Metode, kas palīdzēs optimizēt biznesa procesu un izmaksas

Arī šī gada trešie papildinājumi veidoti sadarbībā ar rokasgrāmatas pamatsatura autoriem – korporatīvo finanšu kompāniju LAIKA STARS, rokasgrāmatu papildinot ar jaunu tēmu par finanšu analīzi – ABC metode (sk. 2.7. «ABC metode – metode, kas ļauj veikt precīzu izmaksu aprēķinu»).

Uzņēmuma konkurētspēju ietekmē vairāki faktori – gan produkta unikalitāte, gan kvalitāte, gan pašizmaksa. Viens no nozīmīgākajiem faktoriem ir tieši produkta pašizmaksa. Starptautiskajā praksē ir vairākas metodes, ar kurām ir iespējams kontrolēt uzņēmuma izmaksas, veikt to analīzi un paaugstināt efektivitāti, nesamazinot produkta vai pakalpojuma kvalitātes rādītājus.

Viena no populārākajām ir ABC metode (Activity-Based Costing metode) – starptautiskajā praksē plaši lietota metode produktu un darbības virzienu pašizmaksas noteikšanai, kā arī biznesa procesu un izmaksu optimizācijai.

Izmantojot ABC metodi, iespējams konstatēt:

  • kurā biznesa procesā kompānijai ir nepamatots līdzekļu izlietojums (liekas, nelietderīgas, neefektīvas operācijas);
  • kāda ir biznesa procesu un produktu pašizmaksa;
  • kuri biznesa procesi kompānijai izmaksā visdārgāk;
  • kuras operācijas biznesa procesu uzturēšanai ir jānodrošina pašai kompānijai un kuras būtu jāpērk;
  • kādai ir jābūt minimālajai cenai;
  • kādi resursi un kādā daudzumā ir nepieciešami darbības virziena uzturēšanai (produktu ražošanai);
  • kā sadalās vispārējās izmaksas starp kompānijas biznesa procesiem;
  • vai visi darbības virzieni (produkti) ir rentabli: kuri ir jāattīsta un kuri ir jālikvidē.

«Finanšu vadības rokasgrāmatā» skaidrota ABC metodes būtība un attēlots praktisks piemērs, kas pārskatāmi demonstrē ABC lietošanas tehniku.

Korporatīvo finanšu kompānija LAIKA STARS ir biznesa vērtēšanas, investīciju projektu attīstības, finanšu vadības konsultāciju un finanšu apmācību eksperts. Augsti kvalificēta un pieredzējusi profesionāļu komanda dalās savā pieredzē ar «Finanšu vadības rokasgrāmatas» lasītājiem. Visu tēmu saturs ir balstīts uz pieredzi, kas uzkrāta, strādājot pie vairāk nekā 800 finanšu projektiem.