2018.gada 6.Jūlijs

Projektu vadītāja loma un nozīme Latvijā atsevišķās nozarēs ir vēl neatklāta un nenovērtēta. Tirgū trūkst informācijas par projektu vadītāja patieso devumu un…

2018.gada 6.Jūlijs
jaunākais / Vadība, Personāls, Aktuāli
2018.gada 5.Jūlijs
  • Kas ir projekta resursu vadība, un kāpēc tā ir svarīga?
  • Kādas ir projekta cilvēkresursu un materiālo resursu vadības pamata…
2018.gada 5.Jūlijs
jaunākais / Vadība, Aktuāli
2018.gada 4.Jūlijs

Reti ar formālu instruktāžu būs pietiekami, lai darbinieku darba apstākļi būtu droši – ļoti liela nozīme darba aizsardzības nodrošināšanā ir katra nodarbinātā…

2018.gada 4.Jūlijs
jaunākais / Darba drošība, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 21.Jūnijs

Nekustamā īpašuma nodokļu normatīvo aktu izmaiņas saistītas ar:

  • informāciju par piemērojamiem nodokļiem un to likmēm, veicot darījumus ar nekustamo īpašumu…
2018.gada 21.Jūnijs
jaunākais / Nodokļi, Aktuāli
2018.gada 21.Jūnijs
Personvārdi dokumentos un lietišķajos tekstos
jaunākais / Noderīgi, Labā prakse, Aktuāli
2018.gada 18.Jūnijs
Civiltiesiski strīdi, kas izriet no līgumiskām attiecībām
jaunākais / Tiesvedība, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 15.Jūnijs
Uzņēmuma risku vadība: attīstība no kuba (2004.) līdz spirālei (2017.)
jaunākais / Uzņēmējs, Vadība, Darba drošība, Aktuāli
2018.gada 12.Jūnijs
Vadītājs nav mamma
jaunākais / Aktuāli, Personāls, Uzņēmējs, Viedokļi
2018.gada 6.Jūnijs
Vairāku lietu darīšana vienlaikus vairs nav apskaužams talants
jaunākais / Noderīgi, Labā prakse
2018.gada 25.Maijs
Var celt paniku, var nākt ar nomierinošu vēsti - Vispārīgā datu aizsardzības regula
jaunākais / Aktuāli, Uzņēmējs, Noderīgi
2018.gada 24.Maijs
Informācijas drošības draudu tendences: mūsdienu realitāte
jaunākais / Uzņēmējs, Darba drošība, Vadība, Aktuāli
2018.gada 23.Maijs
Būvniecības dalībnieki - starp pienākumiem un atbildību
jaunākais / Uzņēmējs, Personāls, Aktuāli
2018.gada 22.Maijs
Kā var noformēt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu?
jaunākais / Personāls, Tiesvedība, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 18.Maijs
Īpaši noteikumi ienākuma no ieguldījumu konta noteikšanai
jaunākais / Nodokļi, Finanses, Aktuāli
2018.gada 11.Maijs
Iepirkuma procedūras publiskajā sektorā
jaunākais / Finanses, Tiesvedība, Aktuāli