Komersanta organizatoriskās struktūras ietekme uz darba tiesiskajām attiecībām

Daiga Zivtiņa
Attēls: Daiga Zivtiņa ZAB "EllexKļaviņš", Partnere, zvērināta advokāte / Latvija

Katra komersanta struktūras pamatā ir tā mērķi, kas ir jāsasniedz, un uzdevumi, kas jāpaveic šo mērķu sasniegšanai. Balstoties uz šiem principiem, komersanti var brīvi veidot savu uzņēmumu struktūras, tās grupējot pēc funkcijām, produktiem vai pakalpojumiem, ģeogrāfiskām vajadzībām vai kādiem citiem saimniecisko darbību vai sasniedzamos rezultātus raksturojošiem lielumiem. 

Vienlaikus pati svarīgākā jebkura darba devēja vērtība ir šī uzņēmuma darbinieki, un tieši darbinieki sava darba rezultātā sasniedz komersanta noteiktos mērķus. Tāpēc darba devēju interesēs ir veidot saprotamas un funkcionējošas uzņēmumu organizatoriskās struktūras, kas padara efektīvu ikdienas darbību un rada labvēlīgu vidi darbinieku ikdienai.
 

Personāla vadības rokasgrāmata

 

 

 

 

 

 

    Personāla vadības rokasgrāmata

 

 

 

 

Personāla vadības rokasgrāmata abonentiem

 

8.5. Stratēģiskās pārmaiņas 

  • 8.5.1. Komersanta organizatoriskās struktūras ietekme uz darba tiesiskajām attiecībām

  • 8.5.2. Restrukturizācija

  • 8.5.3. Apvienošana un pārpirkšana

  • 8.5.4. Organizācijas kultūras maiņa

  • 8.5.5. IT virzītas pārmaiņas