Kādi ir alternatīvā aizdevuma popularitātes aspekti uzņēmēju vidū?

Atbildi par alternatīvā aizdevuma popularitātes aspektiem sniedz SE "Capitalia", vēršot uzmanību: 

 • Alternatīvais finansējums strauji iegūst popularitāti uzņēmumu vidū, kas arvien prasmīgāk ir iemācījušies izmantot šos naudas avotus. Papildus riska kapitālam un biznesa eņģeļu finansējumam alternatīvie aizdevumi (finansistu valodā "mezanīns") ir guvuši visplašāko atsaucību plašā pielietojuma un saņemšanas ērtuma dēļ;
 • Atjaunotā redakcijā ir apskatīts alternatīvo aizdevumu salīdzinājums ar bankas kredītiem un riska kapitāla investīcijām gan izmaksu, saņemšanas termiņu un noteikumu ziņā;
 • Nodaļa ir papildināta ar aktuālo informāciju par uzņēmumu iespējām piesaistīt pūļa finansējumu, kā arī pilnībā aktualizēti visu Latvijas alternatīvo aizdevēju kontaktdati. 

Plašāk apskatīti šādi jautājumi:

 • kas ir alternatīvais aizdevums;
 • kā šis aizdevums atšķiras no citiem finansējuma instrumentiem;
 • alternatīvo aizdevumu tipi;
 • alternatīvo aizdevumu piesaistes gaita;
 • modernas aizdevumu alternatīvas;
 • praktiska kontaktinformācija aizdevumu saņemšanai.

Pēc sava rakstura alternatīvais aizdevums atgādina gan elementu no bankas aizdevuma, gan riska kapitāla finansējuma.

Visbiežāk gan šo aizdevuma instrumentu izmanto uzņēmumi situācijās, kad bankas nav gatavas finansēt vai nefinansē pilnā apmērā. Tipiski alternatīvos finansējumus uzņēmumi piesaista uz salīdzinoši īsiem termiņiem no 1 līdz 36 mēnešiem, un līdzekļu izlietojumi ir – liela apmēra līgumu izpildei, sezonas apgrozāmiem līdzekļiem, neplānotu izdevumu segšanai, vidēja termiņa investīciju projektos, saistību refinansēšanai un uzņēmumu izpirkšanas darījumos (angļu valodā «MBO»). Tāpat alternatīvais aizdevums arī var kalpot kā finansējuma diversifikācijas avots, lai mazinātu kompānijas atkarību no viena finansētāja, piemēram, bankas.

FVR

 

 

     Finanšu vadības rokasgrāmata

 

 

 


 • 11.6.1. Kas ir alternatīvais aizdevums?

 • 11.6.2. Salīdzinājums ar citiem finansējuma instrumentiem

 • 11.6.3. Tendences alternatīvo aizdevumu jomā

 • 11.6.4. Kontaktinformācija

 • 11.6.5. Padomi, vēršoties pēc finansējuma