Ze­mesga­ba­la no­mas lī­gums

Zemesgabala nomas līgums

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

E-grāmatā «Zemesgabala nomas līgums» ir zemesgabala nomas līguma paraugs, kuru veido šādas daļas:

 1. definīcijas;
 2. līguma priekšmets;
 3. līguma darbības termiņš;
 4. nomas maksa;
 5. būvniecība;
 6. apliecinājumi;
 7. nomnieka tiesības un pienākumi;
 8. iznomātāja tiesības un pienākumi;
 9. nepārvarama vara;
 10. nomas tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā;
 11. līgumsodi;
 12. zemesgabala nodošana pēc līguma termiņa beigām;
 13. līguma izbeigšana;
 14. piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība;
 15. pārējie noteikumi.

Komentāros par zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām skaidroti atsevišķi līguma parauga punkti.

ZAB Tamberga&Partneri

ZAB Tamberga&Partneri

Advokātu birojs ar vairāk nekā 17 gadus ilgu profesionālo pieredzi, kas sniedz visu veidu juridiskos pakalpojumus un finanšu konsultācijas komerctiesību jomā. Biroja darbinieku specializācija un kopējais potenciāls nodrošina augstākās kvalitātes juridiskos pakalpojumus un spēju realizēt jebkura mēroga starptautiskus un vietējos projektus. Tamberga&Partneri juristi ir specializējušies šādās komercdarījumu jomās: banku un finanšu tiesības, komercdarījumi, tiesvedība, kapitālsabiedrību iegāde un apvienošana, vērtspapīri, konkurences tiesības, nekustamais īpašums u.c