Eksperti skaidro

2018.gada 19.Aprīlis
Darbības nepārtrauktība - nozīmīgi ikvienam uzņēmumam
jaunākais / Uzņēmējs, Vadība, Aktuāli

Jaunākais

19.Feb

Risku līdervadība Latvijā: kā to ieviest organizācijā

Vai Latvijā var runāt par risku līdervadību? Vai arī par to sāks runāt tikai pēc kāda laika?

Latvijā par riskiem runājam 15–20 gadus, un pamatā risku vadība sākās finanšu un privātajā sektorā. Valsts sektorā tas ir kaut kas jauns, un tikai pēdējos gados parādās aktīvākas darbības.

16.Feb

Aicina uzņēmējus ziņot par izmaiņām elektrības rēķinos (OIK maksājumā)

Ar šī gada 1.janvāri spēkā ir stājies Ekonomikas ministrijas (EM) virzītais obligātā iepirkuma komponenšu (OIK) diferenciācijas modelis, kas paredz, ka OIK maksājums patērētājiem (uzņēmumiem) turpmāk ir atkarīgs no to elektroenerģijas pieslēguma izmantošanas efektivitātes. OIK maksājums dalās divās daļās - pēc elektroenerģijas patēriņa (EUR/kWh) un pēc pieprasītās pieslēguma jaudas (EUR/A vai EUR/kW).

16.Feb

Nodokļu likumos būs grozījumi

Saistībā ar vienota nodokļu konta iedzīvināšanu no 2021. gada ir sagatavoti grozījumi vairāku nodokļu likumos, tos varētu izmantot arī nodokļu reformas piemērošanā konstatēto trūkumu novēršanai, piektdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.

14.Feb

Būs pieejams finansējums investīcijām dažādos Lauku attīstības programmas pasākumos

Lai veiksmīgi turpinātu Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam īstenošanu, 2018.gadā būs iespējams saņemt atbalstu daudzos investīciju pasākumos.

14.Feb

Ievērojami paaugstinājusies maksātnespējas procesu uzraudzības efektivitāte

2017.gadā, mainoties normatīvajam regulējumam un Maksātnespējas administrācijas (MNA) funkcijām, ievērojami uzlabota maksātnespējas procesu uzraudzība – tā šodien, 2018.gada 12.februārī, notikušajā Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes sēdē informēja MNA direktore Inese Šteina, iepazīstinot ar ziņojumu par MNA 2017.gadā paveikto.

14.Feb

Efektīviem uzņēmumiem šogad samazinājušās izmaksas par elektroenerģiju

2018. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais obligātās iepirkumu komponentes (OIK) finansēšanas modelis, un februārī uzņēmumi saņēma pirmos elektroenerģijas rēķinus ar būtisku izmaksu samazinājumu energoefektīviem uzņēmumiem.

14.Feb

Dabas katastrofa mežsaimniecībā – vai var nepildīt noslēgto līgumu?

Pagājušā gada nogalē Krīzes vadības padome, līdzīgi kā jau iepriekš attiecībā uz lauksaimniecību, atzina, ka rudens lietavu un plūdu izraisītās sekas arī mežsaimniecībā ir definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa.

14.Feb

Uzmanību! Ar 1. aprīli iepirkumos jāpāredz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana

Iepirkumu uzraudzības birojs informē, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 39. pantu un Likuma pārejas noteikumu 3. punktu pasūtītājiem visām iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas, sākot ar 2018. gada 1. aprīli, jāparedz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana. Vienlaikus jānorāda, ka pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai pasūtītāji izvēlas bez maksas izmantojamās elektroniskās informācijas sistēmas, kas paredzētas piedāvājumu un pieteikumu elektroniskai saņemšanai, piemēram, Elektronisko iepirkumu sistēmas e‑konkursu apakšsistēmu.

12.Feb

Aicina uzņēmumus pieteikties bezmaksas atbalsta saņemšanai darba aizsardzības jomā

Valsts darba inspekcija (VDI) aicina mikro, mazus un vidējos uzņēmumus (ar nodarbināto skaitu līdz 50) iesniegt pieteikumus atbalsta saņemšanai, kas paredzēts nodarbināto drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai un uzņēmumu darba vides sakārtošanai atbilstoši darba aizsardzības un darba tiesību prasībām.

9.Feb

Sociālo inovāciju idejas var pretendēt uz 50 tūkstošiem eiro

Līdz 6. martam ikviens Latvijas uzņēmējs un ideju autors var pieteikt savu sociālās inovācijas ideju Eiropas Investīciju bankas Institūta rīkotajā Eiropas mēroga ideju konkursā Sociālo inovāciju turnīrs 2018 (Social Innovation Tournament 2018). Labāko ideju autoriem iespējams saņemt līdz pat 50 tūkstošu eiro finansējumu idejas īstenošanai.

9.Feb

Pilnveidos likumu, lai jaunuzņēmumiem atvieglotu valsts atbalsta saņemšanu

Lai uz valsts atbalstu varētu pretendēt arvien vairāk jaunuzņēmumu jeb startup, Saeima ceturtdien, 8.februārī, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā. Izmaiņas likumā nepieciešamas, lai tā normas pielāgotu reālajai nozares praksei un ņemtu vērā šo uzņēmumu darījumu specifiku un apjomu. 

7.Feb

Pieaug e-pakalpojuma pieprasījums par zemesgrāmatu nodaļā iesniegtiem nostiprinājuma lūgumiem

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju 2017. gada nogalē ieviesa elektronisko pakalpojumu (turpmāk – e-pakalpojums), kas nodrošina, ka nekustamā īpašuma īpašnieks uz savu norādīto elektroniskā pasta adresi saņem paziņojumu par zemesgrāmatu nodaļā iesniegtu nostiprinājuma lūgumu.

6.Feb

Apkopota Augstākās tiesas prakse sociālo tiesību jautājumos

Augstākajā tiesā apkopotas Administratīvo lietu departamenta nolēmumu atziņas sociālo tiesību būtiskos jautājumos.

Nolēmumi tiesību piemērotāju ērtībai sadalīti šādos tematos: apdrošināšana bezdarba gadījumam, valsts sociālie pabalsti, apdrošināšanas stāžs, valsts pensijas, tiesības prasīt vecuma pensiju priekšlaicīgi, slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalsti. Apkopojumi aptver periodu no 2004.gada līdz 2017.gada nogalei (atkarībā no apkopojuma pabeigšanas laika).

6.Feb

Sāk pārbaudīt kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumus

Valsts darba inspekcija (turpmāk – VDI) uzsākusi tematisko pārbaudi kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos. Aizvadītajā gadā, kad VDI neveica šīs nozares tematiskās pārbaudes, situācija kokapstrādē darba aizsardzības jomā ir būtiski pasliktinājusies. Par to liecina gan smago nelaimes gadījumu darbā skaita pieaugums, gan to gadījumu skaits, kad apturēts nedrošs darba aprīkojums. Lai pārbaudītu darba aprīkojuma atbilstību normatīvo aktu prasībām, nodarbināto instruēšanu un apmācību par drošiem darba paņēmieniem, VDI īstenos tematisko pārbaudi kokapstrādē ar mērķi mazināt nelaimes gadījumos darbā cietušo skaitu.

6.Feb

Vienkāršos administratīvā sloga piemērošanu par deklarāciju iesniegšanas kavēšanu

Otrdien, 6. februārī, valdība atbalstīja izmaiņas likumā par nodokļiem un nodevām. Tās paredz vienkāršotu administratīvā soda piemērošanas procesu par deklarāciju iesniegšanas termiņu kavēšanu, tādējādi izvairoties no atšķirīgas attieksmes pret nodokļu maksātājiem.

Līdzšinējā administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšana un soda piemērošana par deklarāciju iesniegšanas termiņa neievērošanu nespēj nodrošināt administratīvā soda mērķa sasniedzamību, proti, atturēt nodokļu maksātājus no turpmākas pārkāpuma izdarīšanas. Šobrīd par nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošanu pie administratīvās atbildības tiek saukti tikai aptuveni 2,1% no visiem minētā pārkāpuma izdarītājiem. Tādējādi pastāv risks, ka nodokļu maksātājiem var zust motivācija ievērot savus pienākumus, kā rezultātā var tikt apdraudēta ne tikai pareiza nodokļu aprēķināšana, bet arī tā savlaicīga nomaksa.

6.Feb

Plānots vienkāršot nekustamā īpašuma reģistrācijas procesu

Otrdien, 6. februārī, Ministru kabinets atbalstīja savstarpēji saistītos grozījumus Zemesgrāmatu likumā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās", likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" un likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību". Grozījumi veikti ar mērķi vienkāršot nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūras un  mazināt administratīvo slogu.

2.Feb

Uzņēmējiem iespēja piedalīties pašvaldību saistošo noteikumu pieejamības vērtēšanā

Pašvaldību saistošie noteikumi veido daļu no Latvijas tiesību sistēmas. Tieslietu ministrija šobrīd vērtē pašvaldību saistošo noteikumu pieejamību Latvijā.

Likums paredz atšķirīgas prasības saistošo noteikumu pieejamībai. Prasības ir atkarīgas no tā, vai saistošos noteikumus izdevusi republikas pilsētas dome vai novada dome.

Tieslietu ministrija aicina ikvienu aizpildīt līdz 2018. gada 2. martam "Aptauju par pašvaldību saistošo noteikumu pieejamību".

2.Feb

Vai darba ņēmējam gada beigās var rasties nodokļu pārmaksa vai parāds?

Nodokļu reformas ietvaros ar šo gadu ir palielināts diferencētais neapliekamais minimums, kā arī ienākumiem līdz 1667 euro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) samazināta nodokļa likme no 23% uz 20%. Tā kā gan diferencētā neapliekamā minimuma, gan arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) progresīvās likmes piemērošana ir atkarīga no personas ienākumiem, var veidoties situācijas, ka gada beigās rodas IIN pārmaksa vai parāds.

2.Feb

Biznesa ideju konkurss sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem

Konkursa mērķis ir iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā, kā arī noteikt 20 labākos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, kuri saņems individuālas konsultācijas savas biznesa idejas realizēšanai.

Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā tiek gaidītas biznesa idejas, kas piedāvā risinājumu dažādām sociālām problēmām, piemēram, sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātībai, sociālo pakalpojumu sniegšanai, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanai, izglītības veicināšanai, atbalstam zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšanai, dzīvnieku aizsardzībai, kultūras daudzveidības nodrošināšanai.

31.Jan

Vai tiešām nepārvarama vara mežsaimniecībā?

Meža nozares rokasgrāmata

Abonentizdevuma autors zvērinātu advokātu birojs "TGS Baltic" jaunākajos papildinājumos ir ietvēris informāciju par aktualitātēm nozarē, tās regulējumā un regulējuma piemērošanā.

Dodot rokasgrāmatas lietotājam iespēju sekot līdzi aktualitātēm, birojs cita starpā papildinājumos:

31.Jan

Stājies spēkā jauns patentmaksas apmērs

2018.gada 31.janvārī stājas spēkā 2018.gada 16.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.28, kas nosaka to profesiju sarakstu, kas var izmantot patentmaksu, kā arī jaunu patentmaksas apmēru. Nodokļu reformas ietvaros ir veiktas vēl vairākas izmaiņas, kas skar tos saimnieciskās darbības veicējus, kuri kā nodokļu nomaksas režīmu izvēlējušies patentmaksu.

No 2018.gada 31.janvāra visiem patentmaksas maksātājiem ārpus Rīgas neatkarīgi no profesijas patentmaksa būs 50 euro par vienu mēnesi, savukārt tiem, kuri savu saimniecisko darbību veic Rīgā – 100 euro par vienu mēnesi. Patentmaksu var maksāt par vienu, trim vai sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu. Patentmaksas maksājuma termiņš nevar būt mazāks par vienu kalendāra mēnesi.

30.Jan

Jo lielāka atbildība, jo lielāks risks sastapties aci pret aci ar izdegšanas sindromu

Izdegšanas sindroms

Izdegšana var novest pie psihosomatiskām saslimšanām, piemēram, paaugstināta asinsspiediena, sirds ritma izmaiņām, cukura diabēta manifestācijas, atzīst speciālisti.

29.Jan

Salīdzinās ienākumus ar tēriņiem

nodoklis

Šis jauninājums tiek pamatots ar to, ka nodokļu administrēšanas pasākumu ietvaros analizē visu VID rīcībā esošo informāciju par konkrēto nodokļu maksātāju, lai varētu identificēt tās fiziskās personas, kuras gūst nedeklarētus ienākumus, no kuriem netiek nomaksāti nodokļi, «aplokšņu» algas risku, kā arī iespējamu nereģistrētās saimnieciskās darbības risku.

26.Jan

Aicinājums mazajiem un vidējiem uzņēmumiem atbildēt uz anketas jautājumiem

Eiropas Komisijas (EK) Izaugsmes ģenerāldirektorāts ir sācis spēkā esošās mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) definīcijas pārskatīšanu. Tāpēc EK ir publicējusi anketu, aicinot uz tās jautājumiem atbildēt tieši MVU, jo īpaši tos MVU, kuriem spēkā esošā definīcija ir bijusi jāpiemēro.

MVU definīcijas pārskatīšanas mērķis ir nodrošināt, lai tā pašreizējā ekonomiskajā vidē arī turpmāk atbilstu paredzētajam nolūkam un uzdevumiem. Anketa EK palīdzēs novērtēt, cik lietderīga ir līdzšinējā MVU definīcija, kā arī novērtēt varbūtējus grozījumus normatīvajos aktos, lai ES mazie un vidējie uzņēmumi joprojām varētu saņemt īpaši tiem paredzētu atbalstu.

Anketa ir pieejama visu ES dalībvalstu valodās.

Avots: Zemkopības ministrija

26.Jan

Mobilā mārketinga jaunās iespējas uzņēmumiem

mobilais marketings

Mobilais mārketings ir izveidojies tehnoloģiskās attīstības rezultātā un kalpo tam, lai kompānijas varētu nodrošināt efektīvāku komunikāciju ar saviem klientiem un samazināt mārketinga izmaksas.

25.Jan

Apkopotas tiesu prakses darba lietās

Tiesu prakses apkopojuma mērķis ir tiesību normu vienotas izpratnes un vienveidīgas tiesu prakses veicināšanas nolūkā apkopot Augstākās tiesas Civillietu departamenta (līdz 2014.gadam – Senāta Civillietu departamenta) atziņas darba tiesībās pamatā par Darba likuma normu piemērošanu. Vienlaikus apkopojumā iekļautas arī atziņas darba tiesībās par atsevišķu Civillikuma un Komerclikuma normu piemērošanu.

Tiesas nolēmumos paustās atziņas apkopojumā norādītas pie attiecīgās tiesību normas (panta, panta daļas vai punkta).

25.Jan

Līdz 1.februārim jādeklarē iedzīvotāju veiktie līzinga un/vai kredīta maksājumi

Līdz 2018. gada 1. februārim tiem nodokļu maksātājiem, kuri sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus (izņemot kredītiestādes), ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informatīvā deklarācija par fiziskās personas – Latvijas Republikas rezidenta – veiktajiem līzinga un/vai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem. Informatīvā deklarācija VID jāiesniedz arī kapitālsabiedrībām, ražotājiem, pārdevējiem, pakalpojuma sniedzējiem un komersantiem, kas sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus.

Informatīvā deklarācija jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu jeb EDS, aizpildot un iesniedzot dokumentu "Informatīvā deklarācija par fiziskās personas, Latvijas Republikas rezidenta, veiktajiem līzinga un kredīta vai tikai līzinga vai tikai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma kalendāra gada laikā pārsniedz 4320 euro".

Informatīvajā deklarācijā, kas iesniedzama līdz 2018. gada 1. februārim, jānorāda fiziskās personas līzinga/kredīta un ar to saistīto procentu un soda naudu maksājumi, kas veikti 2017. gadā, ja to summa mēnesī pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma gada laikā pārsniedz 4320 euro.

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

24.Jan

Aicinājums darba devējiem iesaistīties pētījumā par darba apstākļiem un riskiem

Pēc Valsts darba inspekcijas pasūtījuma ESF projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" (projekta identifikācijas Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros personu apvienība SIA "Civitta Latvija", SIA "GRIF" un UAB "Civitta" veic pētījumu par darba aizsardzības jautājumiem un tās uzlabošanas iespējām Latvijā. 

Pētījumā aicināti piedalīties DARBA DEVĒJI, kuri pārstāv bīstamās nozares pēc NACE kodu klasifikācijas, atbilstot šādiem kritērijiem:

24.Jan

Ārvalstu investoriem būs pieejama nodokļu informācija angļu valodā, ko nodrošinās nodokļu administrācija, tādējādi būs mazāk neskaidrību un arī domstarpību

23.Jan

2018. gadā mārketinga jomā sagaidāma konkurences palielināšanās

2018. gadā mārketinga jomā sagaidāma konkurences palielināšanās

Mākslīgā intelekta projektu attīstīšana un video satura uzvaras gājiens. 

«Galvenais mērķis ir padarīt reklāmas industriju sabiedrībai caurspīdīgāku, drošāku un kvalitatīvāku. 2018. gadā korekcijas ieviesīs ES Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas stāsies spēkā šī gada maijā un paredz uzlabojumus arī reklāmas industrijā. Tai jau šobrīd pielāgojušies lielākie datu turētāji nozarē,» stāsta Infinitum pakalpojuma attīstības vadītājs Aigars Armanovs.

23.Jan

Atbalstīts t.s. vienas pieturas aģentūras princips nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumos

Šodien, 23. janvārī, Ministru kabinets (MK) atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Zemesgrāmatu, Notariāta un Bāriņtiesu likumos, ieviešot t.s. vienas pieturas aģentūras principu nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumos, kas paredz, ka nekustamā īpašuma ieguvēja vietā nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatā iesniegs zvērināts notārs vai bāriņtiesa.

23.Jan

Labvēlīgāki atbalsta nosacījumi uzņēmējdarbības uzsācējiem

"Šā gada 23. janvāra sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus ES fondu atbalsta programmā par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem uzņēmējdarbības uzsācējiem. Līdz ar grozījumiem tiek paplašināts potenciālo atbalsta saņēmēju loks, kā arī pagarināts izsniegto aizdevumu atmaksas termiņš, tādējādi nosakot uzņēmējiem labvēlīgākus aizdevumu izmantošanas nosacījumus," informē Ekonomikas ministrija.

19.Jan

Mobilā mārketinga jaunās iespējas un risinājumi

Drīzumā plašs materiāls par mobilā mārketinga izveidi un lielo nozīmi mūsdienās. Kādas ir svarīgākās mobilā mārketinga iespējas? Kādas ir mobilā mārketinga tendences 2018. gadā? Sadarbībā ar AUG (Alberta Uzņēmumu Grupu).

18.Jan

Šodien notiek Iepirkumu Gada balva un Gada konference 2017

Konferencē iespējams uzzināt par jaunumiem iepirkumu jomā, konkursa dialoga veikšanu, nozaru asociācijas lomu labas iepirkumu prakses attīstībā, neizmantotajām iespējām un riskiem, aktuālajām problēmām un praksi. Savukārt paneļdiskusija veltīta aktuālajam jautājuma par drīzumā gaidāmo elektronisko iepirkumu.

Plkst. 16.00 paredzēta "Iepirkumu Gada balvas 2017" apbalvošanas ceremonija.

Pasākums notiek konferenču centrā "Citadele". Aicinām sekot līdzi pasākuma tiešraidei.

17.Jan

Sagatavošanā rokasgrāmatas "Darba likumu komentāri" šī gada pirmie papildinājumi

Tostarp, piemēram, komentārs par jauno normu, kas nosaka, ka darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu laikā, kad darbinieks ir atstādināts no darba.

Atbilde uz bieži uzdoto jautājumu, kāpēc ir svarīgi zināt minimālās mēneša darba algas apmēru.

Darba tiesisko attiecību tiesiskais regulējums noteikts ne tikai Darba likumā, tāpēc gan darba devējiem, gan darbiniekiem nozīmīgs jautājums ir par attiecīgās tiesību normas piemērošanas pamatojumu. Kāds tas ir?

Darba likuma komentāri

17.Jan

Vēl 3 dienas iespēja piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par Būvniecības likuma apjomīgajiem grozījumiem

Grozījumos paredzēts precīzi noteikt vienu atbildīgo par katru būvniecības posmu, skaidri noteikt būvvaldes kompetenci, kā arī novērst pieaugošo būvspeciālistu trūkumu.

Būvniecības nozares...

17.Jan

Tikai DB: Visstraujāk augošo uzņēmumu TOP 100

Komentāru par visstraujāk augošo uzņēmumu pēc neto apgrozījuma pieauguma 2014.–2016. gadā sniedz SIA "Lursoft IT" valdes locekle Daiga Kiopa.

TOP 100 saraksts veidots pēc uzņēmuma reģistra datiem un noteiktiem kritērijiem.

16.Jan

Izveidota sadaļa - VISI PRODUKTI

Lai mūsu klientiem būtu ērtāk un pārskatāmāk, esam izveidojuši mūsu mājaslapā Dienas Bizness produktu lapu. Turpmāk tur būs izvietota arī informācija par īpašajiem piedāvājumiem. Skatīt

15.Jan

Nevar aizliegt to, ko valsts atļāvusi

b26

Ja valsts ir atļāvusi maksāt minimālo algu, tad iepirkumos tās maksātājus tikai šīs pazīmes dēļ vien nevar diskriminēt, intervijā DB stāsta zvērinātu advokātu biroja Ellex Kļaviņš vadošais advokāts Māris Brizgo

Fragments no intervijas, kas publicēta 15. janvāra laikrakstā Dienas Bizness:

2018.gada 19.Aprīlis
Kas jāzina par projektu vadīšanas procesu
jaunākais / Vadība, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 16.Aprīlis
Mantas realizācija juridiskās personas maksātnespējas procesā
jaunākais / Tiesvedība, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 12.Aprīlis
PVN piemērošana darījumos ar filiālēm - piemēri un tiesu prakse
jaunākais / Nodokļi, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 12.Aprīlis
Patvaļīga atmežošana - sekas un tiesiskās nianses
jaunākais / Tiesvedība, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 11.Aprīlis
Paraugs, kā izstrādāt uzņēmuma līgumu par reklāmas izgatavošanu un uzstādīšanu
jaunākais / Uzņēmējs, Tiesvedība, Aktuāli
2018.gada 10.Aprīlis
Kāds var būt pamats darbinieka atbrīvošanai no civiltiesiskās atbildības?
jaunākais / Uzņēmējs, Tiesvedība, Aktuāli
2018.gada 10.Aprīlis
Kā uzņēmumā veidot vienotu izpratni par riskiem?
jaunākais / Uzņēmējs, Darba drošība, Aktuāli
2018.gada 5.Aprīlis
Datu aizsardzības regula - Uzņēmējiem dārgs prieks
jaunākais / Aktuāli, Uzņēmējs, Vadība, Darba drošība
2018.gada 29.Marts
Laba malka ātrāk izdeg
jaunākais / Labā prakse, Personāls, Aktuāli
2018.gada 27.Marts
Darba samaksa un tās organizācijas kārtība: izpratne par niansēm un formulējumiem, kas var maldināt
jaunākais / Personāls, Uzņēmējs, Vadība, Aktuāli
2018.gada 19.Marts
Izmaiņas gada pārskatu normatīvajā regulējumā
jaunākais / Finanses, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 7.Marts
Strādājam daudz, bet labuma maz
jaunākais / Aktuāli, Viedokļi, Uzņēmējs
2018.gada 26.Februāris
Juridiskās nianses darbinieku prēmēšanā
jaunākais / Uzņēmējs, Personāls, Aktuāli
2018.gada 19.Februāris
Risku līdervadība Latvijā: kā to ieviest organizācijā
jaunākais / Vadība, Personāls, Aktuāli