Darba sludinājumu sagatavošanas un pretendentu interviju norises juridiskie aspekti

Ints Skaldis un Mikijs Zīmecs
Intis Skaldis un Mikijs Zīmecs ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērinātu advokātu palīgi

Darba tiesisko attiecību kontekstā visbiežāk tiek risināti jautājumi, kas skar pastāvošas darba tiesiskās attiecības pēc darba līguma noslēgšanas. Tomēr Darba likums un citi normatīvie tiesību akti nosaka ne tikai tiesību un pienākumu loku, kas darba devējiem un darbiniekiem ir jāņem vērā pēc darba līguma noslēgšanas, bet arī pirms tās – sākot ar darba sludinājuma ievietošanu, pretendentu intervijām, piemērotākā darbinieka izvēli, līdz darba līguma noslēgšanai. Šajā nodaļā aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar darba devēja un darbinieka pienākumiem pirms darba tiesisko attiecību dibināšanas.

Personāla vadības rokasgrāmata   

 

 

 

 

  Personāla vadības rokasgrāmata

 

 

 

 

 

 

 Personāla vadības rokasgrāmata abonentiem

6. Personāla atlase un novērtēšana 

 • 6.1. Personāla plānošana un personāla piesaistes veidi

 • 6.2. Darba sludinājums 

 • 6.3. Darbs ar pretendentu iesniegtajiem dokumentiem

 • 6.4. Neskaidro jautājumu noskaidrošana

 • 6.5. Darba intervija 

  • 6.5.1. Darba intervija Darba likumā

  • 6.5.2. Nepakļauties stereotipiem

 • 6.6. Darba intervijas struktūra

 • 6.7. Pretendentu informēšana par atlases rezultātiem