LAIKA STARS

Laika stars

Rokasgrāmatas pamatteksta autori: korporatīvo finanšu kompānija SIA LAIKA STARS, kurā ir apkopota speciālistu praktiskā pieredze finanšu vadības jomā.
SIA LAIKA STARS ir biznesa vērtēšanas, investīciju projektu attīstības, finanšu vadības konsultāciju, ES fondu un finanšu apmācību eksperts. LAIKA STARS veiksmes atslēga ir augsti kvalificētu un pieredzējušu profesionāļu komanda korporatīvo finanšu jomā. Visu «Finanšu vadības rokasgrāmatas» tēmu saturs ir veidots, balstoties uz pieredzi, kas uzkrāta darbā ar vairāk nekā 800 finanšu projektiem.