2020.gada 26.Maijs

Covid-19 izplatības rezultātā pasludinātā ārkārtējā situācija var ietekmēt arī publisko iepirkumu veikšanu un noslēgto iepirkumu līgumu izpildi. Ņemot vērā normatīvo…

2020.gada 26.Maijs
jaunākais / Finanses
2020.gada 22.Maijs

Autors ZAB "TGS Baltic" apkopojis aktuālo informāciju uzņēmuma vadītājam:

  • Komercreģistra atklātums;
2020.gada 22.Maijs
jaunākais / Vadība
2020.gada 20.Maijs

Nodokļu plānošana normālos apstākļos ir uzskatāma par jebkura starptautiska biznesa vadības labo praksi. Tajā pašā laikā pēdējos desmit gados tā ir ieguvusi izteikti…

2020.gada 20.Maijs
jaunākais / Aktuāli
2020.gada 19.Maijs

Tiesāšanās izdevumi civillietās ir ar likumu noteikti obligāti maksājumi par konkrētu procesuālo darbību veikšanu, dokumentu pieņemšanu vai to izdošanu tiesā,…

2020.gada 19.Maijs
jaunākais / Tiesvedība
2020.gada 11.Maijs
Starptautiskās darba tiesības: piemērošana un praktiski ieteikumi
jaunākais / Personāls, Tiesvedība
2020.gada 7.Maijs
Pārmaiņu vadība krīzē
jaunākais / Personāls, Vadība, Aktuāli
2020.gada 29.Aprīlis
Nepārvarama vara līgumsaistībās
jaunākais / Tiesvedība

PIL 2020-02

2020.gada 19.Marts
Kas ir kolektīvā atlaišana?
jaunākais / Personāls, Aktuāli
2020.gada 18.Marts
Kas ir krīze?
jaunākais / Darba drošība, Aktuāli
2020.gada 10.Marts
Emocijas darba vidē
jaunākais / Aktuāli
2020.gada 4.Marts
Netaisnprātīga prasība par kopīpašuma izbeigšanu
jaunākais / Tiesvedība, Aktuāli
2020.gada 21.Februāris
Līderības mācībstundas – Kristīnes Misānes lieta
jaunākais / Aktuāli, Viedokļi
2020.gada 17.Februāris
Sankciju ievērošana publiskajā iepirkumā
jaunākais / Tiesvedība, Aktuāli