2018.gada 20.Septembris

Katrai amata kategorijai ir savs vērtīgo īpašību kopums, tomēr darba devēji visaugstāk novērtē potenciālo darbinieku gatavību mācīties un attīstīties

2018.gada 20.Septembris
jaunākais / Aktuāli, Personāls
2018.gada 18.Septembris

Gadsimtiem ilgi vārds "dokuments" tika uzskatīts par sinonīmu vārdam "papīrs", taču laiki mainās un, protams, uz labo pusi. Mēs dzīvojam pārejas laikā, kad…

2018.gada 18.Septembris
jaunākais / Aktuāli
2018.gada 18.Septembris

Vairāku gadu garumā noritēja daudz tiesvedību ar VID, nodokļu maksātājiem mēģinot pierādīt, ka VID ir pienākums maksāt nokavējuma naudu (atlīdzināt zaudējumus), ja…

2018.gada 18.Septembris
jaunākais / Nodokļi, Aktuāli
2018.gada 12.Septembris

Darba tiesisko attiecību ietvaros var rasties dažāda rakstura situācijas, kurās darbinieku pārkāpumu gadījumā darba tiesisko attiecību izbeigšana ir pats radikālākais…

2018.gada 12.Septembris
jaunākais / Personāls, Aktuāli
2018.gada 7.Septembris
Memorands ar jautājuma zīmēm
jaunākais / Aktuāli
2018.gada 5.Septembris
Kriptovalūtas: meklējumos starp jaunu iespēju radīšanu un to iznīcināšanu
jaunākais / Viedokļi, Nodokļi, Finanses, Aktuāli
2018.gada 5.Septembris
Vai darba sludinājumam ir saistība ar amata aprakstu?
jaunākais / Personāls, Aktuāli

HUB partneri

2018.gada 14.Augusts
Kāpēc ir jāsniedz atgriezeniskā saite?
jaunākais / Personāls, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 10.Augusts
Servitūts - līguma satura būtiski aspekti
jaunākais / Tiesvedība, Aktuāli
2018.gada 2.Augusts
Izmaiņas Komerclikumā un papildinājumi citos uzņēmējam nozīmīgos normatīvajos aktos
jaunākais / Uzņēmējs, Tiesvedība, Aktuāli
2018.gada 20.Jūlijs
Darbinieka radīti zaudējumi: ieturējumu piemērošana praksē
jaunākais / Tiesvedība, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 6.Jūlijs
Projektu vadītājs – amats vai profesija?
jaunākais / Vadība, Personāls, Aktuāli
2018.gada 5.Jūlijs
Projekta resursu vadības procesi: galvenie rezultāti un saistītie procesi
jaunākais / Vadība, Aktuāli
2018.gada 4.Jūlijs
Kā mainīt darbinieku attieksmi pret apmācību un instruēšanu darba aizsardzībā?
jaunākais / Darba drošība, Uzņēmējs, Aktuāli