Līgumu rokasgrāmata

Līgumu rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.88 €
Cena (ieskaitot PVN): 99.98 €

Kā juridiski pareizi sastādīt līgumus?

Vadītāja ikdienu pavada darbs ar līgumiem un dažādiem juridiskiem dokumentiem. Daļa no tiem ir tipveida līgumi, kas pirms to noslēgšanas tiek minimāli koriģēti. Savukārt citi līgumi, kurus regulē netipiskas līgumattiecības, parasti tiek veidoti no «baltas papīra lapas».

Tāpat arī daudzi līgumi tiek pārtaisīti un koriģēti no iepriekšējo līgumu formām, kas reizēm nosaka ne tādas attiecības, kādas vajadzīgas jaunajam līgumam. Lielā līgumu skaita un dārgo juridisko pakalpojumu dēļ daļa līgumu tā arī paliek bez jurista uzraudzības.

«Līgumu rokasgrāmata» palīdzēs sastādīt līgumus, jo:

  • rokasgrāmatā ietverti līgumu un bieži lietojamu dokumentu paraugi;
  • sniegti profesionālu juristu komentāri par līgumiem;
  • nevajadzēs meklēt vai pārveidot līgumus, lasīt normatīvos aktus vai katra līguma dēļ vērsties pie jurista;
  • sniegtas universālas formas un zinošu Latvijas juristu ieteikumi, kādus nosacījumus vajadzētu iekļaut līgumā vienai vai otrai līguma pusei;
  • ievērojot rokasgrāmatā sniegtos komentārus, viegli izveidosiet līgumu, kurā būs iekļauti jums piemēroti nosacījumi.

ZAB Tamberga&Partneri

ZAB Tamberga&Partneri

Advokātu birojs ar vairāk nekā 17 gadus ilgu profesionālo pieredzi, kas sniedz visu veidu juridiskos pakalpojumus un finanšu konsultācijas komerctiesību jomā. Biroja darbinieku specializācija un kopējais potenciāls nodrošina augstākās kvalitātes juridiskos pakalpojumus un spēju realizēt jebkura mēroga starptautiskus un vietējos projektus. Tamberga&Partneri juristi ir specializējušies šādās komercdarījumu jomās: banku un finanšu tiesības, komercdarījumi, tiesvedība, kapitālsabiedrību iegāde un apvienošana, vērtspapīri, konkurences tiesības, nekustamais īpašums u.c

Anita Tamberga
Anita
Tamberga
Vadošā partnere. Zvērināta advokāte.

Advokātu biroja Tamberga&Partneri vadošā partnere ar vairāk nekā 11 gadu profesionālo pieredzi juridiskajā sfērā, specializējusies komerctiesībās, darījumos ar nekustamo īpašumu un darba tiesībās. Anita Tamberga uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā 1998. gadā.

24.02.2015

Kā izstrādāt līgumu, dāvinot nekustamo īpašumu?

«Līgumu rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos autori ZAB Tamberga & Partneri papildinājuši un aktualizējuši rokasgrāmatas 2. nodaļu «Kapitālsabiedrības. Kapitālsabiedrību dokumenti un līgumi», kā arī 8. nodaļu «Dažādi līgumi».

Rokasgrāmatas 2. nodaļā «Kapitālsabiedrības. Kapitālsabiedrību dokumenti un līgumi» aktualizēti SIA statūtu, statūtu grozījumu paraugi saistībā ar grozījumiem Komerclikumā, kas paredz iespēju noteikt ārkārtas dividendes, ja SIA statūtos ir veikti atbilstīgi grozījumi.

Savukārt 8. nodaļā «Dažādi līgumi» ievietots jauns līgums – dāvinājuma līgums. Pievienoti arī dāvinājuma līguma komentāri, kuros tiek atbildēts gan uz vispārīgiem jautājumiem par dāvinājumu, gan jautājumiem par nodokļu maksājumiem, pamatojoties uz dāvinājuma līgumu.