Veselīgs dzīvesveids darba vietā: uzņēmumu pieredze

Rokasgrāmatas autore Linda Matisāne, Dr. med., darba aizsardzības eksperte, arodslimību ārste, sagatavojusi papildinājumus, īpašu uzmanību pievēršot aktuālajiem normatīvajiem aktiem, tos precizējot un atbilstoši pārskatot sarakstu, lai rokasgrāmatas lietotājiem būtu ērtāk lietot (sk. 12.2. «Galveno darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu saraksts»). Tāpat arī veikti atbilstoši precizējumi par nozarēm darba aizsardzībā, piemēram, 5.8. «Darba aizsardzība noliktavu darbos» papildināts ar informāciju par darba aizsardzības prasībām, strādājot augstumā un prasībām, kādas jāievēro, lietojot kāpnes.

Savukārt 8.4. «Veselīgs dzīvesveids darba vietā» apkopota uzņēmumu pieredze par tik būtiskām iespējām, kā darba vidē saglabāt veselīgu dzīvesveidu, īpaši akcentējot:

  • veselīgas uzkodas;
  • fiziskās aktivitātes;
  • savas interešu grupas izveidi;
  • regulārus treniņus.