Darba līgums (akorda alga)

Darba līgums (akorda alga)

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

E-grāmatā «Darba līgums (akorda alga)» ir darba līguma (akorda algas) paraugs, kuru veido šādas daļas:

  1. līguma priekšmets;
  2. darba samaksa;
  3. darbinieka pienākumi;
  4. darba devēja tiesības un pienākumi;
  5. autortiesības;
  6. līguma izbeigšana;
  7. konkurences ierobežojumi;
  8. citi noteikumi.

E-grāmatas komentāros skaidrota akorda algas nozīme.

ZAB Tamberga&Partneri

ZAB Tamberga&Partneri

Advokātu birojs ar vairāk nekā 17 gadus ilgu profesionālo pieredzi, kas sniedz visu veidu juridiskos pakalpojumus un finanšu konsultācijas komerctiesību jomā. Biroja darbinieku specializācija un kopējais potenciāls nodrošina augstākās kvalitātes juridiskos pakalpojumus un spēju realizēt jebkura mēroga starptautiskus un vietējos projektus. Tamberga&Partneri juristi ir specializējušies šādās komercdarījumu jomās: banku un finanšu tiesības, komercdarījumi, tiesvedība, kapitālsabiedrību iegāde un apvienošana, vērtspapīri, konkurences tiesības, nekustamais īpašums u.c