Darba aizsardzības rokasgrāmata

Darba aizsardzības rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.88 €

Kā nodrošināt drošu darba vidi, mazināt riskus un novērst nelaimes gadījumus darbā?

Darba vides riska faktori sastopami visās tautsaimniecības nozarēs un var ietekmēt lielu skaitu nodarbināto, tāpēc jebkuram darba devējam ir pienākums nodrošināt drošu un veselībai nekaitīgu darba vietu. Iespējams, ikdienas situācijās pat neaizdomājamies, ka pat sīki, traucējoši faktori var ne tikai mazināt darba spējas, bet arī atstāt paliekošas sekas veselībai.

Cilvēkresursi ir tas faktors, kurā vienmēr atmaksājas ieguldītais, jo nekas nav uzņēmumam vēl sliktāka reklāma kā veselībai kaitīgos vai pat dzīvībai bīstamos apstākļos strādājoši darbinieki.

Tādēļ aizvien vairāk darba devēju apzinās, ka normatīvajos aktos noteiktais pienākums nodrošināt darbiniekiem piemērotu un drošu darba vidi garantē ne tikai labus darba rezultātus ilgtermiņā, bet arī stiprina uzņēmuma reputāciju.

«Darba aizsardzības rokasgrāmata»:

 • skaidro ne tikai darba aizsardzības ieviešanas metodes drošas darba vides veidošanai, bet arī šo jomu regulējošos normatīvos aktus;
 • aptver informāciju par darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā vai iestādē, ugunsdrošības sistēmām, iespējamajiem darba vides riska faktoriem un to novēršanas veidiem, iespējamām sekām pēc darba vides riska faktoru iedarbības, kā arī par darba aizsardzību atsevišķās nozarēs;
 • būs aktuāla ikvienam, jo darba aizsardzība skar katru, kurš atrodas vai plāno atrasties darba attiecībās vai nu kā darba devējs, vai nodarbinātais. Kaut arī praksē darba drošība vairāk tiek uztverta kā formāls pienākums, tomēr tās nozīme netiek pienācīgi novērtēta;
 • sniegs informāciju darba devējiem par to, kam pievērst uzmanību uzņēmumā, lai gūtu augstus darba rezultātus, ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību, lojālus un veselus darbiniekus.

SIA Leilands un Putnis

SIA Leilands un Putnis

Leilands un Putnis – uzņēmums dibināts 2002. gadā, lai sniegtu pakalpojumus vadības sistēmu (ISO un citu) ieviešanā. Uzņēmums šobrīd ir viens no līderiem gan vadības sistēmu ieviešanā, gan darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanā. No 2003. gada veiksmīgi sācis un turpina darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanā arī valsts un pašvaldības iestādēs

Aigars Bičeks
Aigars
Bičeks

Leilands un Putnis projektu vadītājs, darba aizsardzības speciālists ar augstāko profesionālo izglītību, ugunsdrošības speciālists. Pieredze darba aizsardzības sistēmu izstrādē un pilnveidošanā gan valsts iestādēs, gan dažādos uzņēmumos, piedalās jaunu normatīvo aktu izstrādē.

Linda Matisāne
Linda
Matisāne

Medicīnas zinātņu doktore aroda medicīnā, darba aizsardzības speciāliste ar augstāko profesionālo izglītību. Pieredze gan normatīvo aktu izstrādē, gan to piemērošanā daudzos Latvijas uzņēmumos.

AS "Inspecta"

AS "Inspecta"

AS "Inspecta Latvia" piedāvā inspicēšanas, testēšanas, sertificēšanas, tehnisko konsultāciju un apmācību pakalpojumus. Kopš 2015. gada 9. jūnija "Inspecta" ir pievienojusies ACTA* uzņēmumu grupai, kurā ietilpst "Kiwa", "Inspecta" un "Shield Group". Sākot ar 2017. gada 6. septembri, "Inspecta" nosaukums tiek papildināts ar grupas lielākās kompānijas "Kiwa" vārdu.

ACTA* ir pasaules mēroga TIC līderis ar plašu pakalpojumu portfeli, kas pieejams 50 pasaules valstīs un apvieno teju 4500 kvalitātes un drošības speciālistus. Vairāk informācijas: http://www.kiwa.com/lv

 

Ainārs Cars
Ainārs
Cars
AS "Inspecta Latvia" Inspicēšanas institūcijas un enerģētikas nozares vadītājs

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) docenta p.i. Diplomēts inženieris rūpniecības siltumenerģētikā, inženierzinātņu maģistrs siltumenerģētikā un siltumtehnikā.

15 gadu pieredze ražošanā, siltumenerģijas jomā, 18 gadu pieredze iekārtu atbilstības novērtēšanā un inspicēšanā. Deviņu gadu pieredze pasniedzēja darbā RTU MTAF fakultātē. Pieredze vadošos amatos dažādos uzņēmumos, tai skaitā AS "Jūraslīcis" – galvenais enerģētiķis, SIA "Jūrmalas Siltums" – valdes loceklis. Latvijas standarta STK6 vadītājs, Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes loceklis.

 

25.03.2015

Stress un tā sekas

Rokasgrāmatas autore Linda Matisāne, Dr. med., darba aizsardzības eksperte, arodslimību ārste, atbilstoši jaunākajai informācijai ir aktualizējusi un plaši papildinājusi tēmu 3.6. «Psiholoģiskie un emocionālie faktori un to novēršanas iespējas».

Ar psihoemocionāliem kaitīgiem faktoriem ir cieši saistīts tāds jēdziens kā stress, ko izraisa ilgstoša atrašanās šo faktoru ietekmē. Uzņēmumiem tas nozīmē, ka samazinās kopējā uzņēmējdarbības efektivitāte, palielinās darba kavējumu skaits, darbā ierodas aizvien vairāk darbinieku, kuri jūtas slikti un nespēj pienācīgi veikt savus pienākumus. Stress un tā radītās problēmas šobrīd ir darba aizsardzības prioritātes.

Iepazīstoties ar 3.6. nodaļu, uzzināsiet:

 • Kas ir stress darbā?
 • Kā darbinieku stress ietekmē uzņēmumu?
 • Kas ir tā saucamais presenteisms?
 • Kādas slimības var izraisīt stress darbā?
 • Vai stress ārpus darba var ietekmēt darba vidi?
 • Kādi ir biežākie psihoemocionālie riska faktori darba vidē?
 • Kas ir vardarbība darba vidē?
 • Kādas ir specifiskas problēmas darbā ar naudu un preču zādzībām?
 • Kādas specifiskas problēmas ir zvanu centros?
 • Kuri normatīvie akti reglamentē psiholoģiskos un emocionālos riska faktorus darba vietās?
 • Kādus atbalsta rīkus uzņēmums var izmantot?
 • Kā novērst darba vides stresu? (Pasākumi uzņēmuma līmenī, pasākumi individuālā līmenī.)
 • Kādas veselības pārbaudes jāveic, ja nodarbinātais ir pakļauts psihoemocionālajiem riska faktoriem?

Tāpat saistībā ar stresa tēmu ir iekļauta jauna nodaļa 8.3. «Latvijas uzņēmumu labas prakses piemēri stresa novēršanā». 2014. gada rudenī notika nacionālā konference «Veselīgas darba vietas uzvar stresu», kurā tika pasniegtas arī labas prakses balvas darba aizsardzībā – «Zelta ķivere». Konkursā tika meklēti uzņēmumi, kas īsteno vienkāršus pasākumus stresa līmeņa samazināšanai un darbinieku labsajūtas un darbaspēju uzlabošanai. Balvu pasniedza 2 kategorijās:

 • uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits ir līdz 100;
 • uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits ir 100 un vairāk.

Šajā nodaļā iepazīsiet konkrētu uzņēmumu, piemēram,  SIA Cemex, SIA Out Loud, piemērus, kā veidot veselīgu darba vietu, kā arī to pamatojumus, ieguvumus un vērtīgus padomus.