Kādi ir būtiskākie faktori, kas ietekmē finanšu pārskata kvalitāti?

«Uzņēmuma kredītspēja rāda, vai uzņēmums efektīvi izlieto savus finanšu resursus, izvēlas racionālu pašu un aizņemto līdzekļu attiecību, cik efektīvi izlieto pašu kapitālu un kāda ir ražošanas efektivitāte, vai ir normālas attiecības ar partneriem – uzņēmumiem, kreditoriem, budžetu, akcionāriem. Galu galā uzņēmuma kredītspēja lielākoties nosaka tā konkurētspēju, tā potenciālu biznesa saderībā,» tā tiek pieteikti rokasgrāmatas jaunākie papildinājumi.

Īpaši vērsta uzmanība tam, ka jēdzienu «kredītspēja» var traktēt no divām pusēm: no bankas viedokļa un no klienta (uzņēmuma) viedokļa. Par to arī papildinājumos, skatot jaunajā 5.4.4. apakšnodaļā «Kredītspējas novērtēšana»:

  • 5.4.4.1. «Kredītspējas būtība»;
  • 5.4.4.2. «Kredītspējas noteikšanas posmu analīze».

Jautājumi, uz kuriem uzzināsiet atbildes:

  • Kādēļ nepieciešams veikt aizņēmēja kredītspējas analīzi?
  • Kas ir finanšu analīze, nefinanšu analīze un kompleksā pieeja?
  • Kādi ir būtiskākie faktori, kas ietekmē finanšu pārskata kvalitāti?
  • Kādi ir nozīmīgākie trūkumi, kas ir saistīti ar tradicionālo aizņēmēja analīzi?
  • Kādus posmus iespējams izdalīt finanšu analīzē kredītspējas noteikšanai? Kādi uzdevumi veicami katrā no posmiem?
  • Kādas ir svarīgākās horizontālās analīzes un vertikālās analīzes priekšrocības?!
  • Kādās grupās var iedalīt finanšu koeficientus uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes novērtēšanai? Kāds ir mērķis?
  • Kādi ir septiņi galvenie naudas plūsmu ietekmējošie faktori?