Eksperti skaidro

2019.gada 9.Decembris
Cik vērta ir darbinieku motivācija?
jaunākais / Personāls, Vadība

Jaunākais

1.Nov

Naudas līdzekļu uzskaite, attīstības izmaksu atzīšana un gaidāmās izmaiņas

Rokasgrāmatas autors SIA "Sindiks" aktualizējis 5.21. nodaļu "Attīstības izmaksu uzskaite" un 6. nodaļu "Naudas līdzekļu uzskaite", kā arī vērš uzmanību gaidāmajiem jaunumiem. Papildināto nodaļu informācija pieejama "Grāmatvedības rokasgrāmatas" abonentiem.

1.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 1.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 1.novembris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

1.Nov

Atalgojums darba sludinājumos

Atalgojuma norādīšana darba sludinājumā nesniedz pilnu priekšstatu par darba samaksu konkrētā amatā.

31.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 31.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 31.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

30.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 30.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 30.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

29.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 29.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 9.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

28.Okt

Sociālo tīklu nozīme biznesā

Sociālie tīkli ir daudz un dažādi – katram uzņēmumam jāatrod sev piemērotākais. Sociālajos tīklos ir atšķirīgs publicētās informācijas virziens, līdz ar to arī mērķauditorija. 

28.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 28.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 28.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

25.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 25.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 25.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

24.Okt

Drīzumā! Kā plānot un komunicēt pārmaiņas, lai darbinieki tās atbalstītu?

Atbilde uz šo jautājumu tiek sagatavota sadarbībā ar Ievu Zaumani, "Ieva Zaumane Systemic Change" dibinātāju un vadītāju. Ieva dos praktisku padomu par pārmaiņu vadības procesu, uzmanību pievēršot detalizācijai un analīzei. Materiāls būs pieejams "Personāla vadības rokasgrāmatas" abonentiem. Īpaši saistošs un vērtīgs šis materiāls būs tiem, kas nesen apmeklēja "Dienas Biznesa" semināru "Kā komunicēt pārmaiņas tā, lai darbinieki tās pieņemtu?".

24.Okt

MK uzdod līdz 2020. gada 15. janvārim izstrādāt rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai

Ministru kabinets š.g. 22. oktobrī, iepazīstoties ar sākotnējiem priekšlikumiem publiskā iepirkuma sistēmas uzlabošanai, uzdeva Ekonomikas ministrijas vadībā izstrādāt detalizētu rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai un iesniegt to apstiprināšanai Ministru kabinetā līdz 2020. gada 15. janvārim. 

24.Okt

Seminārs PĀRDOŠANA DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ

PĀRDOŠANA DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ

SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR: 

 • Sales Book izveide jeb biznesa procesu audits
 • Profesionālās kompetences izcilam pārdošanas sniegumam
 • Efektīvas online pārdošanas sistēmas izveide
 • Komunikācija uz darījumu līnijas
24.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 24.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 24.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

23.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 23.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 23.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

22.Okt

Drīzumā! Augstākās tiesas spriedumi saistībā ar IIN

Sadarbībā ar biedrību "Apvienība par godīgiem nodokļiem" tiek sagatavoti jaunākie IIN likuma komentāri, vēršot uzmanību Augstāko spriedumu lietām par veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, Uztura līgumu un attaisnojamiem izdevumiem nekustamā īpašuma uzlabošanai. Informācija būs pieejama rokasgrāmatas "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāri"" abonentiem.

22.Okt

Par apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības atcelšanu būvizstrādājumu piegādēm no 2020.gada 1.janvāra

Eiropas Komisija nav piešķīrusi atļauju Latvijai ieviest apgriezto jeb reverso PVN maksāšanas kārtību būvizstrādājumiem un sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektriskajai aparatūrai, līdz ar to, sākot no 2020.gada 1.janvāra komersantiem, kuri veic minēto preču piegādes, būs jāpiemēro vispārīgā PVN maksāšanas kārtība.  

22.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 22.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 22.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

21.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 21.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 21.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

18.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 18.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 18.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

17.Okt

Apbūves tiesība – iespēja būvēt uz citai personai piederošas zemes

Apbūves tiesība – iespēja būvēt uz citai personai piederošas zemes

Kristīne Gaigule-Šāvēja, ZAB "PRIMUS DERLING" partnere, un Laura Skromule, ZAB "PRIMUS DERLING" vecākā juriste, aplūko apbūves tiesības īstenošanas praktiskos jautājumus, kā arī ieskicē atsevišķus probēmjautājumus, ar kuriem personas, kas vēlas izmantot apbūves tiesību, mēdz saskarties praksē.

17.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 17.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 17.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

16.Okt

Drīzumā! Naudas līdzekļu uzskaite

Sadarbībā ar SIA "Sindiks" tiek sagatavots meteriāls par naudas līdzekļu uzskaiti, tam vēršot uzmanību, jo nauda ir uzņēmuma komercdarbības galvenais tiešais resurss. Plašāka informācija būs par skaidras naudas līdzekļiem, kases dokumentiem, biežāk izmantotajiem kases operāciju grāmatojumiem, skaidras naudas līdzekļu deklarēšanu, bezskaidras naudas līdzekļiem utt. Aktualizētais materiāls būs pieejams "Grāmatvedības rokasgrāmatas" abonentiem.

16.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 16.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 16.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

15.Okt

Drīzumā! Aktuālais jautājums - patiesā labuma guvēja noskaidrošanas anketa

Klienta (juridiskās personas) patiesā labuma guvēja (PLG) noskaidrošanas anketa un apjomīgs komentārs par to, papildināti komentāri līgumam par īpašuma lietošanas kārtību un skaidras naudas lietošanas ierobežojumiem fiziskām personām norēķinu darījumos utt. - šāda informācija būs pieejama "Līgumu rokasgrāmatas" abonentiem. Sadarbībā ar ZAB "Tamberga un Partneri".

15.Okt

Ģenerālvienošanās būvniecības nozarē - spēkā no šī gada 3. novembra

Ģenerālvienošanās ir būvniecības nozares virzīta iniciatīva, kas tās noslēgšanas gadījumā iegūs obligātu raksturu un attieksies uz visiem nozarē strādājošiem (būvniecības nozares darba koplīgums saskaņā ar Darba likuma 18. panta otro daļu). Līdz ar to darba devējam būs pienākums maksāt darbiniekam atalgojumu, kas nav mazāks par koplīgumā noteikto atalgojuma līmeni.

15.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 15.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 15.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

14.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 14.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 14.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

11.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 11.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 11.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

10.Okt

Seminārs Efektīva laika plānošana

Efektīva laika plānošana

SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR: 

 • Kā efektīvi sastādīt dienas plānu;
 • Kā strādāt produktīvi jeb kā strādāt mazāk un pelnīt vairāk;
 • Sastādīsim mērķus 2020. gadam;
 • Kā mainīties jau šodien un veidot jaunus ieradumus, kas piepildīs Jūsu dzīvi.
10.Okt

Seminārs GDPR-KAS JĀZINA UZŅĒMUMIEM

GDPR-KAS JĀZINA UZŅĒMUMIEM

SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR: 

 • Uzsvērti būtiskākie Regulā noteiktie institūti (jēdzieni)
 • Tiks ieteikti praktiski soļi, ko darīt, lai ievērotu regulu
 • Apskatīts, kā praktiski izpildāmi Regulā noteiktie datu apstrādes principi
 • Kas jāzina, lai izvēlētos sadarbības partnerus, un kā tajos nošķirt apstrādātājus no trešajām personām
 • Kā izvēlēties atbilstošāko tiesisko pamatu datu apstrādei
 • Ka pareizāk uzsākt datu apstrādi jauniem mērķiem/ produktiem/ pakalpojumiem?
 • Kā praktiski informēt datu subjektus par to datu apstrādi?
 • Kā noteikt atbilstošus termiņus datu glabāšanas termiņu noteikšanai
10.Okt

Drīzumā! Apbūves tiesība – iespēja būvēt uz citai personai piederošas zemes

Kristīne Gaigule-Šāvēja, ZAB "PRIMUS DERLING" partnere, un Laura Skromule, ZAB "PRIMUS DERLING" vecākā juriste, aplūkos apbūves tiesības īstenošanas praktiskos jautājumus, kā arī ieskicēs atsevišķus probēmjautājumus, ar kuriem personas, kas vēlas izmantot apbūves tiesību, mēdz saskarties praksē. Raksts būs pieejams dbhub.lv sadaļā "Eksperti skaidro".

10.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 10.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 10.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

9.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 9.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 9.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

8.Okt

Konference "Būvniecība 2019" jau rīt - 9. oktobrī!

8.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 8.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 8.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

7.Okt

Iekšējā komunikācija ir veiksmīgu pārmaiņu atslēga

Kā komunicēt pārmaiņas tā, lai darbinieki tās pieņemtu?

Kā komunicēt pārmaiņas tā, lai darbinieki tās pieņemtu?
 

7.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 7.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 7.oktobris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

4.Okt

Speciālizdevums Miljonārs 2019

Miljonārs 2019

Jaunais Dienas Bizness speciālizdevums - Miljonārs 2019.

4.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 4.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 4.oktobris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

3.Okt

Kā izprast virsstundu darbu atbilstoši Darba likuma normām?

Likuma normas izpratni skaidro Karīna Platā, Plata.lv, maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā.

2019.gada 25.Novembris
Pārdošana – ko tā stāsta par uzņēmumu?
jaunākais / Aktuāli
2019.gada 25.Novembris
Kā aizmirst frāzi "Es neko nevaru pagūt!"
jaunākais / Aktuāli
2019.gada 22.Novembris
Komunikācija uz darījuma līnijas
jaunākais / Aktuāli
2019.gada 14.Novembris
Efektīva laika plānošana
jaunākais / Aktuāli
2019.gada 7.Novembris
Uzņemties atbildību
jaunākais / Vadība, Personāls
2019.gada 6.Novembris
Lielo datu laikmets
jaunākais / Aktuāli

HUB partneri

2019.gada 5.Novembris
Patiesā labuma guvējs - kā noskaidrot un kas jāskaidro
jaunākais / Tiesvedība
2019.gada 7.Oktobris
Iekšējā komunikācija ir veiksmīgu pārmaiņu atslēga
jaunākais / Aktuāli, Personāls
2019.gada 3.Oktobris
Kā izprast virsstundu darbu atbilstoši Darba likuma normām?
jaunākais / Personāls
2019.gada 26.Septembris
Korporatīvi Sociālā Atbildība (KSA)
jaunākais / Aktuāli, Noderīgi, Vadība, Uzņēmējs