Eksperti skaidro

2020.gada 17.Februāris
Sankciju ievērošana publiskajā iepirkumā
jaunākais / Tiesvedība, Aktuāli

Jaunākais

17.Dec

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2019.gada 17.decembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 17.decembris, 2019

Lasi jaunāko žurnālu Dienas Bizness elektroniski

16.Dec

Seminārs Ko darīt organizācijas vadītājam: mainīt cilvēkus, procesus vai domāšanu?

Ko darīt organizācijas vadītājam: mainīt cilvēkus, procesus vai domāšanu?

SEMINĀRĀ/DARBNĪCĀ RUNĀSIM PAR: 

 • Kā nodrošināt skaidru līdera vadību, kas ietver un iesaista?
 • Vai mums pietiks drosmes redzēt ne tikai uzņēmuma simptomus, bet risināt to cēloņus? 

 • Kā izprast un mainīt sistēmiskos paternus, nevis cilvēkus, kuri tajos iesaistīti un procesus, kas tos uztur?

 • Kā pārvarēt bailes runāt par būtisko organizācijās?

 • Kā atzīt un pieņemt organizācijas izcelsmi un vēsturi?

 • Ko no organizācijas prasa iespējamā nākotne?

12.Dec

Kā notiek Arhīvu likuma un MK noteikumu praktiskā piemērošana, ar kādām grūtībām saskaras institūcijas un Latvijas Nacionālais arhīvs?

Dokumentu un arhīvu pārvaldības eksperte Ilga Robežniece, sniedzot atbildi uz jautājumu, kā notiek Arhīvu likuma (AL) un MK noteikumu praktiskā piemērošana, ar kādām grūtībām saskaras institūcijas un Latvijas Nacionālais arhīvs, apkopojusi un analizējusi publiski pieejamo informāciju par arhīvu jomu. Autore skatījusi AL grozījumus, sākot ar 2014. gadu un ietverot jaunākos grozījumus, kas stājās spēkā 2019. gada 1. novembrī. Ilga Robežniece uzskata, ka dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumi daudzos gadījumos vēl joprojām nav raduši vienotu risinājumu. Plašāka informācija rokasgrāmatā! Materiāls pieejams "Dokumentu un biroju pārvaldības rokasgrāmatas" abonentiem.

12.Dec

Stājas spēkā Maksātnespējas likuma grozījumi, ar kuriem precizēti parādnieka pienākumi fiziskas personas maksātnespējas procesā

Otrdien, 11. decembrī, lai nodrošinātu vienotu izpratni par parādnieka pienākumiem fiziskas personas maksātnespējas procesā, stājās spēkā redakcionāli grozījumi Maksātnespējas likumā.

11.Dec

Seminārs Prezentāciju dizaina formula

Prezentāciju dizaina formula

RUNĀSIM PAR: 

Prezentāciju dizaina principi un praktiskie ieteikumi

 • Grafiskā dizaina pamatprincipi, kas pielietojami prezentāciju dizainā
 • Vizuāli pareizu kompozīciju veidošana
 • Teksta un fontu pareiza lietošana slaidos
 • Ieskats krāsu lietojumā
 • Idejas un ieteikumi iesaistošāku elementu izvēlē
 • Prezentācijas kopējā dizaina novērtēšana 
 • Avoti un ieteikumi attēlu un burtveidolu (fontu) piemeklēšanai

Praktisks uzdevums un tā izvērtēšana

11.Dec

Seminārs HR stratēģija

HR stratēģija

SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR: 

 • Kādus mērķus jeb KPIs uzstādīt personālvadībā?
 • Kā uz procesiem un notikumiem skatīties stratēģiski?
 • Kā veidot personāla un darba devēja stratēģiju?
 • Kā tikt sadzirdētam sarunās ar uzņēmuma vadību?
11.Dec

Drīzumā! Sodu sistēma darba aizsardzībā

Darba aizsardzības speciāliste Linda Matisāne skaidros, kādi sodi plānoti "jaunajā" darba aizsardzības sistēmā un kas vēl jāzina par administratīvo sodu piemērošanu. Tāpat arī rokasgrāmatas papildinājumos tiks ņemti vērā Darba aizsardzības likuma jaunākie grozījumi. Informācija būs pieejama "Darba aizsardzības rokasgrāmatas" abonentiem.

11.Dec

Seminārs Stratēģiskā pārmaiņu komunikācija - kā pārmaiņas pārvērst uzvaras gājienā

Stratēģiskā pārmaiņu komunikācija - kā pārmaiņas pārvērst uzvaras gājienā Atvērt configuration options PROGRAMMA

SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR: 

 • Pārmaiņu būtība, veidi un to loma uzņēmuma attīstībā;
 • Ko pārmaiņas pieprasa no vadītājiem? Populārākās kļūdas pārmaiņu komunikācijas vadībā;
 • Svarīgākais par darbinieku pretošanos pārmaiņām;
 • Uzņēmuma kultūras loma pārmaiņās;
 • Iekšējās komunikācijas stratēģijas pārmaiņu laikā;
 • Instrumenti rezultatīvai pārmaiņu komunikācijas vadībai;
 • Soļi veiksmīgas pārmaiņu komunikācijas virzīšanai.
10.Dec

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2019.gada 10.decembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 10.decembris, 2019 

Lasi jaunāko žurnālu Dienas Bizness elektroniski

6.Dec

Drīzumā! Darbinieku apdrošināšana – ieguvums gan darbiniekam, gan uzņēmumam

Sadarbībā ar IF Apdrošināšana tiek sagatavots materiāls par darbinieku veselības apdrošināšanu, sniedzot praktiskus padomus, kādi ir uzņēmuma ieguvumi, kas jāņem vērā, ja apdrošināšanas polisi iegādājas pirmo reizi, kā atrast piemērotāko risinājumu, kā salīdzināt saņemtos piedāvājumus utt. Ieteikumi būs pieejami "Personāla vadības rokasgrāmatas" abonentiem. 

6.Dec

Aktualitātes personāla dokumentu pārvaldībā

Papildinot informāciju par dokumentu pārvaldību darba tiesisko attiecību jomā un personāla dokumentu pārvaldības darbinieku pārstāvības procesā, juriste Karīna Platā sniedz atbildes, piemēram, uz šādiem jautājumiem: Kādam jābūt minimālajam biedru skaitam, lai varētu reģistrēt arodbiedrību gan uzņēmumā, gan ārpus uzņēmuma? Kādas sekas var iestāties, ja arodbiedrība neinformēs par sevi darba devēju?
Kāda informācija jāiekļauj protokolā, ievēlot darbinieku pilnvarotos pārstāvjus? Plašāka informācija pieejama "Dokumentu un biroju pārvaldības rokasgrāmatas" abonentiem. 

5.Dec

Kā projekta ilgtspējība tiek īstenota praksē? Ko būtiski ņemt vērā par projekta komunikācijas vadības procesiem?

Atbildes par projekta ilgtspēju sniedz Ingūna Lazdiņa-Ķuze, projektu vadības speciāliste valsts pārvaldē. Savukārt Solvita Bērziša, Dr.sc.ing., docente Rīgas Tehniskajā universitātē un projektu vadītāja, skaidro, ko būtiski ņemt vērā projektu komunikācijas vadības procesos. Plašāk par aktuālajām tēmām skatīt rokasgrāmatā. Informācija pieejama "Projektu vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

3.Dec

Būtiskas Augstākās tiesas atziņas par civilprocesu 2019. gada judikatūrā un tiesu praksē

Autors ZAB "COBALT" sagatavojis rokasgrāmatas jaunākos papildinājumus, vēršot uzmanību Civilprocesa likuma pareizai izpratnei un piemērošanai tiesvedībās, kas vienmēr ir bijis aktuāls jautājums. Materiāls pieejams "Tiesvedības rokasgrāmatas" abonentiem.

3.Dec

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2019.gada 3.decembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 3.decembris, 2019 

Lasi jauno žurnālu Dienas Bizness elektroniski

2.Dec

Valsts sociālās apdrošināšanas likumā lietotie termini, likuma mērķis un sociālās apdrošināšanas jēdziens

Likumā lietotie termini, likuma mērķis un sociālās apdrošināšanas jēdziens ir būtiskākie aspekti, kam autors SIA LAW & FINANCE ONLINE pievērš uzmanību, aktualizējot likuma komentāru informāciju, tostarp pievērš uzmanību arī faktiskajai situācijai. Informācija pieejama rokasgrāmatas "Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" komentāri" abonentiem.

28.Nov

GDPR īstenošanas problēmas: datu subjekta tiesību savstarpējā norobežošana un izpratne

GDPR īstenošanas problēmas: datu subjekta tiesību savstarpējā norobežošana un izpratne

Māris Ruķers, Mg.iur., personas datu aizsardzības speciālists, apskata un īsumā skaidro katra datu subjekta tiesību, tās mērķi un ar tās īstenošanu saistītās problēmas, ņemot vērā topošās Eiropas datu aizsardzības kolēģijas vadlīnijas un piedaloties to publiskas konsultācijas pasākumā.

27.Nov

Drīzumā! Kā notiek Arhīvu likuma un MK noteikumu praktiskā piemērošana?

Kā notiek Arhīvu likuma un MK noteikumu praktiskā piemērošana? Ar kādām grūtībām saskaras institūcijas un Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA)? Atbildes uz šiem jautājumiem sniegs arhīvu pārvaldības eksperte Ilga Robežniece. Informācija būs pieejama "Dokumentu un biroju pārvaldības rokasgrāmatas" abonentiem.

27.Nov

Izdegšanas sindroms – kad aizrautību nomaina spēku izsīkums

Izdegšanas sindroms – kad aizrautību nomaina spēku izsīkums

Kā saspringtajā ikdienā parūpēties par savu garīgo veselību, un ko darīt, ja jūtam, ka arī paši lēnām izdegam? Skaidro psihoterapijas speciāliste un kustības "Ejam mežā" vēstnese Dace Caica.

26.Nov

Pārdošana – ko tā stāsta par uzņēmumu?

Pārdošana – ko tā stāsta par uzņēmumu?

Pārdošana pati par sevi kā daļa no uzņēmuma ar tās sasniegumiem vai neveiksmēm spēj atklāt ļoti daudz par tā neizmantotajām iespējam un nākotnes iespējām.
 

26.Nov

Kā aizmirst frāzi "Es neko nevaru pagūt!"

Kā aizmirst frāzi "Es neko nevaru pagūt!"

Katrs citādi nonāk pie darba un atpūtas līdzsvara jautājumiem, bet ir svarīgi negaidīt, līdz nokļūstat slimnīcā, vai citas galējības. Pirmām kārtām ir jāsaprot, ka jūsu darba prioritātes izriet no jūsu dzīves prioritātēm. Darbs nav visa jūsu dzīve.

26.Nov

Korpucijas uztveres indekss - izpratne par to un iespēja izmantot

Risku pārvaldības, iekšējā audita un iekšējo kontroļu eksperte Linda Sīle skaidro korupcijas uztveres indeksa veidošanu, Latvijas indeksa rezultātus un iespēju izmantot labās prakses vadlīnijas iekšējās kontroles, ētikas un atbilstības nodrošināšanai. Informācija pieejama "Riska vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

26.Nov

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2019.gada 26.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 26.novembris, 2019 

Lasi jauno žurnālu Dienas Bizness elektroniski

22.Nov

Komunikācija uz darījuma līnijas

Komunikācija uz darījuma līnijas

Runā valodā, ko saprot un darot to veidā, kas cilvēkiem ir pieņemams!

22.Nov

Komentāri par nodokļu strīdu izšķiršanu ES līmenī

Ņemot vērā "Likuma "Par nodokļiem un nodevām"" jaunākos grozījumus (pieņemti šī gada 17. oktobrī), biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" vērš uzmanību nodokļu strīdu izšķiršanai, kas radušies ar citu Eiropas Savienības valstu nodokļu administrācijām, novēršot nodokļu dubulto uzlikšanu ienākumam un kapitālam. Komentāri pieejami rokasgrāmatas ""Likuma "Par nodokļiem un nodevām"" komentāri" abonentiem.

21.Nov

Aktualitātes publisko iepirkumu jomā

Sadarbībā ar ZAB "PRIMUS DERLING" publicētas publisko iepirkumu aktualitātes, kas saistītas, piemēram, ar publisko iepirkumu līguma grozījumu pieļaujamību, marķējumiem publiskajos iepirkumos, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstoši jaunākajai tiesu praksei. Aktualitātes pieejamas "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas" abonentiem.

20.Nov

Speciālizdevums TOP 500 - Latvijas 1000 lielākie uzņēmumi | 2019

TOP500_2019

Analītika, nozaru un reģionu apskati, kā arī šogad jau Latvijas 1000 lielākie uzņēmumi.

19.Nov

Drīzumā! Korupcijas uztveres indekss

Veidojot sadarbību starptautiskā līmenī, viens no sadarbības aspektiem, kuriem organizācijai ieteicams pievērst vērību, ir korupcijas uztveres indekss. Par to ieteikumus dos risku pārvaldības, iekšējā audita un iekšējo kontroļu eksperte Linda Sīle. Materiāls būs pieejams "Riska vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

19.Nov

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2019.gada 19.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 19.novembris, 2019 

Lasi jauno žurnālu Dienas Bizness elektroniski

14.Nov

Efektīva laika plānošana

Efektīva laika plānošana

Vai esat nemitīgā stresā? Noguruši? Netiekat galā ar darbiem? Pieņemiet, ka ikviena problēma pamatā ir saistīta ar laika plānošanu. 

14.Nov

IIN likuma komentāri: aktuālo tiesas spriedumu analīze

Publicēti "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" jaunākie komentāri. Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" vērš uzmanību aktuālo tiesas spriedumu analīzei. Tā pieejama rokasgrāmatas "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāri" abonentiem.

12.Nov

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2019.gada 12.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 12.novembris, 2019 

Lasi jauno žurnālu Dienas Bizness elektroniski

11.Nov

Darbnīca PRAKTISKĀ PĀRDOŠANAS DARBNĪCA

PRAKTISKĀ PĀRDOŠANAS DARBNĪCA

DARBNĪCĀ RUNĀSIM PAR: 

 • kā optimizēt pārdošanas mērķu sasniegšanu;
 • kā veidot pārdošanas komandas darbu un risināt ar to saistītās problēmsituācijas;
 • kā ieviest jaunus vai veikt izmaiņas esošajos produktos un pakalpojumos.
8.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 8.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 8.novembris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

7.Nov

Kā plānot un komunicēt pārmaiņas, lai darbinieki tās atbalstītu?

Atbildi uz šo jautājumu sniedz iekšējās komunikācijas un pārmaiņu speciāliste Ieva Zaumane. Starp praktiskiem padomiem par pārmaiņu vadības procesu autore uzmanību pievērš detalizācijai un analīzei. Materiāls pieejams "Personāla vadības rokasgrāmatas" abonentiem. Īpaši saistošs un vērtīgs šis materiāls būs tiem, kas nesen apmeklēja "Dienas Biznesa" semināru "Kā komunicēt pārmaiņas tā, lai darbinieki tās pieņemtu?".

7.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 7.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 7.novembris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

6.Nov

Lielo datu laikmets

Lielo datu laikmets

Eiropas personas datu aizsardzības speciālists Ivo Krievs par datu apstrādi, kas ir efektīvs "ierocis", ko diemžēl var pavērst vai nu par labu sabiedrībai, vai arī pret to.

6.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 6.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 6.novembris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

5.Nov

Patiesā labuma guvējs - kā noskaidrot un kas jāskaidro

Patiesā labuma guvējs - kā noskaidrot un kas jāskaidro

Visām Uzņēmumu reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām ir jāatklāj un jāreģistrē savi patiesie labuma guvēji – faktiskie juridiskās personas īpašnieki vai to kontrolētāji. Anketas paraugs un skaidrojumi pieejami "Līgumu rokasgrāmatas" abonentiem.

5.Nov

Drīzumā! Aktualitātes publisko iepirkumu jomā

Sadarbībā ar rokasgrāmatas autoru ZAB "PRIMUS DERLING" tiek sagatavotas aktualitātes, piemēram, raksturojums par publisko iepirkumu līguma grozījumu pieļaujamību, papildināts skaidrojums par zaļo publisko iepirkumu. Informācija būs pieejama "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas" abonentiem.

2020.gada 30.Janvāris
Kas jāzina par troksni birojā?
jaunākais / Darba drošība
2020.gada 15.Janvāris
Pretošanās un pārmaiņu (ne)vadīšana un komunikācijas ietekme
jaunākais / Aktuāli
2020.gada 14.Janvāris
Ko darīt organizācijas vadītājam?
jaunākais / Aktuāli
2020.gada 10.Janvāris
Darbinieku apdrošināšana – ieguvums gan darbiniekam, gan uzņēmumam
jaunākais / Personāls, Aktuāli
2019.gada 20.Decembris
Kā neizdegt gada beigās? Kā īstenot apņemšanos jaunajā 2020. gadā?
jaunākais / Noderīgi, Aktuāli

Personala_motivacija_ERDA

2019.gada 9.Decembris
Cik vērta ir darbinieku motivācija?
jaunākais / Personāls, Vadība
2019.gada 25.Novembris
Pārdošana – ko tā stāsta par uzņēmumu?
jaunākais / Aktuāli
2019.gada 25.Novembris
Kā aizmirst frāzi "Es neko nevaru pagūt!"
jaunākais / Aktuāli
2019.gada 22.Novembris
Komunikācija uz darījuma līnijas
jaunākais / Aktuāli
2019.gada 14.Novembris
Efektīva laika plānošana
jaunākais / Aktuāli
2019.gada 7.Novembris
Uzņemties atbildību
jaunākais / Vadība, Personāls
2019.gada 6.Novembris
Lielo datu laikmets
jaunākais / Aktuāli