu klasifikācijas klasi?
 • Kad stājas spēkā būvkomersantu klasifikācijas lēmums, un kā to var pārsūdzēt?
 • Kādos gadījumos var nodot būvkomersantu klasifikāciju?

Tāpat abonentiem pieejams iepriekšējos papildinājumos iekļautais būvdarbu līguma paraugs, kas atbilst jaunā Būvniecības likuma normām.

29.01.2016

Jaunumi būvkomersantu klasifikācijā. Būvdarbu līguma paraugs

Jaunākajos papildinājumos zvērinātu advokātu biroja LEXTAL advokāti un juristi papildinājuši rokasgrāmatu ar:

 • būvkomersanta klasifikāciju – jaunā Būvniecības likuma vienu no jauninājumiem;
 • Būvdarbu līguma paraugu – atbilst jaunā Būvniecības likuma normām.

Plašāk skatiet jaunajās rokasgrāmatas nodaļās:

 • 9.7. «Būvkomersantu klasifikācija»
  • Pēc kādiem kritērijiem tiks veikta būvkomersantu klasifikācija?
  • Kāds ir būvkomersantu klasifikācijas mērķis?
  • Kādi būs ieguvumi no būvkomersantu klasifikācijas ieviešanas?
 • 11.3. «Būvdarbu līgums» ar šādiem pielikumiem:
  • objekta būvlaukuma pieņemšanas–nodošanas akta veidlapa uz 2 lapām;
  • formas Nr.2 veidlapa uz 1 lapas;
  • defektu akta veidlapa uz 1 lapas;
  • galīgā darbu pieņemšanasnodošanas akta veidlapa uz 2 lapām;
  • neatsaucamas pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas garantijas avansa maksājuma atmaksai paraugnoteikumi uz 1 lapas;
  • neatsaucamas pirmā pieprasījuma beznosacījuma garantijas laika bankas garantijas paraugnoteikumi uz 2 lapām.
23.12.2015

Būvniecības līgumu galvenie klupšanas akmeņi

Jaunākajos papildinājumos zvērinātu advokātu birojs LEXTAL atbild uz šādiem jautājumiem:

 • Kādēļ izvēlēties vai neizvēlēties tipveida līgumus?
 • Kāpēc starptautiski atzīti tipveida līgumi nav paredzēti maza apjoma projektiem?
 • Kādi ir galveno būvdarbu līguma aspekti?
 • Vai kā būvdarbu līgumu ir iespējams noslēgt uzņēmuma vai darba līgumu?
 • Kādas ir būvdarbu līguma būtiskās sastāvdaļas?
 • Kādas ir būvdarbu līguma raksturīgākās sadaļas?

Līdz ar to autors ir:

 • aktualizējis 9.1. nodaļu «Būvniecības tiesiskais regulējums un process»;
 • papildinājis rokasgrāmatu ar jaunu informāciju (sk. 11. nodaļas ievaddaļu) par būvniecības līgumu galvenajiem klupšanas akmeņiem. Autors akcentē tēmas aktualitāti: «Lai veiksmīgi īstenotu būvniecības ieceri, pirms darbu veikšanas pasūtītājam ar būvdarbu veicēju ir jānoslēdz pārdomāts, kvalitatīvs un normatīvajiem aktiem atbilstošs būvdarbu līgums. Nereti, sagatavojot būvdarbu līgumus, tiek izmantoti jau iepriekš sagatavoti tipveida līgumi, kas labi noder uzņēmumiem, kuri būvdarbu līgumus slēdz ikdienā. Taču personām, kuras iepriekš nav saskārušās ar būvniecību, nebūtu vēlams izmantot tipveida līgumus, pirms tam tos nepielāgojot faktiskajai situācijai.»

Tāpat arī atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos aktualizēts 12.2. «Būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu saraksts».

28.07.2015

Novitātes būvniecības jomas normatīvajos aktos

Turpinot sadarbību ar zvērinātu advokātu biroju LEXTAL, tiek skatītas normatīvo aktu izmaiņas, akcentējot novitātes un salīdzinot ar iepriekšējo regulējumu (plašāk skatīt 9.1. «Būvniecības tiesiskais regulējums un process»).

Līdz ar to jaunākajos papildinājumos:

 • Kā līdz šī gada jūlijam veicies ar normatīvo aktu izstrādi?
 • Kā veicama kontrole, ja būvatļauja saņemta līdz 2014. gada 1. oktobrim?
 • Ko ne retāk kā reizi 5 gados pārbauda kompetences pārbaudes iestādes patstāvīgās prakses uzraudzības ietvaros?
 • Ko plānots, ka nodrošinātu būvkomersantu klasifikācija?
 • Pēc kā precizē būvuzraudzības plānu?
 • Kā vizuāli paskaidrot ēku dalījumu grupās?
 • Ko paredz jaunais regulējums attiecībā uz privātmāju būvniecību?
 • Kad būvētājam būvdarbu veikšanai nav nepieciešamas pastāvīgas prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā?
 • Kā rīkoties, ja tomēr ir paredzētas izmaiņas būvprojektā?
 • Kas ir tiesīgs veikt būvprojekta ekspertīzi, un kas ir tiesīgs to pieprasīt?
 • Kurā situācijā un pēc kāda pieprasījuma veic būves ekspertīzi?
 • Kad, izvērtējot patvaļīgu būvniecību, būvvalde var pieņemt tikai vienu lēmumu – lēmumu par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu?
 • Kādi ir ieteikumi būvvaldēm, ņemot vērā esošo tiesu praksi par patvaļīgu būvniecību?
 • Ko neparedz normatīvie akti lēmuma apstrīdēšanas gadījumā no pasūtītāja skatupunkta?

Aktuālie papildinājumi ir veidoti atbilstoši jaunākajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk., jaunajam Būvniecības likumam, kas ir spēkā no 2014. gada 1. oktobra.

23.04.2015

Būvatļaujas – situācijas praksē

Zvērinātu advokātu biroja LEXTAL advokāti un juristi ir papildinājuši:

 • 9.1. «Būvniecības tiesiskais regulējums un process»;
 • 9.6. «Administratīvais process būvniecībā».

Līdz ar to jaunākajos papildinājumus iespējams uzzināt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem:

 • Kādus un kāpēc trīs iepriekš esošos lēmumus šobrīd ietver viens lēmums – būvatļauja?
 • Kāds ir apstrīdēšanas iesnieguma izvērtēšanas termiņš un uz ko tas neattiecas?
 • Kas ir jāpamato pieteikumā par administratīvā akta pārsūdzēšanu?
 • Kā rīkoties, ja, uzsākot būvniecību, ir pieguļošo nekustamo īpašumu īpašnieki?
 • Kādas ir situācijas praksē par būvatļaujām?

Aktuālie papildinājumi ir veidoti atbilstoši jaunākajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. jaunajam Būvniecības likumam, kas ir spēkā no 2014. gada 1. oktobra.