Darba līgums

Darba līgums

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

E-grāmatā «Darba līgums (uz nenoteiktu laiku)» ir darba līguma paraugs, kas ietver šādas daļas:

  1. līguma priekšmets;
  2. darbinieka pienākumi;
  3. alga un citi maksājumi;
  4. citi darbinieka darba apstākļi;
  5. autortiesības;
  6. līguma izbeigšana;
  7. datu izmantošana;
  8. nekonkurēšanas pienākums;
  9. citi nosacījumi.

E-grāmatā ir iekļauti arī komentāri par atsevišķiem darba līguma punktiem

ZAB Tamberga&Partneri

ZAB Tamberga&Partneri

Advokātu birojs ar vairāk nekā 17 gadus ilgu profesionālo pieredzi, kas sniedz visu veidu juridiskos pakalpojumus un finanšu konsultācijas komerctiesību jomā. Biroja darbinieku specializācija un kopējais potenciāls nodrošina augstākās kvalitātes juridiskos pakalpojumus un spēju realizēt jebkura mēroga starptautiskus un vietējos projektus. Tamberga&Partneri juristi ir specializējušies šādās komercdarījumu jomās: banku un finanšu tiesības, komercdarījumi, tiesvedība, kapitālsabiedrību iegāde un apvienošana, vērtspapīri, konkurences tiesības, nekustamais īpašums u.c