Finanšu vadības rokasgrāmata

Finanšu vadības rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Kā veicināt peļņu nesošu lēmumu pieņemšanu?

Katra uzņēmuma mērķis ir uzņēmuma vērtības palielināšana, un tā ir viena no finansēšanas pamattiesībām, jo jebkurš īpašnieks, uzņēmumā investējot naudu, plāno nopelnīt.

Augot konkurencei, pieņemot būtiskus biznesa lēmumus, ir nepieciešams izmantot finanšu vadības teorētiskās un praktiskās metodes, lai izmērītu reālo jeb ekonomisko ienesīgumu. Tādēļ katrs lēmums ir jāaplūko no aspekta – vai tas palielina uzņēmuma vērtību vai samazina to. Finanses darbojas kā spogulis, kas vadībai un īpašniekiem palīdz objektīvi izvērtēt uzņēmumā notiekošos procesus.

Vadītājiem, kuri vēlas saglabāt vai palielināt savu uzņēmumu vērtību vai uzlabot darbības rezultātu, mērķtiecīgi jāpaplašina peļņu nesošie darbības virzieni, jāpaaugstina saimnieciskās darbības rentabilitāte, jāveido optimāla kapitāla struktūra un jānodrošina efektīva uzņēmuma resursu izmantošana. Tādēļ finanšu vadība ir stratēģiski svarīga, jo, mērķtiecīgi izmantojot tās metodes, iespējams panākt:

 • kontroli pār neracionālajām izmaksām;
 • izvairīšanos no finanšu zaudējumiem;
 • darbības efektivitātes paaugstināšanu;
 • stabilitātes un rentabilitātes nodrošināšanu.

Latvijā vadītāji nereti nav apmierināti arī tādiem uzņēmumu finanšu un ekonomiskajiem rādītājiem kā rentabilitāte, likviditāte un kreditoru īpatsvars bilancē. Minēto rādītāju fonā vērojamas problēmas, kuras var iedalīt divās grupās:

 • finanšu problēmas – pašu kapitāla nepietiekamība, likviditātes problēmas, nesabalansēta kredītpolitika, finanšu vadības metodes;
 • vadības problēmas – daudzu uzņēmumu finanšu vadības funkcijas pilda grāmatvedis, vērojams finanšu stratēģijas trūkums.

«Finanšu vadības rokasgrāmata»:

 • sniegs praktiskas rekomendācijas, kā organizēt uz uzņēmuma vērtības un darbības efektivitātes paaugstināšanu balstītu finanšu vadību – neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, darbinieka skaita vai darbības virziena;
 • palīdzēs uzņēmējam izvairīties no neracionālajām izmaksām un finanšu zaudējumiem;
 • pievērsīs uzmanību finanšu vadībai ne tikai kā vadības instrumentam saimnieciskās darbības nodrošināšanai, bet arī no tāda aspekta, ka finanšu vadība ir viens no stratēģijas un ilgtermiņa mērķu pamatkomponentiem;
 • palīdzēs izstrādāt uzņēmuma finanšu vadības stratēģiju un nodrošināt ikdienas finanšu vadības darbu;
 • būs vērtīgs ieguvums tiem, kuri vēlas ieviest pārbaudītas finanšu vadības metodes, jo piedāvāti ne tikai risinājumu piemēri, bet arī detalizēti aplūkota finanšu vadības ieviešanas un izstrādāšanas metodika;
 • piedāvā gan teorētiskās zināšanas, gan starptautiskā un vietējā pieredzē balstītus praktiskās darbības norādījumus.

LAIKA STARS

Laika stars

Rokasgrāmatas pamatteksta autori: korporatīvo finanšu kompānija SIA LAIKA STARS, kurā ir apkopota speciālistu praktiskā pieredze finanšu vadības jomā.
SIA LAIKA STARS ir biznesa vērtēšanas, investīciju projektu attīstības, finanšu vadības konsultāciju, ES fondu un finanšu apmācību eksperts. LAIKA STARS veiksmes atslēga ir augsti kvalificētu un pieredzējušu profesionāļu komanda korporatīvo finanšu jomā. Visu «Finanšu vadības rokasgrāmatas» tēmu saturs ir veidots, balstoties uz pieredzi, kas uzkrāta darbā ar vairāk nekā 800 finanšu projektiem.

Vadims Jerošenko
Vadims
Jerošenko
SIA LAIKA STARS dibinātājs un vadošais partneris

SIA LAIKA STARS dibinātājs un vadošais partneris, Rīgas domes deputāts. Viņam ir ilggadēja pieredze uzņēmumu stratēģiskajā attīstībā, biznesa vērtēšanā, uzņēmumu pirkumu un pārdošanas darījumu organizēšanā, investīciju piesaistē, biznesa vērtības paaugstināšanā. Viņš ir sertificēts biznesa vērtētājs, vada sarežģītus starptautiskus daudznozaru projektus. Strādājot augstos amatos lielos uzņēmumos, ir attīstījis jaunus projektus, uzlabojis to finanšu stāvokli. «Finanšu vadības rokasgrāmatas» līdzautors no tās pirmsākumiem. Viņa vadībā LAIKA STARS regulāri veic pētījumus uzņēmējdarbības jomā, analizē investīciju vidi, par to informējot sabiedrību un izstrādājot priekšlikumus situācijas uzlabošanai.

Jeļena Loseva
Jeļena
Loseva
SIA LAIKA STARS vadošā finanšu eksperte, valdes locekle

Viņai ir vairāku gadu praktiskā darba pieredze kredītiestādē grāmatvedības, uzņēmumu kreditēšanas, personāla apmācības, kā arī uzskaites un kontroles jomā. Pēdējos 11 gadus vada konsultāciju projektus dažādu nozaru uzņēmumos biznesa novērtēšanas, attīstības plānu izstrādes, investīciju piesaistes, finanšu stāvokļa novērtēšanas, ES līdzfinansējuma saņemšanas, budžetēšanas, biznesa vērtības paaugstināšanas jomās, kā arī mācību seminārus. Jeļena ir «Finanšu vadības rokasgrāmatas» līdzautore no tās pirmsākumiem, kā arī zinātnisko rakstu autore, uzstājas konferencēs par uzņēmējdarbības vadīšanu un finansēm.

Aigars Valdīšana
Aigars
Valdīšana
SIA LAIKA STARS finanšu eksperts

Vairāk nekā 10 gadu pieredze ES un citu finanšu instrumentu līdzfinansējuma piesaistes dokumentu gatavošanā, projektu uzraudzībā un vadībā, publisko iepirkumu dokumentu gatavošanā un organizēšanā. Pēdējos 3 gados viņš ir izstrādājis vairāku uzņēmumu attīstības plānus investīciju piesaistei, tajā skaitā ES līdzfinansējuma saņemšanai. Uzstājies ar lekcijām par ES fondu ieviešanas pamatprincipiem un aktuālajām programmām gan banku, gan uzņēmēju auditorijai.

Reinis Budriķis
Reinis
Budriķis
SIA "Civitta Latvija" asociētais partneris un finanšu piesaistes eksperts

Reinis Budriķis ir dzīves praktiķis, kurš praktizējas Eiropas Savienības (ES) fondu un citu finanšu instrumentu piesaistīšanā un projektu vadīšanā. Viņš ir inovāciju eksperts, pieredzējis projektu vadītājs, kurš specializējas finanšu piesaistē jaunuzņēmumu attīstībai, uzņēmumu modernizācijai, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai. Papildus finanšu piesaistei Reinis specializējas biznesa plānu un stratēģisko plānu analītikā, izstrādē un ieviešanā.

Pirmais finansējums, ko Reinis piesaistīja, bija 400 lati jauniešu centra izveidei. Šobrīd Reinis ir Centrālās un Austrumeiropas vadošā vadības konsultāciju uzņēmuma SIA Civitta Latvija asociētais partneris un finanšu piesaistes eksperts, kurš piesaistījis privātās un publiskās investīcijas virs 52 milj. eiro apmērā, ka arī izstrādājis vairāk nekā 50 biznesa un stratēģiskos plānus, komercializācijas stratēģijas, organizējis globālos pasākumus, tādus kā Startup Weekend Riga (2015, 2016), dalījies savās zināšanās un pieredzē ar vietējiem un starptautiskiem uzņēmumiem mentoringu programmās – GITTA (2019, 2020).

Reinis Budriķis iesaistījies dažādu projektu izstrādē un īstenošanā valsts un privātajām iestādēm reģionālā, novada, valsts un ES līmenī (SmartComp, OpenEye11, Biz4Eye, Bowi, Femtosurf, Next Gen Micro Cities u.c.). 

Īpašās kompetences jomas: pieteikuma struktūra, stratēģijas izstrāde, rīcības plānošana, pārmaiņu vadība, inovāciju pārvaldība un komercializācija, finanšu instrumentu piesaiste.
 

CAPITALIA

CAPITALIA

Mēs specializējamies darbam tieši ar maza un vidēja izmēra uzņēmumiem. Capitalia mērķis ir būt vienkāršam, pieejamam un modernam finansējuma avotam. Mēs labprāt dalāmies ar pieredzi, ieteikumiem un kontaktiem arī situācijās, kad nespējam piedāvāt klientiem savus pakalpojumus vai finansējumu. Taču mēs saprotam, ka uzņēmējiem biznesa attīstībai nav svarīgs tikai finansējums, bet arī padoms, informācija un ikdienā noderīgi vadības rīki. Tāpēc mēs esam izstrādājam un regulāri atjaunojam uzņēmumiem resursus biznesa vadībai, kā arī regulāri iesaistāmies diskusijās un viedokļos par mazā biznesa aktualitātēm.

Juris Grišins
Juris
Grišins
Finanšu kompānijas AS Capitalia vadītājs

Starptautiska darba pieredze nozīmīgās investīciju bankās Austrumeiropā, Islandē un Zviedrijā. Izglītība iegūta Rīgas Ekonomikas augstskolā (REA) un Varvikas Biznesa augstskolā. Dalība Latvijas Riska kapitāla asociācijas un Latvijas Biznesa Eņģeļu tīkla valdēs un REA mentoru klubā.

AAT

AAT

AAT SIA – nodokļu, transfertcenu un grāmatvedības pakalpojumu birojs. AAT sniedz konsultācijas par Latvijas nodokļu normatīvo aktu piemērošanu, kā arī par starptautiskajiem nodokļiem. Transfertcenu pakalpojumi ietver gan konsultācijas par darījumu atbilstību tirgus vērtībai, gan arī pilna apjoma transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu, ieskaitot salīdzināmo datu atlases. AAT speciālistiem ir ievērojama pieredze arī klientu apmācībā un lekciju pasniegšanā transfertcenu un citu nodokļu jautājumos. Savukārt grāmatvedības pakalpojumi ir izstrādāti atbilstoši Latvijas grāmatvedības normatīvo aktu prasībām un ir paredzēti gan Latvijas uzņēmumu apkalpošanai, gan arī ārvalstu investīciju Latvijā apkalpošanai.

Arturs Bercis
Artūrs
Breicis

Vairāk nekā 10 gadu pieredze, strādājot nodokļu pakalpojumu departamentos lielā četrinieka auditorsabiedrībās – SIA Pricewaterhouse Coopers un SIA Deloitte. Artūrs ir vadījis virkni starptautisko nodokļu plānošanas projektu. No 2004. gada viņš ir vadījis virkni transfertcenu prakses SIA Pricewaterhouse Coopers un SIA Deloitte. Specializējas transfertcenu dokumentāciju izstrādē, tiešajos un starptautiskajos nodokļos, kā arī komerctiesību jautājumos. Ir ievērojama pieredze klientu interešu pārstāvībā VID un tiesās transfertcenu un citos nodokļu jautājumos.

Mārtinš Korsaks
Mārtiņš
Korsaks

Vairāk nekā 10 gadu pieredze, strādājot starptautiskajā auditorsabiedrībā SIA Pricewaterhouse Coopers, un 2 gadu pieredze, attīstot nodokļu un grāmatvedības praksi sabiedrībā AAT SIA. Mārtiņš specializējas tiešajos un starptautiskajos nodokļos un grāmatvedības uzskaitē, kā arī ir guvis ievērojamu pieredzi klientu interešu pārstāvībā VID. Mārtiņš ir vadījis daudzus starptautisko nodokļu plānošanas un atbilstības projektus. Mārtiņam ir maģistra grāds ekonomikā un ACCA kvalifikācija.

Jānis
Zvīgulis
Finanšu ministrijas Stratēģiskās plānošanas un attīstības departamenta direktors
17.09.2020

Praktiski ieteikumi finansējuma piesaistei

Mūsdienu mainīgajā politiskajā un ekonomiskajā vidē uzņēmumiem aizvien vairāk nepieciešams domāt par papildu finansējuma piesaisti uzņēmējdarbības ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai, pielāgojoties pasaules un valsts ekonomikas attīstības tendencēm, prasībām un pārmaiņu ātrumam. Uzņēmumiem ir jāspēj pielāgoties digitalizācijas procesiem, industrializācijai, specializācijai, jāseko tendencēm un ekonomiskajām izmaiņām.

Finansējuma piesaiste ir svarīga ne tikai uzņēmējdarbības uzsākšanas posmā, bet arī visu uzņēmējdarbības attīstības laiku. Ar finansējuma piesaisti ir iespējams veicināt uzņēmuma konkurētspēju, eksportu, jaunu klientu piesaistīšanu, ražotnes, procesu modernizāciju, darbinieku motivāciju vai arī veikt pētniecības aktivitātes, izstrādāt un ieviest tirgū jaunas inovācijas.

FVR_2020-01

Naudai ir svars un vērtība. Uzņēmējdarbībā jābūt gatavam saņemt finansējumu un izmantot naudu pareizi. Ja nauda tiks nepareizi izmantota, tad no iespēju avota tā pārvērtīsies par lielu slogu. Ja mums uz galvas uzkristu miljons un mēs tam nebūtu gatavi, tas visdrīzāk mūs nospiestu. 

Uzņēmējdarbība kā darbība ir saistīta ne tikai ar biznesa uzsākšanu un attīstību. Ilgtermiņa plānu sarakstā var būt ierakstītas tādas aktivitātes kā konkurētspējas paaugstināšana vai jauna produkta un/vai pakalpojuma ieviešana. Attīstoties ir jādomā par ģeogrāfijas paplašināšanu un jaunu tirgu apgūšanu, inovatīvu risinājumu ieviešanu uzņēmuma progresīvai attīstībai, kā arī par citu aktivitāšu veicināšanu, kas ļaus nostiprināt uzņēmuma konkurētspējīgu pozīciju tirgū.

FVR_2020-01
Uzņēmējdarbības ilgtermiņa attīstības aktivitātes un ar tiem saistīti finansējuma piesaistes procesu posmi

Katras uzņēmējdarbības attīstīšanas aktivitātes īstenošana ir atsevišķs projekts. Katra projekta vadībai jums kā vadītājam ir nepieciešams noteikt mērķus, skaidri definēt uzdevumus, noteikt budžetu, izanalizēt riskus, izveidot komandu utt. Arī finansējuma piesaistē viss sākas ar "Nodomu un mērķu definēšanu", kam seko "Pieejamā finansējuma meklēšana" un "Pieteikuma izstrāde" veiksmīgai finansējuma piesaistei. Finansējuma piesaiste veicina plānoto "Aktivitāšu īstenošanu" un "Piesaistītā finansējuma monitoringu". Uzņēmējdarbības aktivitāšu un finansējuma piesaistes procesu mijiedarbība ir atspoguļota attēlā "Uzņēmējdarbības ilgtermiņa attīstības aktivitātes un ar tiem saistīti finansējuma piesaistes procesu posmi".

Uzņēmējdarbības attīstīšanas un finansējuma piesaistes rezultātā uzņēmējs plāno iegūt peļņu. Ņemot vērā mūsu profesionālo pieredzi, varam skaidri secināt: jums kā uzņēmējam ir jāsaprot – peļņu dod ne piesaistīto finansējumu apjoms, bet tie rezultāti, kuri rodas pēc finansējumu piesaistes un noteiktu aktivitāšu īstenošanas, piemēram, palielināta energoefektivitāte, modernizācija vai cita veida attīstība. 

Dzīves atziņa

Peļņu dod ne piesaistīto finansējumu apjoms, bet tie rezultāti, kuri rodas pēc finansējumu piesaistes un noteikto aktivitāšu īstenošanas.

Finansējuma piesaistes process sastāv no pieciem posmiem. Katrs no šiem posmiem ir vitāli svarīgs jūsu mērķu sasniegšanā un uzņēmējdarbības attīstīšanā:

 1. "Nodomu un mērķu definēšana" – pirmais posms finansējumu piesaistē, kur nodomi ir apzinātas vēlmes, vajadzības vai ieceres, un mērķi – domās apsvērtie lēmumi un apņemšanās sasniegt konkrēto ieplānoto rezultātu;
 2. "Pieejamā finansējuma meklēšana" – finansējuma piesaistes avotu meklēšana, projektu programmu nosacījumu analīze un izvērtēšana katras atsevišķas aktivitātes īstenošanai;
 3. "Pieteikuma izstrāde" – noteikto dokumentu sagatavošana un izstrāde atbilstoši finansējuma avota prasībām un rekomendācijām;
 4. "Aktivitāšu īstenošana" – aktivitāšu vadības process, kas nosaka projekta īstenošanas gaitu un mērķu un uzdevumu izpildi, kā arī nosaka projekta gala rezultātus. Šajā procesā ietilpst tādas  funkcijas kā projekta darba plāna un to saistīto uzdevumu izpilde, darbu sadale, atskaišu sagatavošana un aktivitāšu īstenošana noteiktā laika posmā;
 5. "Piesaistītā finansējuma monitorings" – process, kura laikā tiek veikta projekta īstenošanas kontrole, izmaiņu veikšana, sagatavotas atskaites projekta īstenošanas perioda beigām.

FVR

 

 

     Finanšu vadības rokasgrāmata

 

 

 02.04.2019

Kādi ir alternatīvā aizdevuma popularitātes aspekti uzņēmēju vidū?

Atbildi par alternatīvā aizdevuma popularitātes aspektiem sniedz SE "Capitalia", vēršot uzmanību: 

 • Alternatīvais finansējums strauji iegūst popularitāti uzņēmumu vidū, kas arvien prasmīgāk ir iemācījušies izmantot šos naudas avotus. Papildus riska kapitālam un biznesa eņģeļu finansējumam alternatīvie aizdevumi (finansistu valodā "mezanīns") ir guvuši visplašāko atsaucību plašā pielietojuma un saņemšanas ērtuma dēļ;
 • Atjaunotā redakcijā ir apskatīts alternatīvo aizdevumu salīdzinājums ar bankas kredītiem un riska kapitāla investīcijām gan izmaksu, saņemšanas termiņu un noteikumu ziņā;
 • Nodaļa ir papildināta ar aktuālo informāciju par uzņēmumu iespējām piesaistīt pūļa finansējumu, kā arī pilnībā aktualizēti visu Latvijas alternatīvo aizdevēju kontaktdati. 

Plašāk apskatīti šādi jautājumi:

 • kas ir alternatīvais aizdevums;
 • kā šis aizdevums atšķiras no citiem finansējuma instrumentiem;
 • alternatīvo aizdevumu tipi;
 • alternatīvo aizdevumu piesaistes gaita;
 • modernas aizdevumu alternatīvas;
 • praktiska kontaktinformācija aizdevumu saņemšanai.

Pēc sava rakstura alternatīvais aizdevums atgādina gan elementu no bankas aizdevuma, gan riska kapitāla finansējuma.

Visbiežāk gan šo aizdevuma instrumentu izmanto uzņēmumi situācijās, kad bankas nav gatavas finansēt vai nefinansē pilnā apmērā. Tipiski alternatīvos finansējumus uzņēmumi piesaista uz salīdzinoši īsiem termiņiem no 1 līdz 36 mēnešiem, un līdzekļu izlietojumi ir – liela apmēra līgumu izpildei, sezonas apgrozāmiem līdzekļiem, neplānotu izdevumu segšanai, vidēja termiņa investīciju projektos, saistību refinansēšanai un uzņēmumu izpirkšanas darījumos (angļu valodā «MBO»). Tāpat alternatīvais aizdevums arī var kalpot kā finansējuma diversifikācijas avots, lai mazinātu kompānijas atkarību no viena finansētāja, piemēram, bankas.

FVR

 

 

     Finanšu vadības rokasgrāmata

 

 

 


 • 11.6.1. Kas ir alternatīvais aizdevums?

 • 11.6.2. Salīdzinājums ar citiem finansējuma instrumentiem

 • 11.6.3. Tendences alternatīvo aizdevumu jomā

 • 11.6.4. Kontaktinformācija

 • 11.6.5. Padomi, vēršoties pēc finansējuma


24.04.2018

Kā uzņēmumā veikt precīzu izmaksu aprēķinu?

Uzņēmuma konkurētspēju ietekmē vairāki faktori – gan produkta unikalitāte, gan kvalitāte, gan pašizmaksa. Tie visi ir ļoti būtiski, bet mūsdienās, it īpaši ekonomikas lejupslīdes periodos, viens no nozīmīgākajiem faktoriem ir tieši produkta pašizmaksa. Nereti var lasīt ziņas par uzņēmumu cenu kariem. Šoreiz pat nerunāsim par dempinga cenām, kaut realitātē pastāv arī šī problēma, kad finansiāli spēcīgi uzņēmumi ar dempinga cenām negodīgi izgrūž citus tirgus spēlētājus, kuri nevar atļauties strādāt ar zaudējumiem. Mūsu mērķis ir apskatīt pašizmaksas samazināšanas pasākumus, izmantojot finanšu vadības instrumentus.

Starptautiskajā praksē ir vairākas metodes, ar kurām ir iespējams kontrolēt uzņēmuma izmaksas, veikt to analīzi un paaugstināt efektivitāti, nesamazinot produkta vai pakalpojuma kvalitātes rādītājus.

Viena no populārākajām ir ABC metode (Activity-Based Costing metode). Tā ir starptautiskajā praksē plaši lietota metode produktu un darbības virzienu pašizmaksas noteikšanai, kā arī biznesa procesu un izmaksu optimizācijai.

Kad lieto ABC metodi?

ABC metodi izmanto kā taktiskās, tā stratēģiskās vadības līmenī:

 • taktiskajā vadībā – vadības lēmumu pieņemšanai, lai paaugstinātu darbības efektivitāti un peļņu;
 • stratēģiskajā vadībā – vadības lēmumu pieņemšanai par kompānijas darbības virzienu attīstību/likvidāciju, jaunu tirgu apgūšanu.

1009


Finanšu vadības rokasgrāmata

Finanšu vadības rokasgrāmata


 

28.09.2017

Multiplikatoru izmantošana biznesa vērtēšanā

Kā biznesa vērtēšanā izmantot darījumu jeb multiplikatoru metodi?! Atbildi uz šo uzņēmēju diskusijās populāro jautājumu sniedz Jeļena Loseva, kurai ir ilggadēja pieredze dažādu nozaru biznesa novērtēšanā.

Autore ar četriem soļiem skaidro, kā praktiski notiek uzņēmumu vērtēšanas gaita, aplūkojot šādus aspektus:

 • Pirmais solis – informācijas iegūšana. Vai informācijas trūkums var būt šķērslis turpmākajam procesam? Kāpēc jāievēro piesardzība līdzīga uzņēmuma izvēlē? Kādus padomus ieteicams ņemt vērā, lai iegūtu ticamu vērtējumu? Kāpēc būtiski, vai visi apgrozījumā uzskaitītie ieņēmumi ir saistīt ar uzņēmuma pamatdarbību?
 • Otrais solis – multiplikatoru izvēle. Kādi ir svarīgākie multiplikatori uzņēmumu vērtēšanās Latvijas apstākļos? Kādi ir ieteikumi un trūkumi to izvēlē? Ko darīt, ja nepieciešams novērtēt daudznozaru uzņēmumu, izvērtējot darījumu jeb multiplikatoru metodi? Kādas ir uzņēmuma veidošanās fāzes? No kā ir atkarīgs krituma fāzes ilguma un ātrums, un kā to pārvarēt?
 • Trešais solis – uzņēmuma vērtības noteikšana. Ar ko atšķiras uzņēmuma vērtība (EV) un pašu kapitāla vērtība (P), kuras izmanto multiplikatora skaitītājā? Kāda ir izplatītākā kļūda par uzņēmuma vērtības izpratni? Kādas formulas ieteicams izmantot praksē, lai noteiktu uzņēmuma vērtības?
 • Ceturtais solis – vidējās svērtās vērtības noteikšana. Kāpēc katra multiplikatora izmantošana sniedz atšķirīgu vērtības rezultātu? Kura multiplikatora aprēķinu izvēlēties lietotājam, un kāpēc?

Tāpat materiāls papildināts ar ieteikumiem no pieredzes un vērtīgiem piemēriem, kā aprēķina uzņēmuma vērtību un kā vērtē uzņēmumu, izmantojot dažādus multiplikatorus.
Izmantojiet detalizēto multiplikatora metodes apskatu rokasgrāmatas 5.2.4. nodaļā «Multiplikatoru izmantošana biznesa vērtēšanā»:

 • 5.2.4.1. «Darījumu jeb multiplikatoru metode»;
 • 5.2.4.2. «Uzņēmuma vērtēšanas gaita ar darījumu (multiplikatoru) metodi»;
 • 5.2.4.3. «Vērtēšanas piemērs».
25.10.2016

Tendences alternatīvo aizdevumu jomā

Finanšu jomā inovāciju nosaka nebanku finanšu un finanšu tehnoloģiju uzņēmumi! Alternatīvie aizdevumi migrē uz savstarpējo aizdevumu platformām!

Tā tendences alternatīvo aizdevumu jomā piesaka jaunāko papildinājumu autors Juris Grišins – finanšu kompānijas AS Capitalia vadītājs.

«Alternatīvā finansējuma joma pēdējos gados ir ļoti strauji attīstījusies straujā finanšu tehnoloģiju uzņēmumu attīstības viļņa dēļ. Šādi uzņēmumi pamatā cenšas aizstāt banku piedāvātos pakalpojumus ar ērtākiem, ātrākiem un modernākiem tehnoloģiju risinājumiem. Vairākas finanšu tehnoloģiju kompānijas piedāvā finansējumu, kas pēc savas būtības līdzinātos mezanīna aizdevumiem,» tēmas aktualitāti skaidro Juris Grišins.

Jurim Grišinam ir starptautiska darba pieredze nozīmīgās investīciju bankās Austrumeiropā, Islandē un Zviedrijā. Izglītība iegūta Rīgas Ekonomikas augstskolā (REA) un Varvikas Biznesa augstskolā. Dalība Latvijas Riska kapitāla asociācijas un Latvijas Biznesa Eņģeļu tīkla valdēs un REA mentoru klubā.

Plašāk iepazīstiet papildinātajā 11.6. nodaļā «Mezanīna aizdevums»:

 • 11.6.1. «Kas ir mezanīna aizdevums?»;
 • 11.6.2. «Salīdzinājums ar citiem finansējuma instrumentiem»;
  • «Termiņš»;
  • «Ķīla/nodrošinājums»;
  • «Kapitāla cena»;
  • «Atmaksas grafiks»;
  • «Finanšu risks»;
  • «Peļņas sadale»;
  • «Operativitāte»;
  • «Mērķa auditorija»;
  • «Pārvalde»;
  • «Ķīlas realizācija»;
 • 11.6.3. «Tendences alternatīvo aizdevumu jomā»;
 • 11.6.4. «Kontaktinformācija»;
 • 11.6.5. «Padomi, vēršoties pēc finansējuma».
21.07.2016

Kādi ir būtiskākie faktori, kas ietekmē finanšu pārskata kvalitāti?

«Uzņēmuma kredītspēja rāda, vai uzņēmums efektīvi izlieto savus finanšu resursus, izvēlas racionālu pašu un aizņemto līdzekļu attiecību, cik efektīvi izlieto pašu kapitālu un kāda ir ražošanas efektivitāte, vai ir normālas attiecības ar partneriem – uzņēmumiem, kreditoriem, budžetu, akcionāriem. Galu galā uzņēmuma kredītspēja lielākoties nosaka tā konkurētspēju, tā potenciālu biznesa saderībā,» tā tiek pieteikti rokasgrāmatas jaunākie papildinājumi.

Īpaši vērsta uzmanība tam, ka jēdzienu «kredītspēja» var traktēt no divām pusēm: no bankas viedokļa un no klienta (uzņēmuma) viedokļa. Par to arī papildinājumos, skatot jaunajā 5.4.4. apakšnodaļā «Kredītspējas novērtēšana»:

 • 5.4.4.1. «Kredītspējas būtība»;
 • 5.4.4.2. «Kredītspējas noteikšanas posmu analīze».

Jautājumi, uz kuriem uzzināsiet atbildes:

 • Kādēļ nepieciešams veikt aizņēmēja kredītspējas analīzi?
 • Kas ir finanšu analīze, nefinanšu analīze un kompleksā pieeja?
 • Kādi ir būtiskākie faktori, kas ietekmē finanšu pārskata kvalitāti?
 • Kādi ir nozīmīgākie trūkumi, kas ir saistīti ar tradicionālo aizņēmēja analīzi?
 • Kādus posmus iespējams izdalīt finanšu analīzē kredītspējas noteikšanai? Kādi uzdevumi veicami katrā no posmiem?
 • Kādas ir svarīgākās horizontālās analīzes un vertikālās analīzes priekšrocības?!
 • Kādās grupās var iedalīt finanšu koeficientus uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes novērtēšanai? Kāds ir mērķis?
 • Kādi ir septiņi galvenie naudas plūsmu ietekmējošie faktori?
26.04.2016

Kā noteikt riska maksimālo robežu?

Jebkurš bizness vienmēr ir saistīts ar risku. Turklāt lielāku peļņu parasti sola darījumi ar augstāku riska pakāpi. Lai pasargātu sevi un biznesu no iespējamiem zaudējumiem, ir jāprot risku novērtēt. Kā zināms, jebkurš tirgus vērtējums ir nosacīts, visu paredzēt nav iespējams, taču katram riskam noteikti jānosaka maksimālā robeža. Tieši tāpēc jaunākie papildinājumi ir kā padomdevējs finanšu risku iepazīšanā un novēršanā.

Risku nepieciešams novērtēt, lai apzinātos tā pieļaujamo robežu. Svarīgi ir nevis baidīties no kļūdām, bet gan neatkārtot tās. Tātad, lai uzņēmējdarbība veiktos sekmīgi, visu laiku ir jāuzlabo sava darbība, lai gūtu pēc iespējas lielāku peļņu. Galvenais uzdevums riska izmantošanā ir atrast tādus darbības virzienus, lai veiksmīga iznākuma rezultātā būtu tikai peļņas samazinājums, nevis katastrofāls visu līdzekļu zudums.

Jaunākajos papildinājumos uzzināsiet:

 • Kādi faktori palielina kredītrisku?
 • Kas ir ārvalstu valūtas pozīcija? Kā to izmantot savā labā?
 • Kā noteikt riska maksimālo robežu?
 • Kas Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par likvīdu un drošu ieguldījums?
 • Kas ietekmē likviditāti?
 • Kādi populārākie principi jāņem vērā riska vadībā?
 • Kā veiksmīgi izmantot riska vadības procesa elementus?

Plašāk skatiet jaunajās nodaļās:

 • 6.1. «Finanšu riski»:
  • 6.1.1. «Kredītrisks»;
  • 6.1.2. «Valūtas risks»;
  • 6.1.3. «Likviditātes risks»;
 • 6.2. «Risku vadība»:
  • 6.2.1. «Risku identifikācija»;
  • 6.2.2. «Risku novērtēšana»;
  • 6.2.3. «Risku novēršana»;
  • 6.2.4. «Risku finansēšana».
25.01.2016

Faktorings: līguma aspekti, riski, darījumu normatīvi tiesiskais regulējums

Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos turpināta tēma 11.4. «Faktorings – alternatīva kreditēšanai», plašāk apskatot faktoringa darbības sistēmu (sk. 11.4.4. «Faktoringa darbības sistēma»):

 • Faktoringa līgums
  • Kādi dokumenti nepieciešami, lai noslēgtu faktoringa līgumu?
  • Kādas puses tiek iesaistītas klasiskā faktoringa darījumā?
  • Kas jāparedz faktoringa līgumam?
  • Kāpēc, slēdzot faktoringa līgumu, papildus svarīgi vienoties par limitu, faktoringa rezervi, kavējuma soda naudu apmēru?
 • Faktoringa riski
  • Kādi ir svarīgākie riski, kurus ir būtiski izvērtēt faktoringa kompānijas darbībā?
  • Kāds ir galvenais efektīva riska vadīšanas sistēmas ieviešanas priekšnosacījums?
  • Kā panākt visu faktoringa kompānijas līmeņu pārliecību par risku vadīšanas nepieciešamību?
 • Faktoringa darījumu normatīvi tiesiskais regulējums
  • Kāda ir faktoringa saikne ar saistību tiesībām?
  • Kādi tiesiski aspekti jāņem vērā faktoringa darījumā?
27.10.2015

Detalizēti par alternatīvo kreditēšanu

Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos apskatīta tēma 11.4. «Faktorings – alternatīva kreditēšanai».

Faktorings kā viens no finansēšanas veidiem ir kļuvis par būtisku instrumentu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā. Laikā, kad uzņēmumi apgūst jaunu eksporta tirgu, tas ir īpaši svarīgi, jo jāstrādā ar vēl neiepazītiem partneriem.

Veicinot faktoringa darījumu attīstību, kam ir liela nozīme investīciju procesā, tiek nodrošināts alternatīvs finansējuma avots, kas savukārt var radīt lielākas investīcijas un paātrināt ekonomiskās izaugsmes tempus.

Faktoringam ir svarīga nozīme mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanā, kuru attīstības galvenais šķērslis ir apgrozāmo līdzekļu trūkums.

Rokasgrāmatas papildinājumos apskatīti šādi aspekti:

 • faktoringa attīstība un darījuma būtība;
 • faktoringa veidi;
 • faktoringa izmantošana starptautiskajos darījumos;
 • faktoringa atšķirības no kreditēšanas;
 • pircēja, pārdevēja un faktora ieguvumi (pozitīvais) un zaudējumi (negatīvais).

Tāpat arī, lai labāk izprastu faktoringa procesu, iespējams iepazīties ar šādiem shematiskiem vizualizējumiem:

 • faktoringa darījuma norise;
 • atklātā faktoringa shēma;
 • aizklātā faktoringa shēma;
 • nodokļu faktoringa shēma;
 • divfaktoru darījuma norises shēma;
 • faktoringa alternatīvo produktu novērtējums;
 • faktoringa atšķirība no kreditēšanas.

 

28.07.2015

Metode, kas palīdzēs optimizēt biznesa procesu un izmaksas

Arī šī gada trešie papildinājumi veidoti sadarbībā ar rokasgrāmatas pamatsatura autoriem – korporatīvo finanšu kompāniju LAIKA STARS, rokasgrāmatu papildinot ar jaunu tēmu par finanšu analīzi – ABC metode (sk. 2.7. «ABC metode – metode, kas ļauj veikt precīzu izmaksu aprēķinu»).

Uzņēmuma konkurētspēju ietekmē vairāki faktori – gan produkta unikalitāte, gan kvalitāte, gan pašizmaksa. Viens no nozīmīgākajiem faktoriem ir tieši produkta pašizmaksa. Starptautiskajā praksē ir vairākas metodes, ar kurām ir iespējams kontrolēt uzņēmuma izmaksas, veikt to analīzi un paaugstināt efektivitāti, nesamazinot produkta vai pakalpojuma kvalitātes rādītājus.

Viena no populārākajām ir ABC metode (Activity-Based Costing metode) – starptautiskajā praksē plaši lietota metode produktu un darbības virzienu pašizmaksas noteikšanai, kā arī biznesa procesu un izmaksu optimizācijai.

Izmantojot ABC metodi, iespējams konstatēt:

 • kurā biznesa procesā kompānijai ir nepamatots līdzekļu izlietojums (liekas, nelietderīgas, neefektīvas operācijas);
 • kāda ir biznesa procesu un produktu pašizmaksa;
 • kuri biznesa procesi kompānijai izmaksā visdārgāk;
 • kuras operācijas biznesa procesu uzturēšanai ir jānodrošina pašai kompānijai un kuras būtu jāpērk;
 • kādai ir jābūt minimālajai cenai;
 • kādi resursi un kādā daudzumā ir nepieciešami darbības virziena uzturēšanai (produktu ražošanai);
 • kā sadalās vispārējās izmaksas starp kompānijas biznesa procesiem;
 • vai visi darbības virzieni (produkti) ir rentabli: kuri ir jāattīsta un kuri ir jālikvidē.

«Finanšu vadības rokasgrāmatā» skaidrota ABC metodes būtība un attēlots praktisks piemērs, kas pārskatāmi demonstrē ABC lietošanas tehniku.

Korporatīvo finanšu kompānija LAIKA STARS ir biznesa vērtēšanas, investīciju projektu attīstības, finanšu vadības konsultāciju un finanšu apmācību eksperts. Augsti kvalificēta un pieredzējusi profesionāļu komanda dalās savā pieredzē ar «Finanšu vadības rokasgrāmatas» lasītājiem. Visu tēmu saturs ir balstīts uz pieredzi, kas uzkrāta, strādājot pie vairāk nekā 800 finanšu projektiem.