Multiplikatoru izmantošana biznesa vērtēšanā

Kā biznesa vērtēšanā izmantot darījumu jeb multiplikatoru metodi?! Atbildi uz šo uzņēmēju diskusijās populāro jautājumu sniedz Jeļena Loseva, kurai ir ilggadēja pieredze dažādu nozaru biznesa novērtēšanā.

Autore ar četriem soļiem skaidro, kā praktiski notiek uzņēmumu vērtēšanas gaita, aplūkojot šādus aspektus:

  • Pirmais solis – informācijas iegūšana. Vai informācijas trūkums var būt šķērslis turpmākajam procesam? Kāpēc jāievēro piesardzība līdzīga uzņēmuma izvēlē? Kādus padomus ieteicams ņemt vērā, lai iegūtu ticamu vērtējumu? Kāpēc būtiski, vai visi apgrozījumā uzskaitītie ieņēmumi ir saistīt ar uzņēmuma pamatdarbību?
  • Otrais solis – multiplikatoru izvēle. Kādi ir svarīgākie multiplikatori uzņēmumu vērtēšanās Latvijas apstākļos? Kādi ir ieteikumi un trūkumi to izvēlē? Ko darīt, ja nepieciešams novērtēt daudznozaru uzņēmumu, izvērtējot darījumu jeb multiplikatoru metodi? Kādas ir uzņēmuma veidošanās fāzes? No kā ir atkarīgs krituma fāzes ilguma un ātrums, un kā to pārvarēt?
  • Trešais solis – uzņēmuma vērtības noteikšana. Ar ko atšķiras uzņēmuma vērtība (EV) un pašu kapitāla vērtība (P), kuras izmanto multiplikatora skaitītājā? Kāda ir izplatītākā kļūda par uzņēmuma vērtības izpratni? Kādas formulas ieteicams izmantot praksē, lai noteiktu uzņēmuma vērtības?
  • Ceturtais solis – vidējās svērtās vērtības noteikšana. Kāpēc katra multiplikatora izmantošana sniedz atšķirīgu vērtības rezultātu? Kura multiplikatora aprēķinu izvēlēties lietotājam, un kāpēc?

Tāpat materiāls papildināts ar ieteikumiem no pieredzes un vērtīgiem piemēriem, kā aprēķina uzņēmuma vērtību un kā vērtē uzņēmumu, izmantojot dažādus multiplikatorus.
Izmantojiet detalizēto multiplikatora metodes apskatu rokasgrāmatas 5.2.4. nodaļā «Multiplikatoru izmantošana biznesa vērtēšanā»:

  • 5.2.4.1. «Darījumu jeb multiplikatoru metode»;
  • 5.2.4.2. «Uzņēmuma vērtēšanas gaita ar darījumu (multiplikatoru) metodi»;
  • 5.2.4.3. «Vērtēšanas piemērs».

Finanšu vadības rokasgrāmata

 

     Finanšu vadības rokasgrāmata