Inovāciju idejas jebkura lieluma uzņēmumam

Inovāciju idejas jebkura lieluma uzņēmumam
Kā radīt inovācijām labvēlīgu infrastruktūru? Kā stimulēt darbinieku inovāciju procesā? Kur meklēt inovācijas? Kā atpazīt labu inovāciju? Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz inovāciju un ideju vadības eksperte Elīna Miķelsone.
Foto: no personīgā arhīva

Bieži vien uzņēmēji pauž uzskatu, ka jēdziens "inovatīvs" ir kaut kas tāls un netverams, kas nesaistās ar viņu uzņēmumu. Tomēr gan teorija, gan prakse liecina, ka ikviens uzņēmums var būt inovatīvs – apliecina inovāciju un ideju vadības eksperte Elīna Miķelsone. Daudzi pat pieredzes bagāti uzņēmēji mēdz uzskatīt inovācijas par jaunā laikmeta elementu, bet tā nav. Inovācijas pastāvējušas, kopš radās cilvēks, un viss cilvēces progress ir balstīts uz tām. Tikai 20. gs. šo vārdu "inovācija" sasaistīja ar industrijām un nošķīra no termina "izgudrošana". Agrāk šis vārds tika izmantots ļoti daudzējādi. Piemēram, 16./17. gs. jēdziens "inovators" tika izmantots, lai apzīmētu cilvēkus, kas reliģijā ienes nevēlamas idejas, turklāt par to draudēja ausu vai roku zaudēšana.

Mūsdienās inovācijas jums neliks zaudēt ausis vai rokas, bet, nevadot tās, savā uzņēmumā varat radīt vēl sāpīgākus zaudējumus. Īpaši būtiskas inovācijas ir brīžos, kad atrodamies viszemākajos sociālajos, ekonomiskajos, politiskajos vai tehnoloģiskajos apstākļos, jo inovācijas visbiežāk rodas zemākajos punktos ekonomikā, kas veicina nākamo ekonomikas vilni. Tāpēc inovācijai vienmēr ir īstais brīdis, īpaši mirkļos, kad vairs neiet kā ierasts, tas ir mirklis atspērienam ar inovāciju palīdzību.

pediņasInovāciju radīšana nav tikai lielo kompāniju greznība, bet to iespējams realizēt jebkāda lieluma organizācijās. Turklāt, lai tās realizētu, nepieciešamas tikai 3 lietas, bet, lai atrastu inovācijas, jau izsenis pieejami 7 inovāciju avoti.

Inovāciju vadību uzņēmumos pārsvarā veic ar produktu attīstību saistītie cilvēki, radot produktu inovācijas. Mārketinga atbildīgie – mārketinga inovācijas. Savukārt ar uzņēmuma procesiem un organizacionālajām inovācijām uzticēts tikt galā personālvadībai vai uzņēmuma vispārējai vadībai. Protams, ārvalstu lielajos un inovatīvajos uzņēmumos ir atsevišķa pētījumu un attīstības nodaļa, kas darbojas ar inovāciju jautājumiem, turklāt arvien biežāk tiek veidotas amata vietas inovāciju vadītājiem. Nav būtiski, vai jūsu uzņēmumā ir šāds departaments vai inovāciju jautājumi ir iekļauti kāda cilvēka amata aprakstā. 

pediņasMūsdienu pieredze parāda, ka inovatīvie uzņēmumi, apzinoties inovāciju nozīmi, ir sapratuši, ka inovācijām ir jābūt visu atbildībai, nevis pāris cilvēku pienākumam uzņēmumā. 

Kā realizēt šādu visaptverošu pieeju, neieguldot papildu līdzekļus, jūs varēsiet uzzināt "Personāla vadības rokasgrāmatas" jaunajā 8.9. nodaļā "Inovācijas procesa organizācija pilnvērtīgai cilvēkresursu iesaistei".

Līdz ar to, kam vērtīgi iepazīties ar šo informāciju:

  1. Jebkura lieluma uzņēmumam, jo inovācijas ir būtiskas visu lielumu uzņēmumiem, no mikrouzņēmuma līdz pat lielam;
  2. Jebkura līmeņa darbiniekam uzņēmumā, jo inovācijām ir jābūt visu atbildībai, nevis tikai dažu pienākumam;
  3. Info būs vērtīga gan profesionāļiem, gan iesācējiem, lai nostiprinātu inovāciju vadības pamatus, aplūkojot tos no efektīvāka cilvēkresursu iesaistes un vadības aspekta;
  4. Uzņēmumiem jebkurā situācijā un laikā, pat ekonomikas tumšākajos brīžos ir tieši īstais brīdis, kad meklēt, kur ir paslēptas inovācijas, kas veidos nākomo ekonomikas augšupeju. Šī info jums vienmēr palīdzēs būt uz īstā viļņa!

Līdz 2000. gadam dominēja uzskats, ka inovācijas procesā svarīga ir pētniecība un attīstība, tehnoloģijas un stratēģijas. Mūsdienās izplatītāks kļūst uzskats, ka pats svarīgākais elements inovācijas procesā ir cilvēks, jo cilvēks ir tas, kas gan rada inovatīvas idejas, gan tās ievieš. Stratēģijas, tehnoloģijas un pētniecība ir tikai rīki, kas var palīdzēt šajā procesā. Inovācijas nākotne ir cilvēkos. Cilvēku kā inovācijas faktoru inovācijas procesā veido tā personība, vide, komanda un zināšanu vadība.

Inovācijai nepieciešami darbinieki, kuri prot tikt galā ar izmaiņām: pašmotivēti, pašpārliecināti, proaktīvi, fleksibli, tīklošanās (networking) eksperti.

pediņasLīdz ar to inovācijas procesā ļoti būtiskas ir cilvēkresursu zināšanas, jo tieši ar tām tiek radītas asociācijas, kas savukārt tiek pārvērstas jaunās un unikālās zināšanās. Tieši zināšanas ir ļoti nozīmīgas ideju radīšanā, attīstībā un ieviešanā.

Līdz ar to ir likumsakarīgi, ka tiek veikti dažādi pētījumi par prasmēm, kas ir būtiskas inovācijas procesiem un norisēm uzņēmumos un organizācijās, piemēram, OECD pētījumā apkopota informācija un aprakstītas dažādas prasmes un zināšanas, kurām šo gadu laikā fokuss nav mainījies un tās ir nepieciešamas ikvienam uzņēmumam, organizācijai un iestādei:

  • pamata prasmes un digitālās prasmes: lasīšana, rakstīšana, matemātika, prasmes, kas ļauj cilvēkiem piekļūt informācijai un apstrādāt to, prasme darboties ar tehnoloģijām;
  • akadēmiskās prasmes: zināšanas un prasmes noteiktā akadēmiskajā jomā;
  • tehniskās prasmes: specifiskas prasmes, kas vajadzīgas darbavietā;
  • vispārējās prasmes: problēmu risināšana, radošā domāšana, prasme mācīties, spēja strādāt kolektīvā, starpkultūru prasmes, atvērtība inovācijai u.c.;
  • līderības prasmes: komandas veidošana un vadība, tīklošanās.

Tātad inovatīvā uzņēmumā galvenās prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas darbiniekiem, ir: tehniskās zināšanas, biznesa zināšanas, prasmes lietot zināšanas praksē un motivācija, kas ir ļoti svarīga komponente.

Plašāk uzzini "Personāla vadības rokasgrāmatā".

 

pers

 

   

     Personāla vadības rokasgrāmata

 

 

 


"Personāla vadības rokasgrāmata" abonentiem

Abonēt