Eksperti skaidro

2018.gada 14.Augusts
Kāpēc ir jāsniedz atgriezeniskā saite?
jaunākais / Personāls, Uzņēmējs, Aktuāli

Jaunākais

16.Maijs

Iespēja iegādāties ekskluzīvo žurnālu DŽENTLMENIS

dz
14.Maijs

Iepirkuma procedūras publiskajā sektorā - apjomīgi "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas" atjauninājumi

Iepirkuma procedūras publiskajā sektorā - apjomīgi "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas" atjauninājumi

Ņemot vērā to, ka ir ieviesta jaunā Publiskā sektora direktīva, Publisko iepirkumu likums paredz izmaiņas arī iepirkumu procedūru veidos.

9.Maijs

Būtiski grozījumi Civilprocesa likumā - "Tiesvedības rokasgrāmatas" jaunākie papildinājumi

Būtiski grozījumi Civilprocesa likumā

Būtiskas aktualitātes tiesvedības jomā ir nesenie grozījumi Civilprocesa likumā un tiesu teritoriālās reformas pabeigšana, tāpēc veikta apjomīga rokasgrāmatas pamatsatura aktualizēšana.

9.Maijs

Kā piesaistīt un noturēt uzņēmumā jauniešus?

Kā piesaistīt un noturēt uzņēmumā jauniešus?

Cīņa par jaunajiem talantiem - viena no karstākajām tēmām darba tirgū, tāpēc uzņēmumam ir būtiski zināt, kam pievērst uzmanību un ko akcentēt, uzrunājot tieši jauniešu auditoriju.

7.Maijs

Konkursa dialogs - papildināta "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata"

7.Maijs

Kādas aktuālitātes jāzina par PPP?

PPP

2018. gadā Latvijā ir vairāki aktīvi PPP projekti, piemēram, Ķekavas apvedceļš un Rīgas akustiskās koncertzāles izbūve. Sākotnējās stadijās atrodas arī citi projekti būvniecības un vides nozarēs.

7.Maijs

Iespēja apmeklēt papildsemināru par Datu aizsardzības regulu 22. maijā

DAR3
3.Maijs

Atklāts konkurss - papildināta "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata"

27.Apr

Kādas problēmsituācijas atklājušās par samazināto PVN likmi augļiem, ogām un dārzeņiem?

Kādas problēmsituācijas atklājušās par samazināto PVN likmi augļiem, ogām un dārzeņiem? Kādās situācijās nodokļu maksātāji ir tiesīgi atkāpties no pamatnoteikuma, ka ar PVN ir apliekama visa kopējā preču un pakalpojuma vērtība?

Un kādās situācijās nodokļu maksātāji ir tiesīgi atkāpties no pamatnoteikuma, ka ar PVN ir apliekama visa kopējā preču un pakalpojuma vērtība?

27.Apr

Apstākļi, kuri ir pamats kandidāta un pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā

Apstākļi, kuri ir pamats kandidāta un pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā

Jāņem vērā, ka var rasties situācija, ka tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts vai pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas izslēgšanas nosacījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai sniegtu nepieciešamo apliecinājumu, tādēļ minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu.

26.Apr

Slēgts konkurss - papildināta "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata"

26.Apr

Iespēja iegādāties žurnāla DB AUTO 2018 elektronisko versiju

auto 2018
25.Apr

Projekta laika vadība un "cilvēka tilta" loma - kā veidot izpratni par to un izmantot ikdienas darbā

Projekta laika vadība un "cilvēka tilta" loma - kā veidot izpratni par to un izmantot ikdienas darbā

Pacietība un patiesa vēlme strādāt ar cilvēkiem ir galvenie šīs lomas izpildītāja veiksmes faktori.

24.Apr

Atstādināšana no darba: pienākumi, tiesības un situācijas no prakses

Atstādināšana no darba: pienākumi, tiesības un situācijas no prakses

Praksē var veidoties situācija, ka darbinieks no rakstveida apliecinājuma par rīkojuma saņemšanu atsakās. Ko tad darīt darba devējam?

24.Apr

Iepirkuma procedūru veidi publiskajā sektorā - papildināta "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata"

24.Apr

Kā uzņēmumā veikt precīzu izmaksu aprēķinu?

Kā uzņēmumā veikt precīzu izmaksu aprēķinu?

ABC metode – starptautiskajā praksē plaši lietota metode produktu un darbības virzienu pašizmaksas noteikšanai, kā arī biznesa procesu un izmaksu optimizācijai. Rakstā skaidrota ABC metodes būtība un attēlots praktisks piemērs, kas pārskatāmi demonstrē ABC lietošanas tehniku.

19.Apr

Darbības nepārtrauktība - nozīmīgi ikvienam uzņēmumam. "Riska vadības rokasgrāmatas" jaunākie papildinājumi

Darbības nepārtrauktība - nozīmīgi ikvienam uzņēmumam

Nesenie satricinājumi finanšu sektorā, pagājušā gada lielie plūdi vai pat pēkšņi elektrības pārrāvumi – tie ir tikai pāris piemēri, kas apliecina nepieciešamību izvērtēt riskus dažādās ikdienas un neprognozējamās situācijās.

19.Apr

Kas jāzina par projektu vadīšanas procesu

Kas jāzina par projektu vadīšanas procesu

Projektu veido daudzi savstarpēji saistīti procesi, kas tiek vadīti un īstenoti, lai drošinātu projekta prasību izpildi.

16.Apr

Mantas realizācija juridiskās personas maksātnespējas procesā

Mantas realizācija juridiskās personas maksātnespējas procesā

Šis ir viens no maksātnespējas procesa soļiem, kurā būtiski ņemt vērā, ka parādnieka mantas pārdošana notiek par iespējami augstāko cenu, lai nodrošinātu kreditoru prasījumu segšanu.

16.Apr

21. aprīlis, sestdiena – pārceltā darba diena

Atgādinām, ka šī ir t.s. garā darba nedēļa, jo 21. aprīlis ir pārceltā darba diena no 30. aprīļa.

13.Apr

DB svin 26 gadu jubileju!

DB svin 26 gadu jubileju!

Jau 26 gadus 13. aprīlis ir Dienas Biznesa (DB) svētku diena, jo šajā dienā laikraksts pirmo reizi nonāca pie saviem lasītājiem.

12.Apr

PVN piemērošana darījumos ar filiālēm - piemēri un tiesu prakse

PVN piemērošana darījumos ar filiālēm - piemēri un tiesu prakse

Praksē nākas saskarties arī ar dažādiem viedokļiem par to, vai darījumiem, kuri tiek veikti vienas juridiskas personas ietvaros, ir jāpiemēro PVN normas.

12.Apr

Patvaļīga atmežošana - sekas un tiesiskās nianses

https://www.dbhub.lv/raksti/patvaliga-atmezosana-sekas-un-tiesiskas-nianses

Patvaļīga meža zemes atmežošana ir aizliegta. Par meža zemes patvaļīgu atmežošanu var iestāties arī kriminālatbildība.

12.Apr

Līdz 16.aprīlim jādeklarē 1.ceturksnī gūtie ienākumi no kapitāla pieauguma

Līdz 2018.gada 16.aprīlim gūtie ienākumi no kapitāla ir jādeklarē tām personām, kuru kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem šī gada pirmajos trīs mēnešos ir pārsnieguši 1000 euro.

12.Apr

Būtisks atgādinājums autoratlīdzību saņēmējiem

Līdz 16.aprīlim jāveic obligātās sociālās iemaksas no šī gada 1.ceturksnī saņemtajām autoratlīdzībām

11.Apr

Kā savam biznesam piesaistīt jaunus klientus un kopā ar tiem iekļauties vienotā izaugsmes un panākumu maratonā?

Kā savam biznesam piesaistīt jaunus klientus un kopā ar tiem iekļauties vienotā izaugsmes un panākumu maratonā?

Ja mērķis ir piesaistīt jaunus klientus, ir jāizprot, kas tos varētu interesēt un kāpēc tieši jūsu uzņēmums ir tas, kurš to piedāvās ar vissaistošākajiem nosacījumiem.

11.Apr

Paraugs, kā izstrādāt uzņēmuma līgumu par reklāmas izgatavošanu un uzstādīšanu

https://www.dbhub.lv/raksti/paraugs-ka-izstradat-uznemuma-ligumu-par-reklamas-izgatavosanu-un-uzstadisanu

Kas pēc būtības ir šis līgums? Kādi speciāli nosacījumi jāievēro? Kas jāņem vērā atbilstoši izpildītāja saimnieciskās darbības veidam!? Izprotiet, izmantojot līguma paraugu.

10.Apr

Kāds var būt pamats darbinieka atbrīvošanai no civiltiesiskās atbildības?

Kāds var būt pamats darbinieka atbrīvošanai no civiltiesiskās atbildības?

Darba likumā noteikti vispārēji pamatojumi darbinieka atbrīvošanai no civiltiesiskās atbildības, taču katrs šāds gadījums izskatāms individuāli, izvērtējot gan darbinieka, gan darba devēja vainu.

10.Apr

Kā uzņēmumā veidot vienotu izpratni par riskiem?

Kā uzņēmumā veidot vienotu izpratni par riskiem?

Risku grupēšana nepieciešama, lai būtu iespējams iegūt apkopojošu un analītisku informāciju par riska lielumiem grupās, kas ir svarīgi risku īpašniekiem  un vadītājiem gan uzraugot, gan salīdzinot riskus.

6.Apr

Atvērta pieteikšanās papildsemināram par jauno datu aizsardzības regulu!

GDPR5

Seminārs: "DATU AIZSARDZĪBAS REGULA - KAS JĀIZDARA UZŅĒMUMAM LĪDZ 25.MAIJAM?" jau 24. aprīlī.

Ar šī semināra palīdzību vēlamies dot semināra dalībniekiem soļus, kas tieši jādara un ar ko jāsāk, lai uzņēmums būtu gatavs datu aizsardzības regulai.

6.Apr

NILLTF novēršana: VID jaunas vadlīnijas un materiāls "Riska vadības rokasgrāmatā"

NILLTF novēršana

Lai novērstu noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu (NILLTF), VID sagatavojis vadlīnijas prasību piemērošanai. Vēršam uzmanību, ka mateirāls par šo tēmu ir publicēts arī "Riska vadības rokasgrāmatā".

5.Apr

Datu aizsardzības regula - Uzņēmējiem dārgs prieks

gdprr

Pielāgošanās Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām ir investīcija nākotnē, taču uzņēmējiem tas ir būtisks ieguldījums

29.Mar

Laba malka ātrāk izdeg

Lazda

Lai organizācija attīstītos, tajā ir jābūt vismaz 20% degsmīgo, taču augsti motivētos nebūt nav tik viegli atrast – personāla atlasē tiek izmantotas īpašas metodes un testi.

29.Mar

Arhīvs un arhivēšana privātās organizācijās - tagad arī e-grāmatā

Atgādinām, ka privāto organizāciju arhivēšanas norādījumi atšķiras no tiem, kas attiecas uz institūcijām, tāpēc šis aktuālais jautājums šobrīd pieejams arī atsevišķā e-grāmatā.

29.Mar

Palīgs nodokļu aprēķināšanā autoratlīdzībām

Nodokļu likumu komentāru autors SIA "LAW & FINANCE ONLINE" iesaka izmantot Valsts ieņēmumu dienesta sagatavoto metodisko materiālu "Nodokļu piemērošana ienākumiem no darbiem, kas aizsargājami ar autortiesībām".

29.Mar

Atgādinām! Ar 1. aprīli jāparedz elektroniska iepirkumu pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana

29.Mar

1. aprīlī stāsies spēkā Sociālā uzņēmuma likums

2018. gada 1. aprīlī stāsies spēkā Sociālā uzņēmuma likums, kura mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot labvēlīgu sociālās uzņēmējdarbības vidi.

27.Mar

Atvērta pieteikšanās semināram par jauno datu aizsardzības regulu!

datu aizsardz

Ar šī semināra palīdzību vēlamies dot semināra dalībniekiem soļus, kas tieši jādara un ar ko jāsāk, lai uzņēmums būtu gatavs datu aizsardzības regulai.

27.Mar

Darba samaksa un tās organizācijas kārtība: izpratne par niansēm un formulējumiem, kas var maldināt

Sadarbībā ar ZAB "Ellex Kļaviņš" sagatavoti "Personāla vadības rokasgrāmatas" jaunākie papildinājumi.

22.Mar

Šodien iznāk jauns DB žurnāls Biznesa Plāns - Zemgale

BPZemgale

Jaunās paaudzes betona izstrādājumi, automašīnu riepu otrā dzīve, puķkopība ārpus standartiem, kā arī kvalitātes virsotnes LED gaismekļu ražošanā, stikla konstrukcijās, akustiskajos paneļos, auto kardānos un koka māju būvniecībā. Biznesa Plāns pēc ekspedīcijas Zemgalē aicina ...

2018.gada 10.Augusts
Servitūts - līguma satura būtiski aspekti
jaunākais / Tiesvedība, Aktuāli
2018.gada 2.Augusts
Izmaiņas Komerclikumā un papildinājumi citos uzņēmējam nozīmīgos normatīvajos aktos
jaunākais / Uzņēmējs, Tiesvedība, Aktuāli
2018.gada 20.Jūlijs
Darbinieka radīti zaudējumi: ieturējumu piemērošana praksē
jaunākais / Tiesvedība, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 6.Jūlijs
Projektu vadītājs – amats vai profesija?
jaunākais / Vadība, Personāls, Aktuāli
2018.gada 5.Jūlijs
Projekta resursu vadības procesi: galvenie rezultāti un saistītie procesi
jaunākais / Vadība, Aktuāli
2018.gada 4.Jūlijs
Kā mainīt darbinieku attieksmi pret apmācību un instruēšanu darba aizsardzībā?
jaunākais / Darba drošība, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 21.Jūnijs
Nekustamais īpašums – nodokļu normatīvo aktu normas šajā gadā
jaunākais / Nodokļi, Aktuāli
2018.gada 21.Jūnijs
Personvārdi dokumentos un lietišķajos tekstos
jaunākais / Noderīgi, Labā prakse, Aktuāli
2018.gada 18.Jūnijs
Civiltiesiski strīdi, kas izriet no līgumiskām attiecībām
jaunākais / Tiesvedība, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 15.Jūnijs
Uzņēmuma risku vadība: attīstība no kuba (2004.) līdz spirālei (2017.)
jaunākais / Uzņēmējs, Vadība, Darba drošība, Aktuāli
2018.gada 12.Jūnijs
Vadītājs nav mamma
jaunākais / Aktuāli, Personāls, Uzņēmējs, Viedokļi
2018.gada 6.Jūnijs
Vairāku lietu darīšana vienlaikus vairs nav apskaužams talants
jaunākais / Noderīgi, Labā prakse
2018.gada 25.Maijs
Var celt paniku, var nākt ar nomierinošu vēsti - Vispārīgā datu aizsardzības regula
jaunākais / Aktuāli, Uzņēmējs, Noderīgi
2018.gada 24.Maijs
Informācijas drošības draudu tendences: mūsdienu realitāte
jaunākais / Uzņēmējs, Darba drošība, Vadība, Aktuāli