Detalizēti par alternatīvo kreditēšanu

Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos apskatīta tēma 11.4. «Faktorings – alternatīva kreditēšanai».

Faktorings kā viens no finansēšanas veidiem ir kļuvis par būtisku instrumentu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā. Laikā, kad uzņēmumi apgūst jaunu eksporta tirgu, tas ir īpaši svarīgi, jo jāstrādā ar vēl neiepazītiem partneriem.

Veicinot faktoringa darījumu attīstību, kam ir liela nozīme investīciju procesā, tiek nodrošināts alternatīvs finansējuma avots, kas savukārt var radīt lielākas investīcijas un paātrināt ekonomiskās izaugsmes tempus.

Faktoringam ir svarīga nozīme mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanā, kuru attīstības galvenais šķērslis ir apgrozāmo līdzekļu trūkums.

Rokasgrāmatas papildinājumos apskatīti šādi aspekti:

 • faktoringa attīstība un darījuma būtība;
 • faktoringa veidi;
 • faktoringa izmantošana starptautiskajos darījumos;
 • faktoringa atšķirības no kreditēšanas;
 • pircēja, pārdevēja un faktora ieguvumi (pozitīvais) un zaudējumi (negatīvais).

Tāpat arī, lai labāk izprastu faktoringa procesu, iespējams iepazīties ar šādiem shematiskiem vizualizējumiem:

 • faktoringa darījuma norise;
 • atklātā faktoringa shēma;
 • aizklātā faktoringa shēma;
 • nodokļu faktoringa shēma;
 • divfaktoru darījuma norises shēma;
 • faktoringa alternatīvo produktu novērtējums;
 • faktoringa atšķirība no kreditēšanas.