Stress un tā sekas

Rokasgrāmatas autore Linda Matisāne, Dr. med., darba aizsardzības eksperte, arodslimību ārste, atbilstoši jaunākajai informācijai ir aktualizējusi un plaši papildinājusi tēmu 3.6. «Psiholoģiskie un emocionālie faktori un to novēršanas iespējas».

Ar psihoemocionāliem kaitīgiem faktoriem ir cieši saistīts tāds jēdziens kā stress, ko izraisa ilgstoša atrašanās šo faktoru ietekmē. Uzņēmumiem tas nozīmē, ka samazinās kopējā uzņēmējdarbības efektivitāte, palielinās darba kavējumu skaits, darbā ierodas aizvien vairāk darbinieku, kuri jūtas slikti un nespēj pienācīgi veikt savus pienākumus. Stress un tā radītās problēmas šobrīd ir darba aizsardzības prioritātes.

Iepazīstoties ar 3.6. nodaļu, uzzināsiet:

 • Kas ir stress darbā?
 • Kā darbinieku stress ietekmē uzņēmumu?
 • Kas ir tā saucamais presenteisms?
 • Kādas slimības var izraisīt stress darbā?
 • Vai stress ārpus darba var ietekmēt darba vidi?
 • Kādi ir biežākie psihoemocionālie riska faktori darba vidē?
 • Kas ir vardarbība darba vidē?
 • Kādas ir specifiskas problēmas darbā ar naudu un preču zādzībām?
 • Kādas specifiskas problēmas ir zvanu centros?
 • Kuri normatīvie akti reglamentē psiholoģiskos un emocionālos riska faktorus darba vietās?
 • Kādus atbalsta rīkus uzņēmums var izmantot?
 • Kā novērst darba vides stresu? (Pasākumi uzņēmuma līmenī, pasākumi individuālā līmenī.)
 • Kādas veselības pārbaudes jāveic, ja nodarbinātais ir pakļauts psihoemocionālajiem riska faktoriem?

Tāpat saistībā ar stresa tēmu ir iekļauta jauna nodaļa 8.3. «Latvijas uzņēmumu labas prakses piemēri stresa novēršanā». 2014. gada rudenī notika nacionālā konference «Veselīgas darba vietas uzvar stresu», kurā tika pasniegtas arī labas prakses balvas darba aizsardzībā – «Zelta ķivere». Konkursā tika meklēti uzņēmumi, kas īsteno vienkāršus pasākumus stresa līmeņa samazināšanai un darbinieku labsajūtas un darbaspēju uzlabošanai. Balvu pasniedza 2 kategorijās:

 • uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits ir līdz 100;
 • uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits ir 100 un vairāk.

Šajā nodaļā iepazīsiet konkrētu uzņēmumu, piemēram,  SIA Cemex, SIA Out Loud, piemērus, kā veidot veselīgu darba vietu, kā arī to pamatojumus, ieguvumus un vērtīgus padomus.