Krīzes komunikācija

Ieva Zaumane  "Systemic Change”
Attēls: Ieva Zaumane "Systemic Change”

Uzņēmums Ieva Zaumane Systemic Change 2021. gada martā veica izpēti par vadības iekšējās komunikācijas praksi krīzes laikā no darbinieku skatu punkta. Rezultāti, lai arī nav vispārināmi uz visām Latvijas organizācijām, tomēr parāda tendences, kas ietver sevī gan vadības komunikācijas stiprās puses, gan neizmanto potenciālu.

 

Lai arī nevienā apgalvojumā nav novērojams ļoti augts to atbilžu īpatsvars, kas pozitīvi vērtētu vadības iekšējo komunikāciju krīzes laikā, tomēr ir daži aspekti, kuros novērtējums ir salīdzinoši augstāks. Piemēram, teju 60% no respondentiem piekrīt apgalvojumam, ka vadība cenšas mazināt satraukumu krīzes laikā, tāpat vēl 57% no visiem aptaujas dalībniekiem atzīst, ka viņi jūt, ka vadītājam krīzes laikā rūp viņu labbūtība un labklājība. Arī sajūtai, ka vadības komandai komunikācija ar darbiniekiem krīzes laikā ir svarīga, piekrīt  54% no visiem dalībniekiem. Jāatzīmē gan, ka visos trijos aspektos biežāk apgalvojumiem piekrīt vidējā līmeņa vadītāji, nevis specialisti.


Tātad var secināt, ka ievērojama daļa vadītāju rūpējas par saviem darbiniekiem, viņu emocionālo noskaņojumu un labbūtību krīzes laikā.

https://www.dbhub.lv/personala-vadibas-rokasgramata

 

 

 

  Personāla vadības rokasgrāmata

 

 

 

 

 

 

 

Personāla vadības rokasgrāmata abonentiem