Kā uzņēmumā veikt precīzu izmaksu aprēķinu?

Kā uzņēmumā veikt precīzu izmaksu aprēķinu?
ABC metode – starptautiskajā praksē plaši lietota metode produktu un darbības virzienu pašizmaksas noteikšanai, kā arī biznesa procesu un izmaksu optimizācijai. Rakstā skaidrota ABC metodes būtība un attēlots praktisks piemērs, kas pārskatāmi demonstrē ABC lietošanas tehniku.
Foto: StockAdobe

Uzņēmuma konkurētspēju ietekmē vairāki faktori – gan produkta unikalitāte, gan kvalitāte, gan pašizmaksa. Tie visi ir ļoti būtiski, bet mūsdienās, it īpaši ekonomikas lejupslīdes periodos, viens no nozīmīgākajiem faktoriem ir tieši produkta pašizmaksa. Nereti var lasīt ziņas par uzņēmumu cenu kariem. Šoreiz pat nerunāsim par dempinga cenām, kaut realitātē pastāv arī šī problēma, kad finansiāli spēcīgi uzņēmumi ar dempinga cenām negodīgi izgrūž citus tirgus spēlētājus, kuri nevar atļauties strādāt ar zaudējumiem. Mūsu mērķis ir apskatīt pašizmaksas samazināšanas pasākumus, izmantojot finanšu vadības instrumentus.

Starptautiskajā praksē ir vairākas metodes, ar kurām ir iespējams kontrolēt uzņēmuma izmaksas, veikt to analīzi un paaugstināt efektivitāti, nesamazinot produkta vai pakalpojuma kvalitātes rādītājus.

Viena no populārākajām ir ABC metode (Activity-Based Costing metode). Tā ir starptautiskajā praksē plaši lietota metode produktu un darbības virzienu pašizmaksas noteikšanai, kā arī biznesa procesu un izmaksu optimizācijai.

Kad lieto ABC metodi?

ABC metodi izmanto kā taktiskās, tā stratēģiskās vadības līmenī:

  • taktiskajā vadībā – vadības lēmumu pieņemšanai, lai paaugstinātu darbības efektivitāti un peļņu;
  • stratēģiskajā vadībā – vadības lēmumu pieņemšanai par kompānijas darbības virzienu attīstību/likvidāciju, jaunu tirgu apgūšanu.

1009


Finanšu vadības rokasgrāmata

Finanšu vadības rokasgrāmata


 

Iegādājieties abonementu un lasiet visu rakstu

Cena (ieskaitot PVN): 2.99 €
Cena (ieskaitot PVN): 9.50 €