2019.gada 19.Jūlijs

"Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatas" autors ZAB "TGS Baltic" papildinājis rokasgrāmatu ar šādiem tematiem:

2019.gada 19.Jūlijs
jaunākais / Uzņēmējs, Tiesvedība, Aktuāli
2019.gada 18.Jūlijs

Darba likuma 63. pants nosaka:

(1) Pusaudžiem, kas tiek nodarbināti šā likuma 132.panta pirmajā un trešajā daļā noteiktā darba laika ietvaros,…

2019.gada 18.Jūlijs
jaunākais / Personāls, Aktuāli
2019.gada 11.Jūlijs

Abonentizdevuma autors zvērinātu advokātu birojs "TGS Baltic" jaunākajos papildinājumos ir ietvēris informāciju par aktualitātēm nozarē, tās regulējumā un regulējuma…

2019.gada 11.Jūlijs
jaunākais / Tiesvedība, Aktuāli
2019.gada 8.Jūlijs

Mūsdienās viens no organizācijas aizsargājamajiem aktīviem ir reputācija. Reputācija ir ieinteresēto pušu uztveres rādītājs, kā arī…

2019.gada 8.Jūlijs
jaunākais / Darba drošība, Uzņēmējs, Vadība, Aktuāli
2019.gada 5.Jūlijs
Vadītājs – bieži vērtēts kā vājākais ķēdes posms uzņēmumā
jaunākais / Viedokļi, Personāls, Aktuāli
2019.gada 1.Jūlijs
PVN: aktuālākā Eiropas Savienības tiesas prakse un Latvijas Republikas Augstākās tiesas prakse
jaunākais / Nodokļi, Tiesvedība, Aktuāli
2019.gada 1.Jūlijs
Slimošana atvaļinājuma laikā. Kā rīkoties?
jaunākais / Personāls, Aktuāli

Risku rgr. 2019-03

2019.gada 21.Jūnijs
Ilgi un laimīgi – veiksmīga stāstniecība korporatīvā vidē
jaunākais / Vadība, Uzņēmējs, Aktuāli
2019.gada 21.Jūnijs
Mikroklimata ietekme uz nodarbināto: riski un ieteicamie pasākumi
jaunākais / Darba drošība
2019.gada 17.Jūnijs
Digitālās automatizācijas un analītikas iespējas nodokļu uzskaites veikšanā
jaunākais / Aktuāli, Nodokļi, Uzņēmējs, Noderīgi, Vadība, Finanses
2019.gada 10.Jūnijs
Darījumu partneru izvērtēšanas būtiskums
jaunākais / Aktuāli, Nodokļi, Uzņēmējs, Noderīgi, Vadība
2019.gada 28.Maijs
Analītika personāla vadībā
jaunākais / Personāls, Vadība, Aktuāli
2019.gada 20.Maijs
Padari savu uzņēmumu efektīvu ilgtermiņā
jaunākais / Uzņēmējs, Personāls, Aktuāli, Vadība, Labā prakse