Eksperti skaidro

2018.gada 18.Oktobris
Dividenžu izmaksas tiesiskums, ja pieļautas kļūdas dalībnieku sapulces protokolā
jaunākais / Uzņēmējs, Aktuāli

Jaunākais

18.Sep

Elektroniskie dokumenti un paraksti – revolūcija dokumentu izstrādē un pārvaldībā

Elektroniskie dokumenti un paraksti – revolūcija dokumentu izstrādē un pārvaldībā

Autore Ieva Kalve atbilstoši šī brīža situācijai aktualizējusi un papildinājusi "Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas" nodaļu par elektronisko parakstu un dokumentiem.

18.Sep

Nepareizi piedzīts nodokļu maksājums. Kā rīkoties?

Nepareizi piedzīts nodokļu maksājums. Kā rīkoties?

Tas ir viens no aktuālajiem jautājumiem, kurš iekļauts "Likuma "Par nodokļiem un nodevām" komentāru" papildinājumos, kas veidoti sadarbībā ar SIA "LAW & FINANCE ONLINE".

12.Sep

Darbinieku atbildības jautājumi - vispārējais regulējums, disciplināratbildība, civiltiesiskā atbildība

Daiga Zivtiņa, ZAB Ellex Kļaviņš

"Personāla vadības rokasgrāmatas" jaunākie papildinājumi, kas veidoti sadarbībā ar ZAB "Ellex Kļaviņš".

7.Sep

Memorands ar jautājuma zīmēm

Memorands ar jautājuma zīmēm

Nodomu protokols pats par sevi nerada riskus, tomēr tā īstenošana var saskarties ar konkurences riskiem, kas tikai raisa papildu jautājumus, arī interpretācijas un pat spekulācijas.

5.Sep

Kriptovalūtas: meklējumos starp jaunu iespēju radīšanu un to iznīcināšanu

Kriptovalūtas: meklējumos starp jaunu iespēju radīšanu un to iznīcināšanu
Valts Stūrmanis un Alise Konstantinova, biedrība "Virtuālo aktīvu asociācija", pauž viedokli par kripotovalūtām un to aplikšanu ar nodokli.
5.Sep

Vai darba sludinājumam ir saistība ar amata aprakstu?

Vai darba sludinājumam ir saistība ar amata aprakstu?

Atbildi sniedz dokumentu un arhīvu pārvaldības eksperte Ilga Robežniece.

5.Sep

Atbalsta izmaiņas dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā

Otrdien, 4. septembrī, valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas virzītos jaunos Ministru kabineta noteikumus «Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība», lai mazinātu administratīvo slogu un izmaksas dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā.

4.Sep

Kā Darba likums paredz darba laika noteikšanu skolēniem, kuriem jau ir 18 gadi?

Atbildi sniedz juriste Karīna Platā, "Darba likuma komentāru" rokasgrāmatas autore.

31.Aug

Darba devēji varēs saņemt atbalstu darbinieku vecumā no 50 gadiem nodarbināšanai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ar informatīvu kampaņu «Zaļā gaisma gados stiprajiem» aicina darba devējus novērtēt gados vecāku darbinieku priekšrocības un saņemt atbalstu darbinieku vecumā no 50 gadiem noturēšanai aktīvajā darba tirgū.

31.Aug

Augstākā tiesa veido Latvijas Senāta vērtīgāko spriedumu «topu»

Tuvojoties Latvijas Senāta simtgadei, Augstākā tiesa iecerējusi apkopot informāciju par Latvijas Senāta (1918–1940) vērtīgākajiem spriedumiem.

31.Aug

Apkopota augstākās tiesas prakse maksātnespējas lietās

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi Civillietu departamenta praksi fizisko un juridisko personu maksātnespēju un tiesiskās aizsardzības procesu regulējošo normatīvo aktu piemērošanā.

14.Aug

Publiskie iepirkumi: līgumcenu robežvērtības, iepirkumi komunālajā sektorā, vispārīgā vienošanās un strīdu izskatīšana

Publicēti "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas jaunākie papildinājumi" sadarbībā ar ZAB "Primus".

14.Aug

Kāpēc ir jāsniedz atgriezeniskā saite?

Kāpēc ir jāsniedz atgriezeniskā saite?

Atgriezeniskā saite ir nepieciešama katram, kam ir svarīga sava attīstība – piemēram, darbiniekiem ir jāsaņem atgriezeniskā saite no saviem vadītājiem un kolēģiem. Prasme sniegt un saņemt atgriezenisko saiti ir viena no mūsdienu pamata darba kompetencēm.

10.Aug

Servitūts - līguma satura būtiski aspekti

Servitūts - līguma satura būtiski aspekti

"Līgumu rokasgrāmatas" jaunāko papildinājumu centrā ir servitūta līguma veidu paraugi.

9.Aug

Darba stundas likmes noteikšana strādājošiem brīvdienā – 24. septembrī

2.Aug

Izmaiņas Komerclikumā un papildinājumi citos uzņēmējam nozīmīgos normatīvajos aktos

Izmaiņas Komerclikumā un papildinājumi citos uzņēmējam nozīmīgos normatīvajos aktos

Publicēti "Uzņēmēja vadītāja rokasgrāmatas" apjomīgie papildinājumi, ko sagatavojis ZAB "TGS Baltic".

2.Aug

Pārrēķināts VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums

2018.gada 1.augustā ikviens savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā redzēs pārrēķināto individuālo prognozēto mēneša neapliekamo minimumu. Neapliekamo minimumu katram darbiniekam individuāli VID prognozē divas reizes gadā atkarībā no viņa iepriekš saņemtā ienākumu apmēra. Tādējādi daļai darbinieku var mainīties tā atalgojuma daļa, kurai netiek piemēroti algas nodokļi, un attiecīgi arī atalgojuma kopējais apmērs.

2.Aug

Vai veselības pārbaudes ir jāveic darbiniekiem, ar kuriem darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz noteiktu laiku?

Vai veselības pārbaudes ir jāveic darbiniekiem, ar kuriem darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz noteiktu laiku?

Tas ir viens no praksē aktuālajiem jautājumiem, uz kuru atbilde publicēta "Darba likumu komentāru" jaunākajos papildinājumos.

27.Jūl

Drīzumā - apjomīgi "Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatas" papildinājumi

ZAB "TGS BALTIC" sagatavojis apjomīgus "Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmatas" papildinājumus , kas saistīti ar grozījumiem Komerclikumā, izmaiņām normatīvajos aktos, Enerģētikas likumu, Nacionālās drošības likumu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu.

Jau drīzumā būs pieejami abonentiem.

25.Jūl

Darba aizsardzības normatīvie akti un transporta nozares aspekti

«Darba aizsardzības rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos autore Linda Matisāne aktualizējusi jautājumus par transporta nozari, kā arī darba aizsardzības reglamentējošos normatīvos aktus un atsauces uz ES direktīvām.

23.Jūl

Ekskluzīva iespēja doties ekspedīcijā uz ABAVAS ģimenes vīna darītavu

hub_abava

Uzzināsim kā strādā uzņēmums un kāda ir viņu eksporta pieredze.
Mazā grupas sastāvā tiksimies pie t/c Spice, lai kopīgi ar mikroautobusu dotos uz uzņēmumu.
Dosimies aizraujošā ekskursijā pa ražotnes telpām un skatīsimies kā darbojās uzņēmums. 
Uzņēmuma vadītājs Mārtiņš Barkāns dalīsies ar reālo pieredzi uzņēmējdarbībā un pastāstīs savu eksporta pieredzes stāstu.
Sagatavojiet jautājumus!

23.Jūl

Iespēja iepazīties ar speciālizdevumu - Biznesa Plāns - Vidzeme

BP_V_2018_vaks

Laikraksta Dienas Bizness reģioniem veltītā izdevuma Biznesa Plāns Vidzemes numurā esam uzsvēruši kopā darbošanos. Jauda, kas rodas, saliekot vairākas galvas kopā, rada mērķtiecīgas enerģijas vilni.

20.Jūl

Darbinieka radīti zaudējumi: ieturējumu piemērošana praksē

Darbinieka radīti zaudējumi: ieturējumu piemērošana praksē

Publicēti "Darba likumu komentāru" jaunākie papildinājumi, kuros cita starpā arī sniegta atbilde uz praksē aktuālu jautājumu par darba devēja tiesībām veikt ieturējumu, ko nevar darīt bez darbinieka rakstveida piekrišanas.

19.Jūl

Attaisnojuma dokumenti: izmaiņas normatīvajos aktos

"Grāmatvedības rokasgrāmatas" jaunākie papildinājumi, turpinot sadarbību ar SIA "Sindiks".

19.Jūl

Ekskluzīva iespēja doties ekspedīcijā uz mušļu un putru ražotni - Graci

graci

Uzzināsim kā strādā uzņēmums un kāda ir viņu eksporta pieredze.

Mazā grupas sastāvā tiksimies pie t/c Spice, lai kopīgi ar mikroautobusu dotos uz uzņēmumu Felici SIA (Graci) Ādažos.

Dosimies ekskursijā pa ražotnes telpām un skatīsimies kā darbojās uzņēmums.

Uzņēmuma pārstāvji Alise Balgalve (Graci idejas autore, uzņēmuma vadītāja) un Krišjānis Brehmanis (pārdošanas vadītājs, līdzīpašnieks) dalīsies ar reālo pieredzi uzņēmējdarbībā un pastāstīs savu eksporta pieredzes stāstu.

Sagatavojiet jautājumus!

Piesakies laicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!

12.Jūl

Tiek plānotas izmaiņas Darba aizsardzības likumā

Nozīmīgie grozījumi ir izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām, jāapstiprina valdībā un jāpieņem Saeimā. Jāatzīmē, ka Darba aizsardzības likumā grozījumi nav bijuši kopš 2010. gada marta.

6.Jūl

Projektu vadītājs – amats vai profesija?

Projektu vadītājs – amats vai profesija?

Šobrīd jēdziens «projektu vadītājs» ne vienmēr iet kopā ar tā patiesajiem pienākumiem, kvalitāti un rezultātu.  Kādam ir jābūt zināšanu, prasmju, rīku un metožu kopumam, lai projektu vadītājs gan pēc amata, gan pēc profesijas varētu efektīvi nodrošināt projektu vadību? Atbildes sniedz «Projektu vadīšanas rokasgrāmatas» papildinājumi.

6.Jūl

Jaunākā tiesu prakse darba tiesību jautājumos

"Tiesvedības rokasgrāmatas" jaunākajos papildinājumos autora ZAB "Cobalt" uzmanība pievērsta vienmēr aktuālajām darba tiesiskajām attiecībām, liekot uzsvaru uz būtiskām tiesu prakses atziņām, tai skaitā akcentējot ilgāku laiku pastāvošās tiesu prakses maiņu.

5.Jūl

Projekta resursu vadības procesi: galvenie rezultāti un saistītie procesi

Projekta resursu vadības procesi: galvenie rezultāti un saistītie procesi

"Projektu vadīšanas rokasgrāmatas» jaunākie papildinājumi.

4.Jūl

Kā mainīt darbinieku attieksmi pret apmācību un instruēšanu darba aizsardzībā?

Kā mainīt darbinieku attieksmi pret apmācību un instruēšanu darba aizsardzībā?

Tas ir viens no jautājumiem, kura atbildē ierosmes piemērus piedāvā autore Linda Matisāne. Plašāk "Darba aizsardzības rokasgrāmatas" jaunākajos papildinājumos.

4.Jūl

9. jūlijs – šogad brīvdiena

Atgādinām, ka nākamā pirmdiena, 9. jūlijs, ir brīvdiena. Plašāk to skaidro Labkājības ministrija.

4.Jūl

IIN piemērošanas kārtība veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem, ja darbinieks pārtrauc darba attiecības

VID tīmekļa vietnē publicēta jauna uzziņa IIN piemērošanas kārtība veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem, ja darbinieks pārtrauc darba attiecības.

27.Jūn

Darba līgums uz noteiktu laiku, kreditora pieprasījums – skaidrojumi un dokumentu paraugi

Līgumu rokasgrāmata

"Līgumu rokasgrāmatas" jaunākie papildinājumi, turpinot ilggadējo sadarbību ar ZAB "Tamberga & Partneri".

22.Jūn

24.septembris - šogad svētku diena

Steidzami atbalstīti grozījumi likumā.

21.Jūn

Nekustamais īpašums – nodokļu normatīvo aktu normas šajā gadā

Nekustamais īpašums – nodokļu normatīvo aktu normas šajā gadā

«Nekustamā īpašuma rokasgrāmatas» papildinājumos aktualizēta un papildināta informācija par nodokļu normatīvo aktu normām.

21.Jūn

Personvārdi dokumentos un lietišķajos tekstos

Personvārdi dokumentos un lietišķajos tekstos

«Dokumentu un biroju pārvaldības rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos Ievas Kalves apkopotie ieteikumi dokumentu izstrādātājiem, kuriem ik pa brīdim rodas jautājumi gan par to, kā dokumentos un lietišķajos tekstos pareizi atveidot citzemju izcelsmes personvārdus, gan arī praktiskas problēmas: kā rakstāmi dubultuzvārdi un dažādi cieņu vai aristokrātisku izcelsmi atainojoši «piedēkļi», kā rīkoties ar latgaliskas izcelsmes personvārdiem?

18.Jūn

Civiltiesiski strīdi, kas izriet no līgumiskām attiecībām

Civiltiesiski strīdi, kas izriet no līgumiskām attiecībām

"Būvniecības vadības rokasgrāmatas" jaunākajos papildinājumos par aktuālu tēmu, analizējot to, kā ir praksē.

15.Jūn

Uzņēmuma risku vadība: attīstība no kuba (2004.) līdz spirālei (2017.)

Uzņēmuma risku vadība: attīstība no kuba (2004.) līdz spirālei (2017.)

«Riska vadības rokasgrāmatas» papildinājumos iekļauta aktualitāte risku vadības jomā – jaunā COSO ERM (Enterprise Risk Management) principi. Jāatzīmē, ka iepriekšējie principi bija izdoti 2004. gadā. Notikušas būtiskas izmaiņas. Absolūtais akcents – risku sasaiste ar stratēģiju.

12.Jūn

Darbinieki jūtas vairāk novērtēti, ja par viņiem izrāda rūpes gan vārdos, gan darbos

i54

Rūpēties par darbiniekiem var dažādi – uzmundrināt, grūtā brīdī sniegt atbalstu, kaut kā īpaši motivēt, taču rūpēšanos nevajadzētu pārspīlēt, jo ne visi darbinieki to vēlas

8.Jūn

Piesakies semināram: Jaunais uzņēmumu ienākuma nodoklis un tā atspoguļošana jaunajā UIN deklarācijā

UIN

2018. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais Uzņēmuma ienākuma nodokļa likums. Tuvojas termiņš, kad būs jānodod pirmā jaunā Uzņēmuma ienākuma deklarācija.

2018.gada 11.Oktobris
Paraugs noteikumiem, kā veikt dokumentu izstrādi un glabāšanu grāmatvedībā
jaunākais / Finanses, Aktuāli
2018.gada 5.Oktobris
"Atšķiries vai mirsti" - katra biznesa attīstības princips
jaunākais / Aktuāli
2018.gada 5.Oktobris
Veiksmīgas prezentācijas atslēga
jaunākais / Aktuāli, Uzņēmējs, Vadība, Personāls
2018.gada 27.Septembris
Finanšu tehnoloģijās dominēs personalizācija
jaunākais / Aktuāli, Finanses, Vadība
2018.gada 25.Septembris
Projekta izcilības modelis – ceļš uz izcilu projektu vadību
jaunākais / Aktuāli
2018.gada 20.Septembris
Novērtē vēlmi mācīties
jaunākais / Aktuāli, Personāls

HUB partneri

2018.gada 18.Septembris
Nepareizi piedzīts nodokļu maksājums. Kā rīkoties?
jaunākais / Nodokļi, Aktuāli
2018.gada 7.Septembris
Memorands ar jautājuma zīmēm
jaunākais / Aktuāli
2018.gada 5.Septembris
Kriptovalūtas: meklējumos starp jaunu iespēju radīšanu un to iznīcināšanu
jaunākais / Viedokļi, Nodokļi, Finanses, Aktuāli
2018.gada 5.Septembris
Vai darba sludinājumam ir saistība ar amata aprakstu?
jaunākais / Personāls, Aktuāli
2018.gada 14.Augusts
Kāpēc ir jāsniedz atgriezeniskā saite?
jaunākais / Personāls, Uzņēmējs, Aktuāli
2018.gada 10.Augusts
Servitūts - līguma satura būtiski aspekti
jaunākais / Tiesvedība, Aktuāli