Vai darbiniekam var prasīt rakstīt atlūgumu?

Vai darbiniekam var prasīt rakstīt atlūgumu?
ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāta palīgs Ints Skaldis skaidro, kā rīkoties darba devējam situācijā, kad pārbaudes laikā vēlas pārtraukt darba attiecības, bet darbinieks atver darbnespējas lapu.
Attēls: ZAB "EllexKļaviņš"

Situācijas apraksts:

"Ar darbinieku tika noslēgts Darba līgums uz laiku, ņemot vērā pārbaudes periodu. Diemžēl sadarbība neizveidojās, tāpēc pēc nepilna mēneša darbiniekam tika lūgts parakstīt ziņojumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanos saskaņā ar Darba likuma 47. panta pirmo daļu. Darbinieks atteicās parakstīt ziņojumu, atbildot, ka Darba līguma pārbaudes laikā atvērs darbnespējas lapu.

Ņemot vērā radušos situāciju, darba devējs uz darbinieka norādīto dzīvesvietu nosūta ierakstītu vēstuli par Darba līguma uzteikšanu (Darba likuma 47. panta pirmo daļu).

Jautājums: ja darbiniekam ir atvērta darbnespējas lapa, vai darba devējs var uzteikt Darba līgumu, izmantojot Darba likuma 100. panta pirmās daļas otro teikumu?"

 

Komentē ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāta palīgs Ints Skaldis

Vispārīgi – darbiniekiem nevar prasīt rakstīt atlūgumus. Ja darbinieks neraksta atlūgumu, tad pārbaudes laikā atlaist var tikai ar rakstveida vienošanos (Darba likuma 114. pants) vai uzteikumu (Darba likuma 47. panta pirmā daļa). Jāatceras, ka atbilstoši Darba likuma 46. panta otrajai daļai slimošanas laiku neskaita pārbaudes laikā. Kad darbinieks atgriezīsies pēc slimošanas, viņam turpināsies pārbaudes laiks, kura ietvaros darba devējs var uzteikt darba līgumu, ievērojot 3 dienu uzteikuma termiņu atbilstoši DL 47. panta pirmajai daļai.

Darbiniekam ir tiesības ņemt slimības lapu. Ja darbiniekam būs atvērta slimības lapa laikā, kad darbiniekam nosūtīts uzteikums, tad šis uzteikums spēkā nestāsies, jo Darba likuma 109. panta trešā daļa aizliedz izsniegt darbiniekam uzteikumu pārejošas darbnespējas laikā. Šāds uzteikums būtu jāatsauc. Tomēr atsaukšanu vajadzētu veikt tikai pēc tam, kad darba devējs saņēmis ziņas par to, ka darbinieks darba līguma uzteikšanas brīdī tik tiešām ir atradies pārejošā darbnespējā. Ja ir pamatotas šaubas par darbnespējas lapas izsniegšanas pamatotību, tad darba devējs var vērsties Veselības inspekcijā, lai noskaidrotu, vai darbnespējas lapa izsniegta pamatoti.

Jebkurā gadījumā sūtīt uzteikumu darbnespējas laikā nevarēja. Ja darbinieks tiks atlaists pēc atgriešanās no slimošanas, tad atlaišanas pamats būs nevis Darba likuma 101. panta pirmās daļas 2. punkts, bet 47. panta pirmā daļa, jo pēc atgriešanās no slimošanas darbiniekam turpināsies pārbaudes laiks.