Kā noteikt riska maksimālo robežu?

Jebkurš bizness vienmēr ir saistīts ar risku. Turklāt lielāku peļņu parasti sola darījumi ar augstāku riska pakāpi. Lai pasargātu sevi un biznesu no iespējamiem zaudējumiem, ir jāprot risku novērtēt. Kā zināms, jebkurš tirgus vērtējums ir nosacīts, visu paredzēt nav iespējams, taču katram riskam noteikti jānosaka maksimālā robeža. Tieši tāpēc jaunākie papildinājumi ir kā padomdevējs finanšu risku iepazīšanā un novēršanā.

Risku nepieciešams novērtēt, lai apzinātos tā pieļaujamo robežu. Svarīgi ir nevis baidīties no kļūdām, bet gan neatkārtot tās. Tātad, lai uzņēmējdarbība veiktos sekmīgi, visu laiku ir jāuzlabo sava darbība, lai gūtu pēc iespējas lielāku peļņu. Galvenais uzdevums riska izmantošanā ir atrast tādus darbības virzienus, lai veiksmīga iznākuma rezultātā būtu tikai peļņas samazinājums, nevis katastrofāls visu līdzekļu zudums.

Jaunākajos papildinājumos uzzināsiet:

 • Kādi faktori palielina kredītrisku?
 • Kas ir ārvalstu valūtas pozīcija? Kā to izmantot savā labā?
 • Kā noteikt riska maksimālo robežu?
 • Kas Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par likvīdu un drošu ieguldījums?
 • Kas ietekmē likviditāti?
 • Kādi populārākie principi jāņem vērā riska vadībā?
 • Kā veiksmīgi izmantot riska vadības procesa elementus?

Plašāk skatiet jaunajās nodaļās:

 • 6.1. «Finanšu riski»:
  • 6.1.1. «Kredītrisks»;
  • 6.1.2. «Valūtas risks»;
  • 6.1.3. «Likviditātes risks»;
 • 6.2. «Risku vadība»:
  • 6.2.1. «Risku identifikācija»;
  • 6.2.2. «Risku novērtēšana»;
  • 6.2.3. «Risku novēršana»;
  • 6.2.4. «Risku finansēšana».