Finanšu vadības rokasgrāmata

Finanšu vadības rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Kā veicināt peļņu nesošu lēmumu pieņemšanu?

Katra uzņēmuma mērķis ir uzņēmuma vērtības palielināšana, un tā ir viena no finansēšanas pamattiesībām, jo jebkurš īpašnieks, uzņēmumā investējot naudu, plāno nopelnīt.

Augot konkurencei, pieņemot būtiskus biznesa lēmumus, ir nepieciešams izmantot finanšu vadības teorētiskās un praktiskās metodes, lai izmērītu reālo jeb ekonomisko ienesīgumu. Tādēļ katrs lēmums ir jāaplūko no aspekta – vai tas palielina uzņēmuma vērtību vai samazina to. Finanses darbojas kā spogulis, kas vadībai un īpašniekiem palīdz objektīvi izvērtēt uzņēmumā notiekošos procesus.

Vadītājiem, kuri vēlas saglabāt vai palielināt savu uzņēmumu vērtību vai uzlabot darbības rezultātu, mērķtiecīgi jāpaplašina peļņu nesošie darbības virzieni, jāpaaugstina saimnieciskās darbības rentabilitāte, jāveido optimāla kapitāla struktūra un jānodrošina efektīva uzņēmuma resursu izmantošana. Tādēļ finanšu vadība ir stratēģiski svarīga, jo, mērķtiecīgi izmantojot tās metodes, iespējams panākt:

 • kontroli pār neracionālajām izmaksām;
 • izvairīšanos no finanšu zaudējumiem;
 • darbības efektivitātes paaugstināšanu;
 • stabilitātes un rentabilitātes nodrošināšanu.

Latvijā vadītāji nereti nav apmierināti arī tādiem uzņēmumu finanšu un ekonomiskajiem rādītājiem kā rentabilitāte, likviditāte un kreditoru īpatsvars bilancē. Minēto rādītāju fonā vērojamas problēmas, kuras var iedalīt divās grupās:

 • finanšu problēmas – pašu kapitāla nepietiekamība, likviditātes problēmas, nesabalansēta kredītpolitika, finanšu vadības metodes;
 • vadības problēmas – daudzu uzņēmumu finanšu vadības funkcijas pilda grāmatvedis, vērojams finanšu stratēģijas trūkums.

«Finanšu vadības rokasgrāmata»:

 • sniegs praktiskas rekomendācijas, kā organizēt uz uzņēmuma vērtības un darbības efektivitātes paaugstināšanu balstītu finanšu vadību – neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, darbinieka skaita vai darbības virziena;
 • palīdzēs uzņēmējam izvairīties no neracionālajām izmaksām un finanšu zaudējumiem;
 • pievērsīs uzmanību finanšu vadībai ne tikai kā vadības instrumentam saimnieciskās darbības nodrošināšanai, bet arī no tāda aspekta, ka finanšu vadība ir viens no stratēģijas un ilgtermiņa mērķu pamatkomponentiem;
 • palīdzēs izstrādāt uzņēmuma finanšu vadības stratēģiju un nodrošināt ikdienas finanšu vadības darbu;
 • būs vērtīgs ieguvums tiem, kuri vēlas ieviest pārbaudītas finanšu vadības metodes, jo piedāvāti ne tikai risinājumu piemēri, bet arī detalizēti aplūkota finanšu vadības ieviešanas un izstrādāšanas metodika;
 • piedāvā gan teorētiskās zināšanas, gan starptautiskā un vietējā pieredzē balstītus praktiskās darbības norādījumus.

LAIKA STARS

Laika stars

Rokasgrāmatas pamatteksta autori: korporatīvo finanšu kompānija SIA LAIKA STARS, kurā ir apkopota speciālistu praktiskā pieredze finanšu vadības jomā.
SIA LAIKA STARS ir biznesa vērtēšanas, investīciju projektu attīstības, finanšu vadības konsultāciju, ES fondu un finanšu apmācību eksperts. LAIKA STARS veiksmes atslēga ir augsti kvalificētu un pieredzējušu profesionāļu komanda korporatīvo finanšu jomā. Visu «Finanšu vadības rokasgrāmatas» tēmu saturs ir veidots, balstoties uz pieredzi, kas uzkrāta darbā ar vairāk nekā 800 finanšu projektiem.

Vadims Jerošenko
Vadims
Jerošenko
SIA LAIKA STARS dibinātājs un vadošais partneris

SIA LAIKA STARS dibinātājs un vadošais partneris, Rīgas domes deputāts. Viņam ir ilggadēja pieredze uzņēmumu stratēģiskajā attīstībā, biznesa vērtēšanā, uzņēmumu pirkumu un pārdošanas darījumu organizēšanā, investīciju piesaistē, biznesa vērtības paaugstināšanā. Viņš ir sertificēts biznesa vērtētājs, vada sarežģītus starptautiskus daudznozaru projektus. Strādājot augstos amatos lielos uzņēmumos, ir attīstījis jaunus projektus, uzlabojis to finanšu stāvokli. «Finanšu vadības rokasgrāmatas» līdzautors no tās pirmsākumiem. Viņa vadībā LAIKA STARS regulāri veic pētījumus uzņēmējdarbības jomā, analizē investīciju vidi, par to informējot sabiedrību un izstrādājot priekšlikumus situācijas uzlabošanai.

Jeļena Loseva
Jeļena
Loseva
SIA LAIKA STARS vadošā finanšu eksperte, valdes locekle

Viņai ir vairāku gadu praktiskā darba pieredze kredītiestādē grāmatvedības, uzņēmumu kreditēšanas, personāla apmācības, kā arī uzskaites un kontroles jomā. Pēdējos 11 gadus vada konsultāciju projektus dažādu nozaru uzņēmumos biznesa novērtēšanas, attīstības plānu izstrādes, investīciju piesaistes, finanšu stāvokļa novērtēšanas, ES līdzfinansējuma saņemšanas, budžetēšanas, biznesa vērtības paaugstināšanas jomās, kā arī mācību seminārus. Jeļena ir «Finanšu vadības rokasgrāmatas» līdzautore no tās pirmsākumiem, kā arī zinātnisko rakstu autore, uzstājas konferencēs par uzņēmējdarbības vadīšanu un finansēm.

Aigars Valdīšana
Aigars
Valdīšana
SIA LAIKA STARS finanšu eksperts

Vairāk nekā 10 gadu pieredze ES un citu finanšu instrumentu līdzfinansējuma piesaistes dokumentu gatavošanā, projektu uzraudzībā un vadībā, publisko iepirkumu dokumentu gatavošanā un organizēšanā. Pēdējos 3 gados viņš ir izstrādājis vairāku uzņēmumu attīstības plānus investīciju piesaistei, tajā skaitā ES līdzfinansējuma saņemšanai. Uzstājies ar lekcijām par ES fondu ieviešanas pamatprincipiem un aktuālajām programmām gan banku, gan uzņēmēju auditorijai.

Reinis Budriķis
Reinis
Budriķis
SIA "Civitta Latvija" asociētais partneris un finanšu piesaistes eksperts

Reinis Budriķis ir dzīves praktiķis, kurš praktizējas Eiropas Savienības (ES) fondu un citu finanšu instrumentu piesaistīšanā un projektu vadīšanā. Viņš ir inovāciju eksperts, pieredzējis projektu vadītājs, kurš specializējas finanšu piesaistē jaunuzņēmumu attīstībai, uzņēmumu modernizācijai, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai. Papildus finanšu piesaistei Reinis specializējas biznesa plānu un stratēģisko plānu analītikā, izstrādē un ieviešanā.

Pirmais finansējums, ko Reinis piesaistīja, bija 400 lati jauniešu centra izveidei. Šobrīd Reinis ir Centrālās un Austrumeiropas vadošā vadības konsultāciju uzņēmuma SIA Civitta Latvija asociētais partneris un finanšu piesaistes eksperts, kurš piesaistījis privātās un publiskās investīcijas virs 52 milj. eiro apmērā, ka arī izstrādājis vairāk nekā 50 biznesa un stratēģiskos plānus, komercializācijas stratēģijas, organizējis globālos pasākumus, tādus kā Startup Weekend Riga (2015, 2016), dalījies savās zināšanās un pieredzē ar vietējiem un starptautiskiem uzņēmumiem mentoringu programmās – GITTA (2019, 2020).

Reinis Budriķis iesaistījies dažādu projektu izstrādē un īstenošanā valsts un privātajām iestādēm reģionālā, novada, valsts un ES līmenī (SmartComp, OpenEye11, Biz4Eye, Bowi, Femtosurf, Next Gen Micro Cities u.c.). 

Īpašās kompetences jomas: pieteikuma struktūra, stratēģijas izstrāde, rīcības plānošana, pārmaiņu vadība, inovāciju pārvaldība un komercializācija, finanšu instrumentu piesaiste.
 

CAPITALIA

CAPITALIA

Mēs specializējamies darbam tieši ar maza un vidēja izmēra uzņēmumiem. Capitalia mērķis ir būt vienkāršam, pieejamam un modernam finansējuma avotam. Mēs labprāt dalāmies ar pieredzi, ieteikumiem un kontaktiem arī situācijās, kad nespējam piedāvāt klientiem savus pakalpojumus vai finansējumu. Taču mēs saprotam, ka uzņēmējiem biznesa attīstībai nav svarīgs tikai finansējums, bet arī padoms, informācija un ikdienā noderīgi vadības rīki. Tāpēc mēs esam izstrādājam un regulāri atjaunojam uzņēmumiem resursus biznesa vadībai, kā arī regulāri iesaistāmies diskusijās un viedokļos par mazā biznesa aktualitātēm.

Juris Grišins
Juris
Grišins
Finanšu kompānijas AS Capitalia vadītājs

Starptautiska darba pieredze nozīmīgās investīciju bankās Austrumeiropā, Islandē un Zviedrijā. Izglītība iegūta Rīgas Ekonomikas augstskolā (REA) un Varvikas Biznesa augstskolā. Dalība Latvijas Riska kapitāla asociācijas un Latvijas Biznesa Eņģeļu tīkla valdēs un REA mentoru klubā.

AAT

AAT

AAT SIA – nodokļu, transfertcenu un grāmatvedības pakalpojumu birojs. AAT sniedz konsultācijas par Latvijas nodokļu normatīvo aktu piemērošanu, kā arī par starptautiskajiem nodokļiem. Transfertcenu pakalpojumi ietver gan konsultācijas par darījumu atbilstību tirgus vērtībai, gan arī pilna apjoma transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu, ieskaitot salīdzināmo datu atlases. AAT speciālistiem ir ievērojama pieredze arī klientu apmācībā un lekciju pasniegšanā transfertcenu un citu nodokļu jautājumos. Savukārt grāmatvedības pakalpojumi ir izstrādāti atbilstoši Latvijas grāmatvedības normatīvo aktu prasībām un ir paredzēti gan Latvijas uzņēmumu apkalpošanai, gan arī ārvalstu investīciju Latvijā apkalpošanai.

Arturs Bercis
Artūrs
Breicis

Vairāk nekā 10 gadu pieredze, strādājot nodokļu pakalpojumu departamentos lielā četrinieka auditorsabiedrībās – SIA Pricewaterhouse Coopers un SIA Deloitte. Artūrs ir vadījis virkni starptautisko nodokļu plānošanas projektu. No 2004. gada viņš ir vadījis virkni transfertcenu prakses SIA Pricewaterhouse Coopers un SIA Deloitte. Specializējas transfertcenu dokumentāciju izstrādē, tiešajos un starptautiskajos nodokļos, kā arī komerctiesību jautājumos. Ir ievērojama pieredze klientu interešu pārstāvībā VID un tiesās transfertcenu un citos nodokļu jautājumos.

Mārtinš Korsaks
Mārtiņš
Korsaks

Vairāk nekā 10 gadu pieredze, strādājot starptautiskajā auditorsabiedrībā SIA Pricewaterhouse Coopers, un 2 gadu pieredze, attīstot nodokļu un grāmatvedības praksi sabiedrībā AAT SIA. Mārtiņš specializējas tiešajos un starptautiskajos nodokļos un grāmatvedības uzskaitē, kā arī ir guvis ievērojamu pieredzi klientu interešu pārstāvībā VID. Mārtiņš ir vadījis daudzus starptautisko nodokļu plānošanas un atbilstības projektus. Mārtiņam ir maģistra grāds ekonomikā un ACCA kvalifikācija.

Jānis
Zvīgulis
Finanšu ministrijas Stratēģiskās plānošanas un attīstības departamenta direktors
23.04.2015

Kā novērtēt preču zīmi?

Turpinot sadarbību ar rokasgrāmatas pamatsatura autoriem – korporatīvo finanšu kompāniju LAIKA STARS, rokasgrāmata papildināta ar jaunu tēmu – 5.4.3. «Preču zīmju vērtēšana», sniedzot atbildes uz šiem un citiem jautājumiem:

 • Vai vienmēr preču zīmes vērtība palielina uzņēmuma vērtību?
 • Kāpēc ir nepieciešama preču zīmju vērtēšana?
 • Kad novērtēt preču zīmes?
 • Kāda ir preču zīmju vērtēšanas metodoloģija?
 • Kā paaugstināt preču zīmes vērtību?

Preču zīme ir apzīmējums, kuru lieto, lai kāda uzņēmuma preces atšķirtu no citu uzņēmumu precēm. Preču zīmju vērtēšana ir nepieciešama jebkuram uzņēmumam, kura spēja nākotnē ģenerēt naudas plūsmas ir atkarīga no produkta vai pakalpojuma atpazīstamības tirgū.

Preču zīmju vērtēšanai ir svarīga loma uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas darījumos.

Jaunie rokasgrāmatas papildinājumi sniegs rekomendācijas, kas ir jāņem vērā, ja uzņēmums grib novērtēt preču zīmi. Rokasgrāmatā atradīsiet padomus par:

 • preču zīmes vērtības uzturēšanu un palielināšanu,
 • preču zīmes vērtības noteikšanas gaitu.

Tāpat šajā nodaļā ir aprakstīts preču zīmes vērtēšanas piemērs.

Atpazīstama preču zīme ir viena no būtiskākajām veiksmes atslēgām veiksmīga biznesa attīstībai!

Korporatīvo finanšu kompānija LAIKA STARS ir biznesa vērtēšanas, investīciju projektu attīstības, finanšu vadības konsultāciju un finanšu apmācību eksperts. Augsti kvalificēta un pieredzējusi profesionāļu komanda dalās savā pieredzē ar «Finanšu vadības rokasgrāmatas» lasītājiem. Visu tēmu saturs ir balstīts uz pieredzi, kas uzkrāta, strādājot pie vairāk nekā 800 finanšu projektiem.

27.01.2015

Rekomendācijas, kas ir jāņem vērā, gatavojot biznesa plānu Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanai

Šī gada pirmie papildinājumi veidoti sadarbībā ar rokasgrāmatas pamatsatura autoriem – korporatīvo finanšu kompāniju LAIKA STARS, rokasgrāmatu papildinot ar jaunu tēmu, kas šobrīd ir ļoti aktuāla. Proti, rokasgrāmatā iekļauta jauna nodaļa 3.7. «Biznesa plāna sagatavošana Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanai»:

 • 3.7.1. «ES fondu finansējums – mīti un realitāte»;
 • 3.7.2. «No idejas līdz ES līdzfinansējumam»;
 • 3.7.3. «Biznesa plāns. Ar ko sākt?».

Eiropas fondu un citu fondu līdzfinansējums ir laba iespēja attīstīt inovatīvus projektus, paplašināt produktu klāstu un iegādāties jaunas tehnoloģijas.

2015. gads ir otrais gads Eiropas fondu plānošanas periodā, kas sācies 2014. gadā un beigsies 2020. gadā. Tradicionāli pirmais plānošanas gads (2014. gads) nebija ļoti aktīvs no ES līdzfinansējuma programmu viedokļa. Sākot ar 2015. gadu, gaidām jaunas un interesantas programmas uzņēmējiem.

Jaunie rokasgrāmatas papildinājumi sniegs rekomendācijas, kas ir jāņem vērā, gatavojot biznesa plānu Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanai.

«Finanšu vadības rokasgrāmatā» atradīsiet padomus par:

 • projekta apraksta sagatavošanu,
 • tirgus analīzi,
 • risku aprakstu
 • finansiālā pamatojuma sagatavošanas niansēm.

Kvalitatīvi sagatavots un pārdomāts biznesa plāns ir viena no būtiskākajām veiksmes atslēgām Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanai!

Korporatīvo finanšu kompānija LAIKA STARS ir biznesa vērtēšanas, investīciju projektu attīstības, finanšu vadības konsultāciju un finanšu apmācību eksperts. Augsti kvalificēta un pieredzējusi profesionāļu komanda dalās savā pieredzē ar «Finanšu vadības rokasgrāmatas» lasītājiem. Visu tēmu saturs ir balstīts uz pieredzi, kas uzkrāta, strādājot pie vairāk nekā 800 finanšu projektiem.