2018.gada 24.Maijs

Kopš 90…

2018.gada 24.Maijs
jaunākais / Uzņēmējs, Darba drošība, Vadība, Aktuāli
2018.gada 23.Maijs

Būvniecības dalībnieki saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir zemes īpašnieks (zemes tiesiskais valdītājs), būves īpašnieks, būvprojekta…

2018.gada 23.Maijs
jaunākais / Uzņēmējs, Personāls, Aktuāli
2018.gada 22.Maijs

Darba likuma 150. panta pirmā daļa nosaka: Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā ar darbinieka un darba devēja vienošanos vai…

2018.gada 22.Maijs
jaunākais / Personāls, Tiesvedība, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 18.Maijs

Jaunais likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.13pants "Īpaši noteikumi ienākuma no ieguldījumu konta noteikšanai" iekļauts ar 2017. gada 22. novembra…

2018.gada 18.Maijs
jaunākais / Nodokļi, Finanses, Aktuāli
2018.gada 11.Maijs
Iepirkuma procedūras publiskajā sektorā
jaunākais / Finanses, Tiesvedība, Aktuāli
2018.gada 9.Maijs
Būtiski grozījumi Civilprocesa likumā
jaunākais / Tiesvedība, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 9.Maijs
Kā piesaistīt un noturēt uzņēmumā jauniešus?
jaunākais / Uzņēmējs, Personāls, Labā prakse, Aktuāli
2018.gada 7.Maijs
Kādas aktuālitātes jāzina par PPP?
jaunākais / Finanses, Nodokļi, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 27.Aprīlis
Kādas problēmsituācijas atklājušās par samazināto PVN likmi augļiem, ogām un dārzeņiem?
jaunākais / Nodokļi, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 27.Aprīlis
Apstākļi, kuri ir pamats kandidāta un pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā
jaunākais / Nodokļi, Tiesvedība, Aktuāli
2018.gada 24.Aprīlis
Atstādināšana no darba: pienākumi, tiesības un situācijas no prakses
jaunākais / Tiesvedība, Uzņēmējs, Personāls, Aktuāli
2018.gada 24.Aprīlis
Kā uzņēmumā veikt precīzu izmaksu aprēķinu?
jaunākais / Finanses, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 19.Aprīlis
Darbības nepārtrauktība - nozīmīgi ikvienam uzņēmumam
jaunākais / Uzņēmējs, Vadība, Aktuāli
2018.gada 19.Aprīlis
Kas jāzina par projektu vadīšanas procesu
jaunākais / Vadība, Uzņēmējs, Aktuāli