Darba aizsardzība kokapstrādē

Darba aizsardzība kokapstrādē

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

E-grāmatā «Darba aizsardzība kokapstrādē» detalizēti raksturotas:

  • specifiskās darba aizsardzības organizatoriskās prasības kokapstrādē;
  • darba vides riska faktoru grupas kokapstrādē (piemēram, traumatismu un nelaimes gadījumus izraisošie riska faktori, troksnis, vibrācija, apgaismojums, mikroklimats, ķīmiskās vielas, koka putekļi, ergonomiskie riska faktori, bioloģiskie faktori, starojums, psihoemocionālie riska faktori, darba vides riska faktori, strādājot ar specifiskiem kokapstrādes darbgaldiem);
  • tehniskās prasības telpām (ugunsdrošība un sprādzienbīstamība, evakuācija);
  • tehniskās prasības kokapstrādes darbiem (piemēram, tīrība un kārtība, darbs ar darba aprīkojumu, darbs ar pacelšanas iekārtām).
Linda Matisāne
Linda
Matisāne

Medicīnas zinātņu doktore aroda medicīnā, darba aizsardzības speciāliste ar augstāko profesionālo izglītību. Pieredze gan normatīvo aktu izstrādē, gan to piemērošanā daudzos Latvijas uzņēmumos.