Ko iekļauj terminā «sintētiskie mazgāšanas līdzekļi»? Kādas ir arodslimnieku tiesības?

Īpašs piedāvājums rokasgrāmatas abonentiem – nelielo uzņēmumu darba devējiem un darba aizsardzības speciālistiem! 20. oktobrī sadarbībā ar Valsts darba inspekciju rīkosim bezmaksas semināru «OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai». Plašāka informācija drīzumā būs pieejama handbooks.lv.

Jaunākie papildinājumi veidoti sadarbībā ar abiem rokasgrāmatas galvenajiem autoriem – Lindu Matisāni un Aigaru Bičeku.

Rokasgrāmatas autors Aigars Bičeks, SIA Leilands un Putnis projektu vadītājs, darba aizsardzības speciālists ar augstāko profesionālo izglītību, ugunsdrošības speciālists, piedāvā aktuālu tēmu 3.3.8. «Sintētiskie mazgāšanas līdzekļi».

Iepazīstoties ar jauno materiālu, uzzināsiet:

 • Ko iekļauj terminā «sintētiskie mazgāšanas līdzekļi»?
 • Kas ir mazgāšanas līdzekļi, un kāda ir to kopīgā īpašība?
 • Kas ir virsmaktīvās vielas, un kāds ir to vissenākais mazgāšanas līdzeklis?
 • Kādi ir vistuvākie ziepju analogi, un kādas īpašības ir to vielām? Kur tos izmanto?
 • Kāpēc samazinās ziepju nozīme sadzīvē un tehnikā? Ar ko ziepes aizvieto?
 • Kāpēc sintētiskajiem mazgāšanas līdzekļiem pievieno fermentus?
 • Kādas ir mazgāšanas līdzekļu sastāvdaļu grupas un to sastāvdaļu nozīme?
 • Kas raksturo ķīmiskos dezinfekcijas līdzekļus, un kāda ir to grupu negatīvā ietekme?
 • Kas ir biocīds?
 • Kā iedala biocīdus?
 • Kā sargāt savu veselību, izmantojot sintētiskos mazgāšanas līdzekļus? Kā iespējams izvairīties no liekas ķīmijas patērēšanas sadzīvē? Kādas sekas var radīt daudzas smaržvielas un aromatizētāji?

Savukārt rokasgrāmatas autore Linda Matisāne, Dr. med., darba aizsardzības eksperte, arodslimību ārste, ir papildinājusi rokasgrāmatu ar dažādām aktualitātēm, tostarp normatīvajām.

Viens no šobrīd aktuālajiem jautājumiem ir «Kas ir OiRA?». Lai darba devēji vieglāk varētu izpildīt normatīvo aktu prasības, Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru izstrādājusi interneta vietnē bāzētu interaktīvu rīku OiRA (Online Interactive Risk Assessment). Jāatzīst, ka mūsdienu tehnoloģiju laikmetā darba vides riska vērtēšana, izmantojot izdrukātus kontroljautājumu sarakstus, pierakstus uz baltas lapas vai Word dokumentu sagatavošanu, kļūst arvien retāka. Šobrīd Eiropā arvien populārāks kļūst Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru izstrādātais interneta vietnē bāzētais interaktīvais rīks OiRA

Plašāk par to lasiet 1.2. «Darba vides riska novērtēšana un darba vides iekšējā uzraudzība».

Tāpat atbilstoši jaunākajai informācijai autore ir aktualizējusi un papildinājusi informāciju par aktuālu jautājumu, par kuru īpaši pēdējos gados ir vērojams statistisks pieaugums. Aktualizētajā 4.2. «Arodslimības» papildinātas atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kā iedala arodslimības?
 • Kāda ir arodslimību statistika Latvijā?
 • Kāds ir pirmreizējo arodslimību skaits Latvijā?
 • Kāds ir tipisks arodslimnieks Latvijā?
 • Kādas ir arodslimnieku tiesības?
 • Kā jārīkojas darba devējam, ja uzņēmuma darbiniekam ir diagnosticēta arodslimība?

Autore vērš uzmanību, ka Nodarbinātajam sociālo aizsardzību garantē LR normatīvie akti, ja ir noslēgts darba līgums un darba devējs veic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai netiktu strādāts bez darba līgumiem. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir nodarbinātajam, kas saslimis ar arodslimību, sociālās apdrošināšanas atlīdzību ārstniecībai, rehabilitācijai un ar to saistītajiem papildu izdevumiem un kompensāciju par darbaspēju zaudējumu.

Būtiski papildināta arī 5.1. «Darba aizsardzība biroju darbā» atbildēs uz šādiem jautājumiem:

 • Kādas ir prasības telpu mikroklimatam?
 • Kas jāzina par telpu vēdināšanu, ventilāciju un gaisa kondicionēšanu?
 • Kas jāzina par apgaismojumu un redzes sasprindzinājumu?
 • Kas jāzina par logiem un žalūzijām?
 • Kas jāzina par darba vietu iekārtojumu birojā jeb ergonomiskajiem riska faktoriem?
 • Kas jāzina par troksni birojā?
 • Kas jāzina par redzes korekciju?
 • Kā vienkārši novērtēt darba vides riskus birojā?