Ievads

Krājuma lietotājiem

Vadītāja ikdienu pavada darbs ar līgumiem un dažādiem juridiskiem dokumentiem. Gada laikā viņam jāparaksta simtiem līgumu; daļa no tiem ir tipveida līgumi, kas pirms to noslēgšanas tiek minimāli koriģēti. Cita līgumu daļa regulē netipiskās līgumattiecības un parasti tiek veidota no «baltas papīra lapas».

Jāatzīst – ne katram noslēdzamajam līgumam varam veltīt pietiekamu uzmanību. Daudzi līgumi tiek pārveidoti un koriģēti no iepriekšējo līgumu formām, kas reizēm nosaka ne tādas attiecības, kādas vajadzīgas jaunajam līgumam. Lielā līgumu skaita un dārgo juridisko pakalpojumu dēļ daļa līgumu tā arī paliek bez jurista uzraudzības.

Zvērinātu advokātu birojs «Tamberga & Partneri» turpina uzturēt «Līgumu rokasgrāmatas» aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica zvērinātu advokātu birojs «Loze, Grunte & Cers».

Ar cieņu,
SIA Izdevniecība «Dienas Bizness»

Līgumu rokasgrāmatas autori

Tamberga un Partneri

Zvērinātu advokātu birojs «Tamberga & Partneri» ir advokātu birojs ar 15 gadus ilgu profesionālo pieredzi un sniedz visu veidu juridisko palīdzību, konsultācijas civiltiesību jautājumos, finanšu konsultācijas komerctiesību jomā. Juristu specializācija un kopējais potenciāls nodrošina augstākās kvalitātes juridisko palīdzību un spēju īstenot jebkura mēroga starptautiskus un vietējos projektus.

«Tamberga & Partneri» juristi ir specializējušies šādās darbības jomās: nekustamais īpašums, būvniecība, uzņēmumu apvienošana un iegāde, komercdarījumi, tiesvedība, banku un finanšu tiesības, konkurences tiesības, autortiesības u.c.

Biroja juristi seko līdzi gan normatīvo aktu izmaiņām un aktualitātēm, gan rokasgrāmatas lasītāju ieteikumiem par nepieciešamajiem papildinājumiem vai uzlabojumiem, tādējādi arī turpmāk šis izdevums būs noderīgs un nopietns palīgs jebkuram Latvijas juristam vai komersantam.

Anita Tamberga

Anita Tamberga – zvērinātu advokātu biroja «Tamberga & Partneri» vadošā partnere ar vairāk nekā 15 gadu profesionālo pieredzi juridiskajā sfērā. 1998.gadā Anita tika uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā, un viņa ir advokātu kolēģijas Ētikas komisijas locekle. Anita ir specializējusies komerctiesībās, darījumos ar nekustamo īpašumu un būvniecības jautājumos, darba tiesībās, uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumos.

Lāsma Šimanska

Lāsma Šimanska – zvērinātu advokātu biroja «Tamberga & Partneri» partnere. 2008. gadā uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā. Lāsma ir specializējusies komerctiesībās, darījumos ar nekustamo īpašumu un būvniecības jautājumos, imigrācijas, preču zīmju jautājumos, kā arī autortiesībās.

Baiba Motūze

Baiba Motūze – zvērinātu advokātu biroja «Tamberga & Partneri» juriste. Baiba ir specializējusies darījumos ar nekustamo īpašumu, komercdarījumos, tiesvedībās, parādu piedziņas lietās.

Baiba Ūdre

Baiba Ūdre – zvērinātu advokātu biroja «Tamberga & Partneri» juriste. Baiba ir specializējusies darba tiesībās, maksātnespējas procesa jautājumos, imigrācijas jautājumos.

Rokasgrāmatas papildinājumu izstrādē piedalījušās:

Kristīne Vāciete – zvērināta advokāte. Kristīne ir specializējusies darījumos ar nekustamo īpašumu, komercdarījumos, autortiesību jautājumos.

Dārta Sīpola – juriste. Dārta ir specializējusies darījumos ar nekustamo īpašumu, komercdarījumos, administratīvajā procesā, parādu piedziņas lietās.

0% (1 / 241)
0% (1 / 241)
Top