Darba aizsardzība biroju darbā

Darba aizsardzība biroju darbā

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

E-grāmatā «Darba aizsardzība biroju darbā» atbilstoši Ministru kabineta noteikumu normām sniegtas atbildes uz jautājumiem par biroja darbu, piemēram:

 • Kādi darba vides riska faktori pastāv birojā?
 • Kādas ir prasības telpu mikroklimatam?
 • Kas jāzina par telpu vēdināšanu, ventilāciju un gaisa kondicionēšanu?
 • Kas jāzina par apgaismojumu un redzes sasprindzinājumu?
 • Kas jāzina par logiem un žalūzijām?
 • Kas jāzina par darba vietu iekārtojumu birojā jeb ergonomiskajiem riska faktoriem?
 • Kādas ir prasības darba krēslam?
 • Kas jāzina par troksni birojā?
 • Vai birojā iespējama balss pārslodze?
 • Kādas veselības pārbaudes jāveic, ja vairāk nekā divas stundas dienā tiek veikts darbs ar datoru?
 • Kas jāzina par redzes korekciju?
Linda Matisāne
Linda
Matisāne

Medicīnas zinātņu doktore aroda medicīnā, darba aizsardzības speciāliste ar augstāko profesionālo izglītību. Pieredze gan normatīvo aktu izstrādē, gan to piemērošanā daudzos Latvijas uzņēmumos.