AAT

AAT

AAT SIA – nodokļu, transfertcenu un grāmatvedības pakalpojumu birojs. AAT sniedz konsultācijas par Latvijas nodokļu normatīvo aktu piemērošanu, kā arī par starptautiskajiem nodokļiem. Transfertcenu pakalpojumi ietver gan konsultācijas par darījumu atbilstību tirgus vērtībai, gan arī pilna apjoma transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu, ieskaitot salīdzināmo datu atlases. AAT speciālistiem ir ievērojama pieredze arī klientu apmācībā un lekciju pasniegšanā transfertcenu un citu nodokļu jautājumos. Savukārt grāmatvedības pakalpojumi ir izstrādāti atbilstoši Latvijas grāmatvedības normatīvo aktu prasībām un ir paredzēti gan Latvijas uzņēmumu apkalpošanai, gan arī ārvalstu investīciju Latvijā apkalpošanai.