Kā vienkārši novērtēt darba vides riskus lauksaimniecības uzņēmumā?

Rokasgrāmatas autore Linda Matisāne, Dr. med., darba aizsardzības eksperte, arodslimību ārste, ir papildinājusi šādus aspektus 5.5. nodaļā «Darba aizsardzība lauksaimniecībā»:

  • Kā vienkārši novērtēt darba vides riskus lauksaimniecības uzņēmumā?
  • Traumatismu un nelaimes gadījumus izraisoši riska faktori
  • Elektrodrošība
  • Evakuācija

Tā, piemēram, jautājuma «Kā vienkārši novērtēt darba vides riskus lauksaimniecības uzņēmumā?» atbildē uzzināsiet par interneta vietnē bāzēto interaktīvo rīku OiRA, kas ir īpaši piemērots lauksaimniecības nozarei. Šis rīks ir paredzēts, lai darba devējs mazā lauksaimniecības uzņēmumā (līdz 20 darbiniekiem) varētu atpazīt savā uzņēmumā esošos darba vides faktorus, izvēlēties piemērotākos tipveida pasākumus vai pievienot savus pasākumus, kas vērsti uz riska samazināšanu vai izskaušanu.

Skatot traumatismu un nelaimes gadījumus izraisošos riska faktorus, uzmanība jāpievērš elektriskajiem draudiem. Tāpat atsevišķi jāizceļ darbs ar lauksaimniecības tehniku elektrolīniju tuvumā, īpaši ražas novākšanas laikā. Latvijas Aizsargjoslu likumā ir ietverta norma, kas aizliedz elektrolīniju tuvumā strādāt ar mašīnām un mehānismiem, kuru augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas. Taču prakse liecina, ka šis aizliegums regulāri tiek pārkāpts.

Evakuācijas jautājumā precizētas normatīvo aktu atsauces.