2020.gada 10.Jūlijs

No EST prakses var secināt, ka atkarībā no saimnieciskās darbības veida ir iespējams izdalīt šādus uzņēmumu veidojošus pamatelementus:

2020.gada 10.Jūlijs
jaunākais / Uzņēmējs, Tiesvedība
2020.gada 3.Jūlijs

Izprotot pārdošanas pārvaldības risku, būtiski ņemt vērā šādas tēzes:

  • Pārdošanas pārvaldības riski ir aktuāli ikvienam uzņēmumam, un ir svarīgi tos laikus…
2020.gada 3.Jūlijs
jaunākais / Uzņēmējs, Vadība, Darba drošība
2020.gada 26.Jūnijs

Kopumā raugoties, elektroniski parakstīts dokuments (e-dokuments) ir ar papīra dokumentam līdzvērtīgu juridisko spēku, un…

2020.gada 26.Jūnijs
jaunākais / Noderīgi, Aktuāli
2020.gada 1.Jūnijs

Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju, kuras mērķis ir ierobežot Covid-19 izplatīšanās risku, 22. martā tika pieņemts likums "Par valsts apdraudējuma un tā…

2020.gada 1.Jūnijs
jaunākais / Tiesvedība, Finanses
2020.gada 26.Maijs
Kāda ir Covid-19 ietekme uz publiskajiem iepirkumiem?
jaunākais / Finanses
2020.gada 22.Maijs
Aktuālais uzņēmuma vadītājam
jaunākais / Vadība
2020.gada 20.Maijs
Pārrobežu nodokļi: iespējas, spēles noteikumi un riski
jaunākais / Aktuāli

UVR 2020-01

2020.gada 19.Maijs
Kādi ir tiesāšanās izdevumi?
jaunākais / Tiesvedība
2020.gada 11.Maijs
Starptautiskās darba tiesības: piemērošana un praktiski ieteikumi
jaunākais / Personāls, Tiesvedība
2020.gada 7.Maijs
Pārmaiņu vadība krīzē
jaunākais / Personāls, Vadība, Aktuāli
2020.gada 29.Aprīlis
Nepārvarama vara līgumsaistībās
jaunākais / Tiesvedība
2020.gada 7.Aprīlis
3 I pieeja: IDEJAS, IESPĒJAS, IZAICINĀJUMI
jaunākais / Aktuāli
2020.gada 3.Aprīlis
COVID-19 un personas datu apstrādes tiesiskums Latvijā
jaunākais / Darba drošība, Viedokļi, Aktuāli
2020.gada 31.Marts
Mārketinga risinājumi krīzes situācijā
jaunākais / Viedokļi, Aktuāli