Faktorings: līguma aspekti, riski, darījumu normatīvi tiesiskais regulējums

Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos turpināta tēma 11.4. «Faktorings – alternatīva kreditēšanai», plašāk apskatot faktoringa darbības sistēmu (sk. 11.4.4. «Faktoringa darbības sistēma»):

 • Faktoringa līgums
  • Kādi dokumenti nepieciešami, lai noslēgtu faktoringa līgumu?
  • Kādas puses tiek iesaistītas klasiskā faktoringa darījumā?
  • Kas jāparedz faktoringa līgumam?
  • Kāpēc, slēdzot faktoringa līgumu, papildus svarīgi vienoties par limitu, faktoringa rezervi, kavējuma soda naudu apmēru?
 • Faktoringa riski
  • Kādi ir svarīgākie riski, kurus ir būtiski izvērtēt faktoringa kompānijas darbībā?
  • Kāds ir galvenais efektīva riska vadīšanas sistēmas ieviešanas priekšnosacījums?
  • Kā panākt visu faktoringa kompānijas līmeņu pārliecību par risku vadīšanas nepieciešamību?
 • Faktoringa darījumu normatīvi tiesiskais regulējums
  • Kāda ir faktoringa saikne ar saistību tiesībām?
  • Kādi tiesiski aspekti jāņem vērā faktoringa darījumā?