2019.gada 16.Janvāris

2019.gada 16.Janvāris
jaunākais / Personāls, Aktuāli
2019.gada 7.Janvāris

 "Grāmatvedības rokasgrāmatā" iekļautas šādas aktualitātes:

  • Pēc Koncernu likuma 30. panta prasībām uzņēmumam, kas ir atkarīga sabiedrība un nav noslēgts…
2019.gada 7.Janvāris
jaunākais / Finanses, Aktuāli
2018.gada 20.Decembris

Abonentizdevuma autors zvērinātu advokātu birojs "TGS Baltic" jaunākajos papildinājumos ir ietvēris informāciju par aktualitātēm meža nozarē, tās regulējumā un…

2018.gada 20.Decembris
jaunākais / Tiesvedība, Aktuāli
2018.gada 19.Decembris

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula), kas stājās…

2018.gada 19.Decembris
jaunākais / Uzņēmējs, Darba drošība, Aktuāli
2018.gada 13.Decembris
Sirsnību notēlot nevar
jaunākais / Aktuāli, Uzņēmējs
2018.gada 30.Novembris
Kā izstrādāt darba aizsardzības vecākā speciālista amata aprakstu?
jaunākais / Darba drošība, Personāls, Aktuāli

HUB partneri

2018.gada 29.Novembris
Aktuālākā Eiropas Savienības tiesas prakse nodokļu lietās
jaunākais / Tiesvedība
2018.gada 20.Novembris
Zaudējumu atlīdzināšana publisko iepirkumu procedūrā
jaunākais / Finanses, Tiesvedība, Aktuāli
2018.gada 14.Novembris
Jaunā dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
jaunākais / Aktuāli
2018.gada 13.Novembris
Ko HR pasaule pieredzēs 2019. gadā?
jaunākais / Personāls, Aktuāli
2018.gada 13.Novembris
Darbs svētku dienās
jaunākais / Personāls, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 9.Novembris
Slepenais ierocis, kā izveidot jaunus ieradumus - gribasSpēks
jaunākais / Aktuāli
2018.gada 8.Novembris
Pirmais solis, kā izveidot ilgtspējīgu sociālo mediju mārketinga stratēģiju
jaunākais / Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 25.Oktobris
Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) ikdienas praksē
jaunākais / Tiesvedība, Aktuāli