Eksperti skaidro

2019.gada 17.Aprīlis
Starpnieka jēdziena skaidrojums PVN likuma izpratnē
jaunākais / Nodokļi, Tiesvedība, Aktuāli

Jaunākais

12:25

Kā izprast terminu "uzturs"?

Advokātu birojs «Tamberga&Partneri» skaidro termina nozīmi Civillikuma un uztura līguma kontekstā.

05:08

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 24.aprīļa numurs

Dienas Bizness elektroniski 24.aprilis, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

23.Apr

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 23.aprīļa numurs

Dienas Bizness elektroniski 23.aprilis, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

18.Apr

Dienas Bizness apsveikums Lieldienās

Apsveikums Lieldienās

18.Apr

Drīzumā! Par Dabas resursu nodokļa likuma jaunākajiem grozījumiem

Sadarbībā ar biedrību "Apvienība par godīgiem nodokļiem" tiek izstrādāti komentāri Dabas resursu nodokļa likuma jaunākajiem grozījumiem. Informācija būs pieejama "Dabas resursu nodokļa likuma komentāru" abonentiem.

18.Apr

Informatīvais materiāls "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

VID tīmekļa vietnē publicēts informatīvais materiāls "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā".

18.Apr

Būvniecības nozarē minimālā alga būs 780 eiro

Valsts prezidents Raimonds Vējonis izsludinājis grozījumus Darba likumā, šādi sniedzot iespēju būvniecības ģenerālvienošanos nodot publicēšanai Latvijas Vēstnesī š.g. 2. maijā. Tas nozīmē, ka jau no š.g. 4. novembra minimālā alga būvniecībā būs 780 eiro bruto. Par to tika lemts būvniecības ģenerālvienošanās pušu komitejas sēdē.

18.Apr

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 18.aprīļa numurs

Dienas Bizness elektroniski 18.aprilis, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

17.Apr

Starpnieka jēdziena skaidrojums PVN likuma izpratnē

Starpnieka jēdziena skaidrojums PVN likuma izpratnē

Starpnieka jēdziena skaidrojums ir viens no jautājumiem, kam uzmanību pievērš biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem". Jaunākajos papildinājumos arī par EST un Latvijas tiesu praksi. Skaidrojumi pieejami "Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāru" abonentiem.

17.Apr

Drīzumā! Ģenerālvienošanās un EDLUS būvniecībā

ZAB "Lextal" izstrādā materiālu par:

  • elektroniskā darba laika uzskaites sistēmas EDLUS struktūru, galvenā būvdarbu darba veicēja, kā arī apakšuzņēmēja pienākumiem attiecībā uz EDLUS;
  • ģenerālvienošanos  iespējami efektīvāko juridisko risinājumu būvniecības nozarē.

Materiāls būs pieejams "Būvniecības vadības rokasgrāmatas" abonentiem. 

17.Apr

Ziņotāju likums no 1. maija

Privātos uzņēmumos, kuros ir vairāk nekā 50 darbinieku, sākot ar 1. maiju, ir jābūt iekšējai ziņošanas sistēmai.

17.Apr

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 17.aprīļa numurs

Dienas Bizness elektroniski 17.aprilis, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

16.Apr

Drīzumā! Darbs ar ķīmiskām vielām un maisījumiem. Individuālie aizsardzības līdzekļi

"Leilands un Putnis" projektu vadītājs, darba aizsardzības speciālists ar augstāko profesionālo izglītību Aigars Bičeks papildinās šādas rokasgrāmatas nodaļas:

  • 1.6. "Individuālie aizsardzības līdzekļi"  iespējamā roku aizsardzības līdzekļu izvēle, daži praktiski ieteikumi par cimdu lietošanu;
  • 1.9. "Darbs ar ķīmiskām vielām un maisījumiem" – kādiem dokumentiem jābūt uzņēmumā, kuri normatīvie akti nosaka darba organizēšanu ar ķīmiskajām vielām un kā apzīmēt ķīmisko vielu ar piktogrammām.
16.Apr

Stājas spēkā grozījumi IIN saistībā ar deklarāciju iesniegšanu

Šodien, 16.aprīlī, spēkā stājas likums "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", kas nosaka trīs būtiskus jaunumus saistībā ar gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu.

16.Apr

No 1.maija vairākām komersantu kategorijām jābūt iekšējai kontroles sistēmai

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka visām VID uzraudzībā esošajām personām, kas noteiktas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – NILLTFNL, līdz šī gada 1.maijam ir jābūt izveidotai iekšējai kontroles sistēmai, lai varētu veikt sankciju riska pārvaldīšanu.

16.Apr

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 16.aprīļa numurs

Dienas Bizness elektroniski 16.aprilis, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

15.Apr

Drīzumā! Analītika personāla vadībā

Kā noteikt optimālo izmaksu līmeni, kā ieguldīt gudri, lai panāktu vēlamo rezultātu? Piemēram, kā noteikt, kādu atalgojuma paketi piedāvāt saviem darbiniekiem? Cik daudz un kādus novērtēšanas instrumentus izmantot atlasē? Kādās apmācības programmās ieguldīt? Kuru darbinieku paaugstināt amatā un kuram piedāvāt rotēt uz citu lomu, lai vislabāk izmantotu viņu spējas un panāktu labākus biznesa rezultātus? Šie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem datu analītika var palīdzēt rast atbildes. 

Atbildes sniegs personālvadības un organizāciju attīstības speciāliste Marina Pavlova. Materiāls būs pieejams "Personāla vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

15.Apr

Briest PVN maksātāju reģistra tīrīšana

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju skaits turpina sarukt, nodokļu administrācijai būs lielākas tiesības izslēgt no PVN maksātāju reģistra vairākos gadījumos.

15.Apr

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 15.aprīļa numurs

Dienas Bizness elektroniski 15.aprilis, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

12.Apr

Tiesu prakses atziņas civilprocesa jautājumos

Tiesu prakses atziņas civilprocesa jautājumos

Lūkojoties uz Civilprocesa likuma garo grozījumu sarakstu, ir sajūta, ka tas, gluži tāpat kā Rīga, nekad nebūs gatavs jeb, runājot Raiņa vārdiem, – pastāvēs, kas pārvērtīsies. Attiecīgi arī Civilprocesa likuma piemērošanas praksē problēmjautājumi vienmēr ir aktuāli un vērā ņemami visiem – gan praktiķiem, gan teorētiķiem.

ZAB "COBALT" apkopojis tiesu prakses atziņas. Materiāls pieejams "Tiesvedības rokasgrāmatas" abonentiem.

12.Apr

PVN reģistrācija kā Morzes ābece. Mīts vai patiesība?

Lai arī, dibinot jaunu uzņēmumu, dibināšanas dokumentu iesniegšanas brīdī Uzņēmumu reģistrā ir iespējams pieteikties arī pievienotās vērtība nodokļu (PVN) maksātāja statusam, realitātē šāda reģistrācija nemaz nav iespējama. 

Viktorija Kristholde-Lūse, VILGERTS, nodokļu eksperte, skaidrojot ar tipisku piemēru, vērš uzmanību problēmai.

12.Apr

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 12.aprīļa numurs

Dienas Bizness elektroniski 12.aprilis, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

11.Apr

Saeima konceptuāli atbalsta plašākas tiesības VID stingrāk vērsties pret krāpšanos PVN jomā

Saeima ceturtdien, 11.aprīlī, pirmajā lasījumā pieņēma grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas paredz paplašināt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tiesības cīņā pret pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas shēmām. 

11.Apr

Līdz 15. aprīlim jādeklarē 1. ceturksnī gūtie ienākumi no kapitāla pieauguma

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka līdz 2019. gada 15. aprīlim gūtie ienākumi no kapitāla pieauguma ir jādeklarē tām personām, kuru kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem šī gada pirmajos trīs mēnešos ir pārsnieguši 1000 eiro. Ienākumiem no kapitāla pieauguma tiek piemērota nodokļu likme 20% apmērā. 

11.Apr

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 11.aprīļa numurs

Dienas Bizness elektroniski 11.aprilis, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

10.Apr

Ideju ģenerēšanas metodes

Ideju ģenerēšanai par zemu nevajadzētu novērtēt radošās domāšanas metodes, ko iespējams izmantot visos uzņēmuma attīstības posmos. 

Tiesa gan, lai panāktu pēc iespējas efektīvāku rezultātu, katrā posmā jāizmanto citas metodes un jāveic atbilstošs sagatavošanās darbs. 

10.Apr

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 10.aprīļa numurs

Dienas Bizness elektroniski 10.aprilis, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

9.Apr

Drīzumā! Iekšējā komunikācija uzņēmumā – ierocis ar stratēģisku spēku. Kā to īstenot?

Atbildi uz šo jautājumu un ieteikumus, kā to īstenot, sniegs iekšējās komunikācijas eksperte Ieva Zaumane. Materiāls būs pieejams "Personāla vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

9.Apr

Darba sludinājums: kas jāņem vērā, norādot darba algas amplitūdu

Darba sludinājums: kas jāņem vērā, norādot darba algas amplitūdu

Juriste Karīna Platā skaidro, kas jāņem vērā, darba sludinājumā norādot darba algas amplitūdu.

9.Apr

Noteikti konkrēti pasākumi darba aizsardzības jomas attīstībai 2019.–2020. gadā

Labklājības ministrija turpmākajiem gadiem noteikusi konkrētus pasākumus darba aizsardzības jomā, kas nepieciešami, lai īstenotu Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2016.2020.gadam.

9.Apr

Līdz 15. aprīlim jāveic obligātās sociālās iemaksas no šī gada 1. ceturksnī saņemtajām autoratlīdzībām

Visiem autoratlīdzību saņēmējiem, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 430 eiro un kuri šajā mēnesī nav darba tiesiskajās attiecībās (ar vismaz 430 eiro lielu algu), līdz nākamā mēneša 10. datumam ir jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā. Šīm personām no 1. ceturksnī saņemtajām autoratlīdzībām līdz 15. aprīlim jāveic obligātās iemaksas 32,15% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtās autoratlīdzības daļas, bet ne mazāk kā no 430 eiro. Savukārt, obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā no autoratlīdzības veiks autoratlīdzības izmaksātājs no saviem līdzekļiem.

9.Apr

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 9.aprīļa numurs

Dienas Bizness elektroniski 9.aprilis, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

8.Apr

Darbinieku veselība un dzīvība ne visos uzņēmumos ir prioritāte

75% no smagajiem un divas trešdaļas no letālajiem nelaimes gadījumiem darbā izraisa darba organizācijas trūkumi un cietušo nedroša rīcība, liecina Valsts darba inspekcijas (VDI) dati. Kopējais reģistrēto nelaimes gadījumu skaits pēdējos piecos gados ir pieaudzis par 20%, bet 2018.gadā par piekto daļu ir pieaudzis tieši letālo nelaimes gadījumu skaits.

Lai panāktu, ka darbinieku veselība un dzīvība visos Latvijas uzņēmumos ir prioritāte, VDI ceturtdien, 28.martā Stacijas laukumā, atklāja plašu sabiedrības izglītošanas kampaņu "Esi drošs, ka darbs ir drošs!". 

8.Apr

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 8.aprīļa numurs

Dienas Bizness elektroniski 8.aprilis, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

5.Apr

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 5.aprīļa numurs

Dienas Bizness elektroniski 5.aprilis, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

4.Apr

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 4.aprīļa numurs

Dienas Bizness elektroniski 4.aprilis, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

3.Apr

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 3.aprīļa numurs

Dienas Bizness elektroniski 3.aprilis, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

2.Apr

Kādi ir alternatīvā aizdevuma popularitātes aspekti uzņēmēju vidū?

Atbildi par alternatīvā aizdevuma popularitātes aspektiem sniedz SE "Capitalia". Informācija pieejama "Finanšu vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

2019.gada 12.Aprīlis
Tiesu prakses atziņas civilprocesa jautājumos
jaunākais / Tiesvedība, Aktuāli
2019.gada 9.Aprīlis
Darba sludinājums: kas jāņem vērā, norādot darba algas amplitūdu
jaunākais / Personāls, Tiesvedība
2019.gada 1.Aprīlis
Iekšējā komunikācija - darbinieki slīkst informācijā un alkst skaidrības
jaunākais / Personāls, Aktuāli
2019.gada 29.Marts
Korupcijas risks: veidi, cēloņi, sekas
jaunākais / Darba drošība, Aktuāli
2019.gada 22.Marts
Vadītāj, ko tu zini par savu ēnu?
jaunākais / Vadība, Personāls, Aktuāli
2019.gada 21.Marts
Darba līgums uz noteiktu laiku, darba līguma forma: ieteikumi no prakses
jaunākais / Personāls, Aktuāli
2019.gada 18.Marts
Paaudžu plaisa darbavietā: izaicinājumi 2019
jaunākais / Personāls, Aktuāli

FVR 2019-01

2019.gada 14.Marts
Koplīgums ar darbiniekiem – iespēja ietaupīt arī uz nodokļiem
jaunākais / Nodokļi, Personāls, Vadība, Aktuāli
2019.gada 14.Marts
Politiskā piederība darba attiecībās – diskriminācijas aspekts
jaunākais / Nodokļi, Aktuāli
2019.gada 12.Marts
Kādas pārbaudes jāveic pirms nekustamā īpašuma iegādes?
jaunākais / Aktuāli
2019.gada 8.Marts
Vai ir tiesības ieturēt parādu no darba samaksas?
jaunākais / Tiesvedība, Aktuāli
2019.gada 5.Marts
Izmaksas - būtisks projektu vadīšanas posms
jaunākais / Aktuāli
2019.gada 25.Februāris
Vai es varu jums uzticēt savus datus?
jaunākais / Aktuāli
2019.gada 12.Februāris
Iekšējā komunikācija uzņēmumā – kuram par to jāatbild? Kuram jāvada?
jaunākais / Uzņēmējs, Personāls, Aktuāli