Eksperti skaidro

2018.gada 18.Jūnijs
Civiltiesiski strīdi, kas izriet no līgumiskām attiecībām
jaunākais / Tiesvedība, Uzņēmējs, Aktuāli

Jaunākais

18.Jūn

Civiltiesiski strīdi, kas izriet no līgumiskām attiecībām

Civiltiesiski strīdi, kas izriet no līgumiskām attiecībām

"Būvniecības vadības rokasgrāmatas" jaunākajos papildinājumos par aktuālu tēmu, analizējot to, kā ir praksē.

15.Jūn

Uzņēmuma risku vadība: attīstība no kuba (2004.) līdz spirālei (2017.)

Uzņēmuma risku vadība: attīstība no kuba (2004.) līdz spirālei (2017.)

«Riska vadības rokasgrāmatas» papildinājumos iekļauta aktualitāte risku vadības jomā – jaunā COSO ERM (Enterprise Risk Management) principi. Jāatzīmē, ka iepriekšējie principi bija izdoti 2004. gadā. Notikušas būtiskas izmaiņas. Absolūtais akcents – risku sasaiste ar stratēģiju.

12.Jūn

Darbinieki jūtas vairāk novērtēti, ja par viņiem izrāda rūpes gan vārdos, gan darbos

i54

Rūpēties par darbiniekiem var dažādi – uzmundrināt, grūtā brīdī sniegt atbalstu, kaut kā īpaši motivēt, taču rūpēšanos nevajadzētu pārspīlēt, jo ne visi darbinieki to vēlas

8.Jūn

Piesakies semināram: Jaunais uzņēmumu ienākuma nodoklis un tā atspoguļošana jaunajā UIN deklarācijā

UIN

2018. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais Uzņēmuma ienākuma nodokļa likums. Tuvojas termiņš, kad būs jānodod pirmā jaunā Uzņēmuma ienākuma deklarācija.

8.Jūn

Darba likuma komentāri - jaunākie papildinājumi

6.Jūn

Vairāku lietu darīšana vienlaikus vairs nav apskaužams talants

Mulitidarbonis

Jo labākus rezultātus sasniedzam multidarbošanās jomā, jo mazāk radoši problēmu risinātāji kļūstam.

25.Maijs

Var celt paniku par Vispārīgo datu aizsardzības regulu, bet var ar vēsu prātu novērtēt situāciju un dažu dienu laikā veikt pirmos sagatavošanās darbus

df
24.Maijs

Iespēja iepazīties ar speciālizdevumu Biznesa Plāns - Pierīga

Biznesa Plāns Pierīga 2018
24.Maijs

Informācijas drošības draudu tendences: mūsdienu realitāte

Informācijas drošības draudu tendences: mūsdienu realitāte

Personiskās un privātā biznesa informācijas zādzības, resursu piesavināšanās, pakalpojumu aizliegumi – kibernoziegumi kļūst ikdienišķa parādība, kas skar gan lielos, gan mazos uzņēmumus.

23.Maijs

Mīti un patiesība: Vispārīgā datu aizsardzības regula

Vēl 2 dienas līdz Vispārīgās datu aizsardzības regulas spēkā stāšanās. Jau šobrīd daudz mītu un jautājumu par datu aizsardzību. Piemēram, 13 mītus un to skaidrojumus sagatavojusi Tieslietu ministrija.

23.Maijs

1. jūnijs - gada ienākumu deklarācijas termiņš daļai iedzīvotāju

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka līdz šī gada 1. jūnijam ieskaitot vairākām iedzīvotāju kategorijām obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2017.gadā gūtajiem ienākumiem.

23.Maijs

Būvniecības dalībnieki - starp pienākumiem un atbildību

Būvniecības dalībnieki - starp pienākumiem un atbildību

Šajā aktīvajā būvniecības laikā ir svarīgi atcerēties, ka visiem būvniecības dalībniekiem ir pienākums savās darbībās ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, taču dažiem normatīvajos aktos ir reglamentēts arī pienākumu un tiesību saturs un atbildība.

22.Maijs

Kā var noformēt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu?

Kā var noformēt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu?

Atvaļinājuma grafiks vai vienošanās ir veidi, kā darbinieks un darba devējs var noformēt kārtējā gada paredzamo ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Situācijas praksē ir dažādas.

18.Maijs

Vēl ir iespēja pieteikties 22.maija semināram par Jauno datu aizsardzības regulu

da2
18.Maijs

Īpaši noteikumi ienākuma no ieguldījumu konta noteikšanai

Īpaši noteikumi ienākuma no ieguldījumu konta noteikšanai

Kāds mērķis ir jaunajam likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pantam? Kā piemērojams nodoklis? Kas jāņem vērā, un kādas ir nodokļa maksātāja tiesības līdz gada beigām?

16.Maijs

Iespēja iegādāties ekskluzīvo žurnālu DŽENTLMENIS

dz
14.Maijs

Iepirkuma procedūras publiskajā sektorā - apjomīgi "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas" atjauninājumi

Iepirkuma procedūras publiskajā sektorā - apjomīgi "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas" atjauninājumi

Ņemot vērā to, ka ir ieviesta jaunā Publiskā sektora direktīva, Publisko iepirkumu likums paredz izmaiņas arī iepirkumu procedūru veidos.

9.Maijs

Būtiski grozījumi Civilprocesa likumā - "Tiesvedības rokasgrāmatas" jaunākie papildinājumi

Būtiski grozījumi Civilprocesa likumā

Būtiskas aktualitātes tiesvedības jomā ir nesenie grozījumi Civilprocesa likumā un tiesu teritoriālās reformas pabeigšana, tāpēc veikta apjomīga rokasgrāmatas pamatsatura aktualizēšana.

9.Maijs

Kā piesaistīt un noturēt uzņēmumā jauniešus?

Kā piesaistīt un noturēt uzņēmumā jauniešus?

Cīņa par jaunajiem talantiem - viena no karstākajām tēmām darba tirgū, tāpēc uzņēmumam ir būtiski zināt, kam pievērst uzmanību un ko akcentēt, uzrunājot tieši jauniešu auditoriju.

7.Maijs

Konkursa dialogs - papildināta "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata"

7.Maijs

Kādas aktuālitātes jāzina par PPP?

PPP

2018. gadā Latvijā ir vairāki aktīvi PPP projekti, piemēram, Ķekavas apvedceļš un Rīgas akustiskās koncertzāles izbūve. Sākotnējās stadijās atrodas arī citi projekti būvniecības un vides nozarēs.

7.Maijs

Iespēja apmeklēt papildsemināru par Datu aizsardzības regulu 22. maijā

DAR3
3.Maijs

Atklāts konkurss - papildināta "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata"

27.Apr

Kādas problēmsituācijas atklājušās par samazināto PVN likmi augļiem, ogām un dārzeņiem?

Kādas problēmsituācijas atklājušās par samazināto PVN likmi augļiem, ogām un dārzeņiem? Kādās situācijās nodokļu maksātāji ir tiesīgi atkāpties no pamatnoteikuma, ka ar PVN ir apliekama visa kopējā preču un pakalpojuma vērtība?

Un kādās situācijās nodokļu maksātāji ir tiesīgi atkāpties no pamatnoteikuma, ka ar PVN ir apliekama visa kopējā preču un pakalpojuma vērtība?

27.Apr

Apstākļi, kuri ir pamats kandidāta un pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā

Apstākļi, kuri ir pamats kandidāta un pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā

Jāņem vērā, ka var rasties situācija, ka tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts vai pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas izslēgšanas nosacījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai sniegtu nepieciešamo apliecinājumu, tādēļ minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu.

26.Apr

Slēgts konkurss - papildināta "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata"

26.Apr

Iespēja iegādāties žurnāla DB AUTO 2018 elektronisko versiju

auto 2018
25.Apr

Projekta laika vadība un "cilvēka tilta" loma - kā veidot izpratni par to un izmantot ikdienas darbā

Projekta laika vadība un "cilvēka tilta" loma - kā veidot izpratni par to un izmantot ikdienas darbā

Pacietība un patiesa vēlme strādāt ar cilvēkiem ir galvenie šīs lomas izpildītāja veiksmes faktori.

24.Apr

Atstādināšana no darba: pienākumi, tiesības un situācijas no prakses

Atstādināšana no darba: pienākumi, tiesības un situācijas no prakses

Praksē var veidoties situācija, ka darbinieks no rakstveida apliecinājuma par rīkojuma saņemšanu atsakās. Ko tad darīt darba devējam?

24.Apr

Iepirkuma procedūru veidi publiskajā sektorā - papildināta "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata"

24.Apr

Kā uzņēmumā veikt precīzu izmaksu aprēķinu?

Kā uzņēmumā veikt precīzu izmaksu aprēķinu?

ABC metode – starptautiskajā praksē plaši lietota metode produktu un darbības virzienu pašizmaksas noteikšanai, kā arī biznesa procesu un izmaksu optimizācijai. Rakstā skaidrota ABC metodes būtība un attēlots praktisks piemērs, kas pārskatāmi demonstrē ABC lietošanas tehniku.

19.Apr

Darbības nepārtrauktība - nozīmīgi ikvienam uzņēmumam. "Riska vadības rokasgrāmatas" jaunākie papildinājumi

Darbības nepārtrauktība - nozīmīgi ikvienam uzņēmumam

Nesenie satricinājumi finanšu sektorā, pagājušā gada lielie plūdi vai pat pēkšņi elektrības pārrāvumi – tie ir tikai pāris piemēri, kas apliecina nepieciešamību izvērtēt riskus dažādās ikdienas un neprognozējamās situācijās.

19.Apr

Kas jāzina par projektu vadīšanas procesu

Kas jāzina par projektu vadīšanas procesu

Projektu veido daudzi savstarpēji saistīti procesi, kas tiek vadīti un īstenoti, lai drošinātu projekta prasību izpildi.

16.Apr

Mantas realizācija juridiskās personas maksātnespējas procesā

Mantas realizācija juridiskās personas maksātnespējas procesā

Šis ir viens no maksātnespējas procesa soļiem, kurā būtiski ņemt vērā, ka parādnieka mantas pārdošana notiek par iespējami augstāko cenu, lai nodrošinātu kreditoru prasījumu segšanu.

16.Apr

21. aprīlis, sestdiena – pārceltā darba diena

Atgādinām, ka šī ir t.s. garā darba nedēļa, jo 21. aprīlis ir pārceltā darba diena no 30. aprīļa.

13.Apr

DB svin 26 gadu jubileju!

DB svin 26 gadu jubileju!

Jau 26 gadus 13. aprīlis ir Dienas Biznesa (DB) svētku diena, jo šajā dienā laikraksts pirmo reizi nonāca pie saviem lasītājiem.

12.Apr

PVN piemērošana darījumos ar filiālēm - piemēri un tiesu prakse

PVN piemērošana darījumos ar filiālēm - piemēri un tiesu prakse

Praksē nākas saskarties arī ar dažādiem viedokļiem par to, vai darījumiem, kuri tiek veikti vienas juridiskas personas ietvaros, ir jāpiemēro PVN normas.

12.Apr

Patvaļīga atmežošana - sekas un tiesiskās nianses

https://www.dbhub.lv/raksti/patvaliga-atmezosana-sekas-un-tiesiskas-nianses

Patvaļīga meža zemes atmežošana ir aizliegta. Par meža zemes patvaļīgu atmežošanu var iestāties arī kriminālatbildība.

12.Apr

Līdz 16.aprīlim jādeklarē 1.ceturksnī gūtie ienākumi no kapitāla pieauguma

Līdz 2018.gada 16.aprīlim gūtie ienākumi no kapitāla ir jādeklarē tām personām, kuru kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem šī gada pirmajos trīs mēnešos ir pārsnieguši 1000 euro.

12.Apr

Būtisks atgādinājums autoratlīdzību saņēmējiem

Līdz 16.aprīlim jāveic obligātās sociālās iemaksas no šī gada 1.ceturksnī saņemtajām autoratlīdzībām

2018.gada 15.Jūnijs
Uzņēmuma risku vadība: attīstība no kuba (2004.) līdz spirālei (2017.)
jaunākais / Uzņēmējs, Vadība, Darba drošība, Aktuāli
2018.gada 12.Jūnijs
Vadītājs nav mamma
jaunākais / Aktuāli, Personāls, Uzņēmējs, Viedokļi
2018.gada 6.Jūnijs
Vairāku lietu darīšana vienlaikus vairs nav apskaužams talants
jaunākais / Noderīgi, Labā prakse
2018.gada 25.Maijs
Var celt paniku, var nākt ar nomierinošu vēsti - Vispārīgā datu aizsardzības regula
jaunākais / Aktuāli, Uzņēmējs, Noderīgi
2018.gada 24.Maijs
Informācijas drošības draudu tendences: mūsdienu realitāte
jaunākais / Uzņēmējs, Darba drošība, Vadība, Aktuāli
2018.gada 23.Maijs
Būvniecības dalībnieki - starp pienākumiem un atbildību
jaunākais / Uzņēmējs, Personāls, Aktuāli
2018.gada 22.Maijs
Kā var noformēt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu?
jaunākais / Personāls, Tiesvedība, Uzņēmējs, Aktuāli

HUB partneri

2018.gada 18.Maijs
Īpaši noteikumi ienākuma no ieguldījumu konta noteikšanai
jaunākais / Nodokļi, Finanses, Aktuāli
2018.gada 11.Maijs
Iepirkuma procedūras publiskajā sektorā
jaunākais / Finanses, Tiesvedība, Aktuāli
2018.gada 9.Maijs
Būtiski grozījumi Civilprocesa likumā
jaunākais / Tiesvedība, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 9.Maijs
Kā piesaistīt un noturēt uzņēmumā jauniešus?
jaunākais / Uzņēmējs, Personāls, Labā prakse, Aktuāli
2018.gada 7.Maijs
Kādas aktuālitātes jāzina par PPP?
jaunākais / Finanses, Nodokļi, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 27.Aprīlis
Kādas problēmsituācijas atklājušās par samazināto PVN likmi augļiem, ogām un dārzeņiem?
jaunākais / Nodokļi, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 27.Aprīlis
Apstākļi, kuri ir pamats kandidāta un pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā
jaunākais / Nodokļi, Tiesvedība, Aktuāli

Pasākumi

Šobrīd neviens pasākums nav ieplānots.