Preču zīmju vērtēšana

Preču zīmju vērtēšana

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

Uzņēmumi Latvijā aktīvi reģistrē preču zīmes, lai nodrošinātu sava intelektuālā īpašuma aizsardzību. Cik liela nozīme ir preču zīmei un kā to novērtēt, uzziniet šajā materiālā.

E-grāmatas «Preču zīmju vērtēšana» lasītāji uzzinās:

  • Kas ir preču zīme?
  • Vai vienmēr preču zīmes vērtība palielina uzņēmuma vērtību?
  • Kāpēc ir nepieciešama preču zīmju vērtēšana?
  • Kad novērtēt preču zīmes?
  • Kāda ir preču zīmju vērtēšanas metodoloģija?
  • Preču zīmes vērtības noteikšanas gaita

«Preču zīmju vērtēšana» ir «Finanšu vadības rokasgrāmatas» nodaļa.

LAIKA STARS

Laika stars

Rokasgrāmatas pamatteksta autori: korporatīvo finanšu kompānija SIA LAIKA STARS, kurā ir apkopota speciālistu praktiskā pieredze finanšu vadības jomā.
SIA LAIKA STARS ir biznesa vērtēšanas, investīciju projektu attīstības, finanšu vadības konsultāciju, ES fondu un finanšu apmācību eksperts. LAIKA STARS veiksmes atslēga ir augsti kvalificētu un pieredzējušu profesionāļu komanda korporatīvo finanšu jomā. Visu «Finanšu vadības rokasgrāmatas» tēmu saturs ir veidots, balstoties uz pieredzi, kas uzkrāta darbā ar vairāk nekā 800 finanšu projektiem.