2020.gada 28.Oktobris

Pēdējā laika notikumi un valdības noteiktie ierobežojumi ir ieviesuši jaunu dzīvi ne tikai iedzīvotājiem, bet arī uzņēmumiem un to noteiktajai mārketinga stratēģijai.…

2020.gada 28.Oktobris
jaunākais / Viedokļi, Aktuāli
2020.gada 30.Septembris

Sākot ar 2020.gada 1.jūliju, spēku ir zaudējis Latvijas Adminstratīvo pārkāpumu kodekss, un administratīvie pārkāpumi un par tiem piemērojamie sodi ir iekļauti nozaru…

2020.gada 30.Septembris
jaunākais / Finanses
2020.gada 17.Septembris

Mūsdienu mainīgajā politiskajā un ekonomiskajā vidē uzņēmumiem aizvien vairāk nepieciešams domāt par papildu finansējuma piesaisti uzņēmējdarbības ilgtspējīgai…

2020.gada 17.Septembris
jaunākais / Finanses
2020.gada 15.Septembris

Aptauju anketas ir viens no diviem likumā paredzētajiem veidiem, kā nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā dzīvokļu īpašnieki var pieņemt lēmumus. Tādēļ, pieņemot…

2020.gada 15.Septembris
jaunākais / Viedokļi
2020.gada 22.Maijs
Aktuālais uzņēmuma vadītājam
jaunākais / Vadība
2020.gada 20.Maijs
Pārrobežu nodokļi: iespējas, spēles noteikumi un riski
jaunākais / Aktuāli
2020.gada 19.Maijs
Kādi ir tiesāšanās izdevumi?
jaunākais / Tiesvedība
2020.gada 11.Maijs
Starptautiskās darba tiesības: piemērošana un praktiski ieteikumi
jaunākais / Personāls, Tiesvedība
2020.gada 7.Maijs
Pārmaiņu vadība krīzē
jaunākais / Personāls, Vadība, Aktuāli
2020.gada 29.Aprīlis
Nepārvarama vara līgumsaistībās
jaunākais / Tiesvedība
2020.gada 7.Aprīlis
3 I pieeja: IDEJAS, IESPĒJAS, IZAICINĀJUMI
jaunākais / Aktuāli