Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri

Cena (ieskaitot PVN): 45.88 €

Vērtīgs padomdevējs jebkuram nodokļu maksātājam!

 • Rokasgrāmatā ir paskaidroti likuma panti, komentāru pamatā ir likumdošanas un tiesu prakses analīze, kā arī reāli uzņēmējdarbības apstākļi.
 • Rokasgrāmata orientēta uz nodokļu maksātāju interesēm, lai atvieglotu nodokļu maksātājiem nodokļu likumu normu izpratni, kas ir īpaši svarīgi mainīgos nodokļu likumdošanas apstākļos.
 • Rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par pēdējām un gaidāmām izmaiņām nodokļu likumdošanā, tā paaugstinot nodokļu maksātāju informētības un izpratnes līmeni nodokļu aprēķināšanā, maksāšanā un plānošanā.
 • Rokasgrāmata palīdzēs ikdienas darbā pilnveidot grāmatvedības uzskaiti, laikus novērst iespējamās kļūdas nodokļu aprēķinos, izvērtēt riskus nodokļu aprēķinā.
 • Rokasgrāmata izdota, lai palīdzētu tās lietotājam rast atbildes uz jautājumiem, kas viņam kā nodokļu maksātājam var rasties. Vienkārša indeksu sistēma atvieglo vajadzīgās tēmas meklējumus un ietaupa nodokļu maksātāja laiku, tādējādi sekmējot ātrāku lēmumu pieņemšanu.

 

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru rokasgrāmatas» aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā

Jānis Eismonts
Jānis
Eismonts
SIA LAW & FINANCE ONLINE valdes loceklis

Bijis Rīgas Juridiskās augstskolas Studentu asociācijas prezidents, starptautiskās tiesību izspēles organizators, autors publikācijām par mazā un vidējā biznesa problēmjautājumiem. Pašreiz Eiropas Komisijas izveidotajā maģistra programmā EMLE studē nodokļu normatīvo aktu ietekmi uz valstu ekonomiku, specializējas tiešajos nodokļos.

Valts Stūrmanis
Valts
Stūrmanis

Specializējies pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā un dažādu ar to saistītu strīdu risināšanā un ir ieguvis specializēto maģistra grādu starptautiskajās un Eiropas nodokļu tiesībās Zviedrijā, Lundas Universitātē. Deloitte Nodokļu departamenta vecākais konsultants un pieredzi ieguvis, pārstāvot VID dažādos nodokļu strīdos tiesās.

Renāte Eismonte
Renāte
Eismonte

Specializējusies nodokļu due diligence un klientu pārstāvībā nodokļu audita laikā, nodokļu strukturēšanā uzņēmumu pārejas, pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos. Pieredzi ieguvusi VID auditā, valstī pirmajā privātajā nodokļu konsultantu sabiedrībā Kodoliņš, Ostaškovs un partneri. Vairāk nekā 18 gadus ilga veiksmīga profesionālā darbība nodokļu konsultāciju jomā.

Deloitte Latvia

Deloitte Latvia

Rokasgrāmatas pamatsatura autori
Rokasgrāmata «Nodokļu likumu komentāri» tika veidota, sadarbojoties Izdevniecībai Dienas Bizness ar auditorfirmu Deloitte Latvia.
Auditorfirma Deloitte Latvia – Deloitte ir zīmols, ar kuru desmitiem tūkstošu neatkarīgu sabiedrību profesionāļu visā pasaulē sniedz pakalpojumus četrās jomās: – revīzijas, nodokļu, konsultāciju un finanšu konsultāciju pakalpojumu sniegšanā. Latvijā pakalpojumus sniedz Deloitte Latvia SIA, kas ir viena no vadošajām profesionālo pakalpojumu organizācijām Latvijā, sniedzot revīzijas, nodokļu konsultāciju, finanšu konsultāciju un uzņēmuma riska konsultāciju pakalpojumus ar vairāk nekā 60 vietējo un ārvalstu ekspertu palīdzību.

Igors Rodins
Igors
Rodins

Deloitte Baltijas valstu prakses nodokļu partneris, kā arī Deloitte Latvia vadošais partneris. Deloitte komandai Igors pievienojās 1994. gadā un par partneri kļuva 1999. gadā. Viņš ir pirmais no Latvijas, kurš kļuva par Lielā četrinieka (Big 4) partneri Latvijā, kā arī pirmais visā Baltijā, kurš vadīja vienu no Lielā četrinieka praksēm.

Jānis Čupāns
Jānis
Čupāns
Nodokļu un juridiskais speciālists

Deloitte Latvia Nodokļu departamenta direktors. Iesācis savu karjeru kā nodokļu konsultants citā Lielā četrinieka (Big 4) kompānijā 1997. gadā, 1999. gadā viņš pievienojās Deloitte komandai un 2001. gadā kļuva par menedžeri. Jānim ir plaša pieredze gan starptautiskajos, gan Latvijas nodokļu jautājumos. Jānis ir izstrādājis nodokļu risinājumus daudzām Latvijas un starptautiskām kompānijām, kā arī vadījis daudz nozīmīgu nodokļu projektu.

Rudīte Putniņa
Rudīte
Putniņa

Specializējas nodokļu konsultāciju pakalpojumos, kas saistīti ar pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, tostarp arī šī nodokļa plānošanu, optimizāciju un atgūšanu. Rudīte ir piedalījusies nodokļu pārbaužu veikšanas projektos un strīdu risināšanā saistībā ar dažādiem pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas jautājumiem.

Inga
Jomanta
Nodokļu un juridiskais speciālists
Rudīte
Vesere
Nodokļu un juridiskais speciālists
21.11.2017

Izmaiņas PVN likumā

Pievienotās vērtības nodokļa likuma komentāri aktualizēti atbilstoši jaunākajiem grozījumiem, kas stāsies spēkā ar nākamā gada 1. janvāri (pieņemti 27. jūlijā). Būtiskākie akcenti, kam autors SIA LAW & FINANCE ONLINE vērš uzmanību:

 • 52. pants «PVN atbrīvojuma piemērošana neatkarīgās personu grupas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem» – ar Eiropas Savienības tiesas praksi noteikts atbrīvojuma piemērošanas ierobežojums;
 • 16. pants «PVN piemērošana trīsstūrveida (ABC) darījumos» – VID un Eiropas Savienības tiesas prakse par starpniekuzņēmuma pienākumu pārliecināties, vai dalībvalstī, kurā noslēdzas preču transportēšana, preču saņēmējs ir pienācīgi deklarējis PVN;
 • 142. pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei» – apgrieztās PVN maksāšanas kārtības režīma būtiska paplašināšana būvniecības sektorā.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

04.09.2017

Aktuālākās Eiropas Savienības tiesas prakses

Lūdzam ņemt vērā, ka papildinājumu izstrādes laikā tika pieņemti jauni PVN likuma grozījumi, kas būs spēkā ar nākamā gada 1. janvāri. Tāpēc jau šobrīd tiek izstrādāti jaunāko grozījumu komentāri. Sekojiet līdzi nākamajiem rokasgrāmatas papildinājumiem!

Savukārt šajos, vēl pirms pieņemtajiem grozījumiem, aktualitātes centrā ir Eiropas Savienības tiesu prakse, kuru niansēti skata rokasgrāmatu autors SIA LAW & FINANCE ONLINE:

 • 47. pants «Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana kuģu piegādēm, preču piegādēm kuģiem un ar šīm piegādēm saistītiem pakalpojumiem» – Eiropas Savienības tiesas prakses maiņa PVN atbrīvojuma piemērošanai kuģu kravu izkraušanas/ iekraušanas pakalpojumiem;
 • 138. pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām» – Eiropas Savienības tiesas prakse par nepamatotu īpašā lietotu mantu tirdzniecības režīma piemērošanu lietotu transportlīdzekļu tirdzniecībā un pircēja solidāras atbildības iestāšanās kritēriji;
 • 146. pants «Atbildība par šā likuma pārkāpumiem» – Eiropas Savienības tiesas prakse, vērtējot soda naudas samērīgumu ar izdarītā pārkāpuma smagumu.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

25.05.2017

PVN rakursi ES jaunākajā tiesu praksē

 

Nodokļu likumu rokasgrāmatu autors SIA LAW & FINANCE ONLINE jaunākajos komentāros iekļāvis šādas aktualitātes:

 • 52. panta pirmās daļas 1. punkts «Ar PVN neapliekamas preču piegādes un pakalpojumi» – Eiropas Savienības tiesas prakse PVN atbrīvojuma piemērošanai valsts pasta dienestu darījumiem;
 • 52. panta pirmās daļas 17. punkts «PVN atbrīvojums kultūras pakalpojumiem» – Eiropas Savienības tiesas vērtējums par ES valstu rīcības brīvību, nosakot PVN atbrīvojumu kultūras pakalpojumiem;
 • 3. panta astotā daļa «PVN statuss personām, kuras pilda valsts pārvaldes funkcijas» – nākotnē iespējamas konkurences kropļošanas kritērija piemērošana. Eiropas Savienības tiesas prakse attiecībā uz PVN statusu valsts pārvaldes iestādei, kas uztur maksas ceļus.

Tāpat arī visi abonenti saņems domu karti, kas sniedz atbildi uz jautājumu, kas jānodrošina preču piegādēs ar ES partneri. Domu karte būs labs padomdevējs par trīs būtiskākajiem soļiem, kas ir jāpārbauda un par ko ir jāpārliecinās transporta dokumentu pārbaudē, partnera pārstāvju pārbaudē un rūpīgā darījumu dokumentēšanā.

Autoriem padomā arī nākamās domu kartes par nodokļu jautājumiem. Noteikti gaidīsim arī jūsu ierosinājumus. Tos sūtiet uz rokasgramatas@db.lv.

Ja vēlaties uzzināt, kas tad ir domu kartes un kāpēc tādu nosaukumu izvēlējāmies, izlasiet šo rakstu:  «Domu kartes – jaunums rokasgrāmatu abonentiem».

 

27.02.2017

Cīņa pret PVN krāpšanu turpinās

Cīņa pret PVN krāpšanu turpinās: darījumu partneru pārbaude jāveic ar pienācīgu rūpību! Tā jaunākos papildinājumus piesaka autors SIA LAW & FINANCE ONLINE, kas:

 • izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā Pievienotās vērtības nodokļa likuma un Dabas resursu nodokļa likuma apjomīgos grozījumus;
 • sadarbībā ar Apvienību par godīgiem nodokļiem sagatavoja unikālu ilustratīvu materiālu «Riskanta darījuma partnera pazīmes».

Ilustratīvo informatīvo materiālu jeb domu karti saņems ikviens nodokļu likumu komentāru rokasgrāmatas abonents elektroniskā formātā. Unikālajā materiālā «Riskanta darījuma partnera pazīmes» ir identificētas pazīmes, kas liecina par darījumu ar paaugstinātu PVN risku. Arī turpmāk tiks sagatavoti ilustratīvi materiāli, koncentrējot uzmanību būtiskiem problēmjautājumiem.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 92. pants «Vispārīgie noteikumi priekšnodokļa atskaitīšana» – tiesu prakse par PVN sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu un nodokļa maksātāja pienākums vērtēt darījumu partneru riska pazīmes;
 • 138. pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām» – Eiropas Savienības tiesas prakse par lietotu mantu darījumu režīma piemērošanu nolietu transportlīdzekļu detaļām;
 • 143.3 pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms neapstrādātu dārgmetālu, dārgmetālu sakausējumu un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm» – dārgmetālu klasifikācija, uz kuriem attiecināma jaunā kārtība.
29.11.2016

Akuālākās Eiropas Savienības tiesu prakses

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā praksē aktuālo tiesu praksi. Savukārt jau nākamajiem papildinājumiem – nākamā gada pirmajiem – uzmanības lokā būs gaidāmie grozījumi, kas būs pieņemti Saeimā.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 52. pants «Ar nodokli neapliekamās preču piegādes un pakalpojumi» – Eiropas Savienības tiesas prakse par PVN piemērošanu asins plazmas piegādēm;
 • 98. pants «Proporcija atskaitāmā priekšnodokļa daļas aprēķināšanai» – Eiropas Savienības tiesas prakse par nodokļu administrācijas tiesībām liegt noapaļot atskaitāmā PVN priekšnodokļa summu līdz skaitlim, kas nepārsniedz nākamo veselo skaitli;
 • 125. pants «Nodokļa rēķins un tā saturs» – Eiropas Savienības tiesas prakse par nodokļu administrācijas pienākumiem, veicot rēķina satura vērtējumu.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

27.08.2016

Dzīvojamo māju pārvaldnieku pakalpojumu aplikšanu ar PVN. Aktuāli EST spriedumi

Aktuāli komentāri:

 • par dzīvojamo māju pārvaldnieku pakalpojumu aplikšanu ar PVN, kas spēkā no 1. jūlija;
 • jauns EST spriedums saistībā ar finanšu darījumu paveidu aplikšanu ar PVN;
 • jaunākais EST spriedums, kas radījis izmaiņas priekšnodokļa korekcijā darījumos ar nekustamo īpašumu!

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā praksē aktuālos jautājumus un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā uz 2016. gada 16. jūniju. Jaunākie grozījumi ir iestrādāti rokasgrāmatā.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 52. pants «Ar PVN neapliekamās preču piegādes un pakalpojumi» – Eiropas Savienības tiesas prakse par PVN piemērošanu maksājuma kartes apstrādes pakalpojumiem, PVN atbrīvojuma piemērošanas ierobežojums (konkrētu gadu termiņš);
 • 102. pants «PVN priekšnodokļa korekcija darījumos ar nekustamo īpašumu» – Eiropas Savienības tiesas prakse par pienākumu aprēķināt budžetā maksājamo PVN pēc 10 gadu korekcijas perioda beigām nododot nekustamo īpašumu saimnieciskās darbības izbeigšanas rezultātā;
 • 143.2 pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms graudaugu un tehnisko kultūru piegādēm» – jaunais likuma pants par graudaugu un tehnisko kultūru veidiem, uz kuriem attiecināma jaunā kārtība (reversais PVN).
25.05.2016

PVN atbrīvojuma piemērošana operācijām ar virtuālo valūtu

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā praksē aktuālos jautājumus un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā uz 2016. gada 12. maiju.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 52. panta pirmās daļas 21.punkts «PVN atbrīvojuma piemērošana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumiem» – atbrīvojuma piemērošanas priekšnosacījumi, ja tiek sniegts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojums vai arī apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības pakalpojums;
 • 52. panta pirmās daļas 21.punkta «d» apakšpunkts «PVN atbrīvojuma piemērošana pakalpojumiem saistītiem ar maksāšanas līdzekļu izlaišanu un apkalpošanu» – PVN atbrīvojuma piemērošana virtuālā vidē emitētiem maksāšanas līdzekļiem jeb operācijām ar virtuālo valūtu;
 • 143.1 pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru un integrālās shēmas ierīču piegādēm» – PVN īpašā nodokļa piemērošanas režīmam pakļauto preču loks un PVN rēķina izrakstīšanas kārtība.
26.02.2016

PVN likuma grozījumu skaidrojumi

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā praksē aktuālos jautājumus un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā uz 2016. gada 12. februāri. Šajos papildinājumos ir iekļauti jaunākie Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumi (pieņemti pagājušā gada 30. novembrī un 17. decembrī).

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 5. pants «Ar nodokli apliekamie darījumi» – Kā noteikt, vai saņemtais maksājums ir no PVN atbrīvota zaudējumu atlīdzināšana? Kāpēc jāvērtē, vai maksājums pēc būtības nav atlīdzība par tiesību piešķiršanu saņemt pakalpojumu?
 • 19. pants «Pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanas vispārīgie noteikumi» – Kādiem kritērijiem jāizpildās, lai konstatētu ārvalstu uzņēmumu pastāvīgās iestādes esamību Latvijā?
 • 47. pants «Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana kuģu piegādēm, preču piegādēm kuģiem un ar šīm piegādēm saistītiem pakalpojumiem» – PVN 0% likmes piemērošanas pamats kuģu piegādēm, preču piegādēm šiem kuģiem un kuģiem sniegtajiem pakalpojumiem.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

25.11.2015

Kāpēc VID uzziņa par PVN piemērošanu maksājumu karšu apstrādes pakalpojumiem radījusi plašas diskusijas?

Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2015. gada 11. novembri.

SIA Deloitte Latvia norāda, ka jaunākajos papildinājumos iekļauti komentāri par šādiem jautājumiem:

 • PVN 0% likmes piemērošanas ierobežojumi trīsstūrveida darījumos;
 • ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi;
 • gaidāmie grozījumi PVN likumā ar 2016. gadu;
 • PVN piemērošana maksājumu karšu apstrādes pakalpojumiem un apdrošināšanas pakalpojumiem.

Līdz ar to rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 16. pants «Preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā vieta» – preces īpašumtiesību maiņas brīdis – būtiski ir izvērtēt arī līgumiskās attiecības ar pirmo preču pircēju (starpnieku) un to, kurā brīdī tiek nodotas īpašuma tiesības uz preci;
 • 25. pants «Ar nekustamo īpašumu saistīta pakalpojuma sniegšanas vieta» – ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi, ar nekustamo īpašumu saistītie juridiskie pakalpojumi, reklāmas pakalpojumi un stenda vietas gadatirgos un izstādēs, starpniecības pakalpojumi, iekārtu, mašīnu, ar nekustamo īpašumu saistītu pakalpojumu sniegšanai paredzētas aparatūras noma, nekustamo īpašumu ieguldījumu portfeļu pārvaldība;
 • 52. pants «Ar nodokli neapliekamās preču piegādes un pakalpojumi» – neatbilstība starp ES PVN direktīvu un Latvijas PVN likumu un Eiropas Komisijas informācijas pieprasījums un formālais paziņojums par šo neatbilstību; VID uzziņa par PVN piemērošanu maksājumu karšu apstrādes pakalpojumiem – kāpēc šī uzziņa ir izraisījusi plašas diskusijas un ko tā maina, salīdzinot ar VID iepriekšējo nostāju.
25.08.2015

Kāpēc PVN likums pats par sevi nedod pilnīgu ieskatu elektroniskā rēķina prasībās?

Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2015. gada 10. augustu.
Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 1. pants «Likumā lietotie termini» – pastāvīgās iestādes izvērtēšana saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību.
  Terminu «pastāvīgā iestāde» un «pastāvīgā pārstāvniecība» būtiskā atšķirība. Tāpat arī skatīts piemērs: Vācijas komersantam – konsultāciju pakalpojumu sniedzējam Latvijā ir pārstāvis, kurš ir atbildīgs par konsultāciju pakalpojumu līgumu noslēgšanu ar Latvijas klientiem. Pakalpojumu nodrošināšanai tiktu izmantoti komersanta resursi un darbaspēks ārzemēs.
 • 47. pants «Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana kuģu piegādēm, preču piegādēm kuģiem un ar šīm piegādēm saistītiem pakalpojumiem» – PVN 0% likmes piemērošana: kuģu piegādes un kuģu nomas pakalpojumi.
  Kāda ir tiesu prakse? Kas, vērtējot jautājumu par PVN 0% likmes piemērošanu komerciālai darbībai izmantojamu kuģu fraktēšanai, tika norādīts EST nolēmumā apvienotajās lietās Nr. C-181/04, C-182/04 un C-183/04? Luksemburgas uzņēmums Bacino Charter Company SA sniedza starptautiskajos ūdeņos izmantojamas jahtas nomas pakalpojumus privātpersonām atpūtas un izklaides nodrošināšanai. Kāpēc Luksemburgas nodokļu administrācija, pamatojoties uz Luksemburgas likumiem, noteica, ka Bacino nebija tiesību piemērot PVN 0% likmi sniegtajiem nomas pakalpojumiem?
 • 98. pants «Proporcija atskaitāmā priekšnodokļa daļas aprēķināšanai» – atskaitāmā priekšnodokļa proporcijas piemērošana, ja tiek veiktas finanšu līzinga aktivitātes.
  Saistībā ar šo jautājumu EST lietā Nr. C-183/13 izskatīja Fazenda Publica (Portugāles nodokļu administrācija) prasību pret banku Banco Mais SA par atskaitāmā PVN aprēķināšanu. Ko šī lieta ļāva secināt praksē?
 • 122. pants «Brīdis, kad nodokli par saņemtajām precēm un pakalpojumiem norāda nodokļa deklarācijā un iemaksā valsts budžetā, ja preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā» – preču un pakalpojumu saņemšana no ES personas, kas nav reģistrēts nodokļa maksātājs: PVN piemērošana un deklarēšana;
 • 132. pants «Nodokļa rēķina nosūtīšana elektroniski» – elektronisks nodokļa rēķins: praktiskie aspekti.
  Kāpēc PVN likums pats par sevi nedod pilnīgu ieskatu elektroniskā rēķina prasībās? Kam jāuzņemas atbildība par rēķina autentiskuma nodrošināšanu, ja netiek izmantots elektroniskais paraksts? Kā rīkoties, ja nodokļa maksātājam rodas šaubas par tā elektronisko rēķinu atbilstību nodokļa rēķina prasībām?