Kā rīkoties, ja servitūts vairs nav nepieciešams? Kā juridiski korekti sakārtot šādu situāciju?

Atbildes uz šiem jautājumiem un paraugu, kā to darīt, sniedz rokasgrāmatas autors ZAB Tamberga & Partneri. Izmantojiet paraugu 4.5.3. «Līgums par atteikšanos no servitūta»!

Savukārt atbilstoši grozījumiem Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumā un Patērētāju tiesību aizsardzības likumā aktualizēti šādu līgumu paraugu noslēguma nosacījumi:

  • 4.3.2. «Zemesgabala pirkuma līgums»;
  • 4.3.3. «Nekustamā īpašuma pirkuma līgums»;
  • 4.3.4. «Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgums»;
  • 4.3.5 «Nekustamā īpašuma draudzības pirkuma līgums»;
  • 4.6. «Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgums»;
  • 8.11. «Konsultāciju līgums».

Līgumu paraugu komentāros autori norāda, ka veiktās izmaiņas rāda, kā jārīkojas pārdevējam atbilstoši jaunajām normām. Likumu grozījumi paredz, ka tādas atsauces ir jāievieto līgumos, ja šāda informācija nav iekļauta pārdevēja vietnē. Izmantojiet paraugus, skatot iepriekš norādītās nodaļas!