Tel­pu no­mas lī­gums

Telpu nomas līgums

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

E-grāmatā «Telpu nomas līgums» ir telpu nomas līguma paraugs, kuru veido šādas daļas:

 1. definīcijas;
 2. līguma priekšmets;
 3. līguma darbība;
 4. maksājumi;
 5. nodrošinājums;
 6. nomnieka tiesības un pienākumi;
 7. iznomātāja tiesības un pienākumi;
 8. līguma izbeigšana;
 9. telpu atbrīvošana;
 10. nepārvarama vara;
 11. piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība;
 12. pārējie noteikumi.

Līguma pielikumā ir telpu nodošanas–pieņemšanas akta paraugs, savukārt komentāros par telpu nomas līgumu skaidroti atsevišķi līguma parauga punkti.

ZAB Tamberga&Partneri

ZAB Tamberga&Partneri

Advokātu birojs ar vairāk nekā 17 gadus ilgu profesionālo pieredzi, kas sniedz visu veidu juridiskos pakalpojumus un finanšu konsultācijas komerctiesību jomā. Biroja darbinieku specializācija un kopējais potenciāls nodrošina augstākās kvalitātes juridiskos pakalpojumus un spēju realizēt jebkura mēroga starptautiskus un vietējos projektus. Tamberga&Partneri juristi ir specializējušies šādās komercdarījumu jomās: banku un finanšu tiesības, komercdarījumi, tiesvedība, kapitālsabiedrību iegāde un apvienošana, vērtspapīri, konkurences tiesības, nekustamais īpašums u.c