Eksperti skaidro

2020.gada 10.Jūlijs
Uzņēmuma pāreja citai personai
jaunākais / Uzņēmējs, Tiesvedība

Jaunākais

7.Apr

3 I pieeja: IDEJAS, IESPĒJAS, IZAICINĀJUMI

3 I pieeja: IDEJAS, IESPĒJAS, IZAICINĀJUMI

Daudziem vēl pirms gada vārds "inovācija" un "radošums" šķita kā jautras spēles elementi, lai uzvarētu biznesa un profesionāļu spēlēs. Šobrīd tieši radošas idejas un inovācijas palīdzēs cīņā ar jauniem izaicinājumiem un noteiks, kā mēs dzīvosim tālāk.

3.Apr

Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Aktuālākā judikatūra un jaunās likuma «Par nodokļiem un nodevām» normas ir rokasgrāmatas autora biedrības "Apvienība par godīgiem nodokļiem" papildinājumu uzmanības centrā, īpaši komentējot gaidāmās normas par administratīvajiem pārkāpumiem nodokļu jomā.

3.Apr

Praktiski padomi darba devējiem, kā ierobežot COVID-19 izplatīšanos darba vidē

Praktiski padomi darba devējiem, kā ierobežot COVID-19 izplatīšanos darba vidē

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts apkopojis praktiskus padomus, kā darba devējiem ierobežot vīrusa izplatīšanos darba vidē.

3.Apr

COVID-19 un personas datu apstrādes tiesiskums Latvijā

Māris Ruķers, Mg.iur., SIA "E-sabiedrības risinājumi" valdes loceklis, personas datu aizsardzības speciālists, vērš uzmanību uz personas datu apstrādes jautājumiem ārkārtējās situācijas laikā.

31.Mar

Mārketinga risinājumi krīzes situācijā

Raitis Velps, The Beginnings, The Beginnings restorāni, mārketinga vadītājs, dod impulsu, kā krīzes laikā rast jaunus, inovatīvus risinājumus.

31.Mar

Drīzumā! Komercplatību nomas aktualitātes

Autors ZAB "PRIMUS DERLING" papildina komercplatības nomas jautājumus atbilstoši tirgus situācijai. Informācija būs pieejama "Nekustamā īpašuma rokasgrāmatas" abonentiem.

31.Mar

Vebinārs Radošuma mītu graušana un inovāciju medības

Radošuma mītu graušana un inovāciju medības

IDEJU FITNESS I APGŪTAIS: 

 • inovāciju priekšnoteikumi, pamatprincipi un stimulatori;
 • pastāvošie mīti par inovāciju un radošuma mītu lauzējiem;
 • radošās, laterālās un analītiskās domāšanas pamati, kā arī domāšanas pārslēgšana;
 • plašais inovāciju veidu klāsts;
 • trenēta prasme saskatīt inovācijas;
 • organizēta ‘’Violeto govju’’ prakse pārsteidzošu ideju radīšanā.
30.Mar

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 31. marta numurs

Dienas Bizness elektroniski 31. marts, 2020

Lasi jaunāko žurnālu Dienas Bizness elektroniski

27.Mar

Intensīvs darba posms grāmatvedībā: gada pārskati un izmaiņas administratīvajos sodos

SIA "Sindiks" vērš uzmanību aktualitātēm grāmatvedībā (gada pārskatu sagatavošana, izmaiņas admnisitratīvajos sodos) un aktualizē rokasgrāmatas nodaļas atbilstoši normatīvo aktu prasībām un grāmatvedības praksei. Plašāka informācija pieejama "Grāmatvedības rokasgrāmatas" abonentiem.

27.Mar

STRUCTOGRAM® – krīzes situāciju sabiedrotais

Gatis Ulinskis, STRUCTOGRAM® Baltic pārstāvniecības vadītājs, skaidro, kā STRUCTOGRAM® palīdz saprast personības krīzes situācijās un darbinieku iespējas veikt attālinātu darbu.

26.Mar

COVID-19 normatīvie akti

Vietnē likumi.lv ir izveidots normatīvo aktu saraksts par COVID-19. Sarakstā iekļauti noteikumi par nozarēm, kurām būtiski pasliktinājusies finanšu situācija, par dīkstāves pabalstu darbiniekiem utt. Apkopojums pieejams likumi.lv. 

25.Mar

Organizācijas reputācijas efektīva aizsardzības pieeja

"Vadot reputācijas riskus, organizācijas preventīvi sagatavojas nenovēršamajām krīzes situācijām," tēmas aktualitātei uzmanību pievērš riska vadības eksperte Anda Krauze. Reputācijas riska vadības ieteikumi pieejami "Riska vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

25.Mar

Vebinārs Kā vadītājam stiprināt sevi un komandu

Kā vadītājam stiprināt sevi un komandu

VEBINĀRĀ RUNĀSIM PAR: 

 • Īsi par cilvēku radikālās pārmaiņās un krīzē/ cikli, emocijas
 • Gatavības pārmaiņām novērtēšanas metode (cik lielā mērā pats esmu gatavs? Cik lielā mērā – mana komanda?)
 • Matrica savas lomas noteikšanai pārmaiņu laikā
 • Svarīgie pārmaiņu jautājumi, uz kuriem vērts atrast atbildes
 • Vadītāja atbalsta punkti pārmaiņu/krīzes laikā
 • Kā sekmēt atbildību komandā?
 • Komunikācijas likumi radikālās pārmaiņās un krīzēs.
25.Mar

Aktuāli COVID-19 un nepārvarama vara

COVID-19 un nepārvarama vara

Praktiskus ieteikumus par līgumsaistībām COVID-19 apstākļos sniedz Andris Lazdiņš, ZAB Ellex Kļaviņš asociētais partneris, strīdu risināšanas prakses grupas līdzvadītājs, un Anete Dimitrovska, ZAB Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte.

24.Mar

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 24. marta numurs

Dienas Bizness elektroniski 24. marts, 2020

Lasi jaunāko žurnālu Dienas Bizness elektroniski

23.Mar

Instagram algoritmi – kā šobrīd tos izmantot uzņēmumā

Instagram algoritmi – kā šobrīd tos izmantot uzņēmumā

Raitis Velps, The Beginnings, The Beginnings restorāni, mārketinga vadītāja sniedz padomus par Instagram lietošanu.  Padomi ir noderīgi arī šobrīd, lai uzmundrinātu klientus, dalītos ar pozitīvo un kopīgi cerētu.

20.Mar

Ko darīt, ja darbiniekam nepieciešama pašizolācija?

Normatīvajos aktos ne vienmēr ir ietverts precīzs un skaidrs risinājums katrai situācijai, tomēr, izmantojot tiesību normu iztulkošanas metodes, var rast taisnīgāko un pragmātiskāko risinājumu šajā ārkārtas situācijā. 

20.Mar

#paliecmājās: Kas ir attālinātais darbs? Kam ieteicams pievērst uzmanību?

Linda Matisāne, medicīnas zinātņu doktore aroda medicīnā, darba aizsardzības speciāliste ar augstāko profesionālo izglītību, skaidro, kas ir "attālinātais darbs" Darba aizsardības likuma izpratnē.

20.Mar

Līgumu nosacījumi karona vīrusa situācijā

ZAB "LEXTAL", SIA "NEXIA AUDIT ADVICE" un SIA "CBB KONSULTĀCIJU BIROJS" aicina pievērst uzmanību līgumu noteikumiem, kas paredz rīcību nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā.

19.Mar

Kas ir kolektīvā atlaišana?

Kas ir kolektīvā atlaišana?

Darba likuma 105. panta normas skaidro juriste Karīna Platā.

18.Mar

Kas ir krīze?

Kas ir krīze?

Krīze ir kaut kas nopietnāks par ikdienas problēmām, tā pārtrauc normālu uzņēmējdarbības norisi. Krīze ir nestabilitātes stāvoklis, kas pievērš uzmanību organizācijai un prasa tūlītēju rīcību.

18.Mar

Personālvadības juridiskie aspekti: piemērojamie līgumi un organizatoriskās struktūras ietekme uz darba tiesiskajām attiecībām

ZAB "Ellex Kļaviņš" papildinājis nodaļu par personālvadības juridiskajiem aspektiem, uzmanību vēršot darbu izpildei piemērojamiem līgumiem un komersanta organizatoriskās struktūras ietekmei uz darba tiesiskajām attiecībām. Informācija pieejama "Personāla vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

18.Mar

Būtiskākie jautājumi, kas ārkārtas situācijā ir jāņem vērā darba devējiem

Ņemot vērā to, ka COVID-19 infekcijas izplatīšanās rezultātā Latvijas Republikā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, ZAB "Ellex Kļaviņš" ir apkopojis būtiskākos jautājumus, kas ir jāņem vērā darba devējiem.

17.Mar

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 17.marta numurs

Dienas Bizness elektroniski 17.marts, 2020

Lasi jaunāko žurnālu Dienas Bizness elektroniski

11.Mar

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas "jaunā ēra": vadlīniju ieteikumu nianses

Autore Ieva Kalve aktualizējusi rokasgrāmatu atbilstoši jaunajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijām. Svarīgi ņemt vērā, ka tas ir apjomīgs dokuments ar ieteikuma raksturu, kuru var izmantot pēc nepieciešamības. Ieteikumi skaidrojumi pieejami "Dokumentu un biroju pārvaldības rokasgrāmatas" abonentiem.

11.Mar

Seminārs Kā vadīt iekšējo komunikāciju?

Kā vadīt iekšējo komunikāciju?

SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR: 

 • Iekšējās komunikācijas koncepta skaidrojums; Kas ir iekšējās komunikācijas vadība?
 • Kā atšķiras iekšējā komunikācija no iekšējām sabiedriskajām attiecībām un mārketinga;
 • Sistēmisks skatījums uz iekšējo komunikāciju;
 • Kas ir atbildīgs par iekšējo komunikāciju un kam tā jāvada?
 • Simfoniskā iekšējās komunikācijas vadība;
 • Iekšējās komunikācijas mērķis un nolūks;
 • Kā virzīties uz stratēģiski vadītu iekšējo komunikāciju;
 • Galvenie principi veiksmīgai iekšējās komunikācijas vadībai.
10.Mar

Emocijas darba vidē

Emocijas darba vidē

Esot uzņēmuma vai komandas vadītajam, ir lieliski jāorientējas cilvēku psiholoģijā, lai izprastu un spētu strādāt ar savu komandu.

10.Mar

Seminārs LinkedIn izmantošana biznesa un karjeras vajadzībām

LinkedIn izmantošana biznesa un karjeras vajadzībām

SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR: 

 • LinkedIn profila vizuālais noformējums, attēlu ietekme uz pirmā iespaida veidošanu;
 • profila tekstuālais noformējums, īstie atslēgvārdi, atrodamība meklētājos;
 • noderīgo kontaktu loka veidošana un biežāk pieļautās komunikācijas kļūdas;
 • uzticamības veidošana un iesaistošā komunikācija;
 • interešu grupas un viedokļa līderi;
 • LinkedIn mobilās lietotnes veiksmīga izmantošana.
6.Mar

Drīzumā! Darbu izpildei piemērojamie līgumi

Sadarbībā ar ZAB "Ellex Kļaviņš" tiek sagatavots materiāls par darbu izpildei piemērojamiem līgumiem. Autori norāda, ka "būtiskākais šajā jautājumā ir pareizi izvēlēties līguma veidu, lai ne tikai optimālākā veidā nodibinātu tiesiskās attiecības par darba izpildi, bet izvairītos arī no iespējamiem riskiem saistībā ar valsts uzraugošo iestāžu piemērotiem sodiem". Skaidrojumi un ieteikumi no prakses būs pieejami "Personāla vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

4.Mar

Netaisnprātīga prasība par kopīpašuma izbeigšanu

"Pēdējos gados samilzušais nekustamā īpašuma kā kopīpašuma izbeigšanas problēmjautājums šķiet sasniedzis savu kulmināciju un uzsācis ceļu uz tā atrisināšanu labas ticības un taisnības gaisotnē," situāciju skaidro Kristīne Gaigule-Šāvēja, PRIMUS DERLING partnere, un zvērināta advokāte Ieva Šakare, PRIMUS DERLING juriste.

4.Mar

Meža nozares aktualitātes

Abonentizdevuma autors zvērinātu advokātu birojs "TGS Baltic" jaunākajos papildinājumos ir ietvēris informāciju par aktualitātēm nozarē, tās regulējumā un regulējuma piemērošanā. Aktuālā informācija pieejama "Meža nozares rokasgrāmatas" abonentiem. 

3.Mar

Drīzumā! Reputācijas risku vadība - ieteikumi un piemēri no prakses

Sadarbībā ar risku pārvaldības eksperti Andu Krauzi top materiāls par reputācijas risku vadību, uzmanību vēršot organizācijas reputācijas efektīvai aizsardzības pieejai. Kāds ir organizācijas reputācijas vadības un reputācijas risku vadības ietvars? Kādi aspekti tiek iekļauti korporatīvās sociālās atbildības ietvaros? Kā reputācijas risku noteicošie faktori atklāj organizācijas pakļautību reputācijas riskam? Atbildes uz jautājumiem un praktiski ieteikumi būs pieejami "Riska vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

3.Mar

Aktualizētas līgumcenu robežvērtības

Arī šajā gadā rokasgrāmatas autors ZAB "PRIMUS DERLING" turpina uzturēt rokasgrāmatu atbilstoši izmaiņām. Jaunāko papildinājumu centrā būtiskākie aspekti ir līgumcenu robežvērtības un sankciju ievērošana publiskajā iepirkumā. Aktualitātes pieejamas "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas" abonentiem.

3.Mar

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 3.marta numurs

Dienas Bizness elektroniski 3.marts, 2020

Lasi jaunāko žurnālu Dienas Bizness elektroniski

26.Feb

Seminārs Emocijas darba vietā

Emocijas darba vietā

SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR: 

 • Emocijām un to lomu komunikācijas un saskarsmes procesā (gan komandas ietvaros, gan mijiedarbībā ar klientiem);
 • Emocionālo inteliģenci, ko tas nozīmē, un kādēļ šī tēma ir tik populāra un aktuāla uzņēmumos;
 • Emocijām un motivāciju, un to kā daži uzņēmumi ir radījuši amatu “Chief happiness officer” jeb CHO, ar nolūku rūpēties par darbinieku labizjūtu un motivāciju.
24.Feb

Līderības mācībstundas – Kristīnes Misānes lieta

Līderības mācībstundas – Kristīnes Misānes lieta

Jānis Janovskis apskata Kristīnes Misānes lietu no 3 līderības aspektiem.

19.Feb

Drīzumā! Izmaiņas atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijām

Sadarbībā ar autori Ievu Kalvi tiek aktualizēta rokasgrāmatas informācija atbilstoši jaunajām "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijām". Aktuālā informācija atbilstoši jaunajām vadlīnijām būs pieejama "Dokumentu un biroju pārvaldības rokasgrāmatas" abonentiem.

19.Feb

Būvē jaunas nodokļu sapņu pilis

Nodokļu sistēmā un arī vairāku nodokļu likmēs briest izmaiņas. 

Līdz 2020. gada 31. maijam Finanšu ministrijai sadarbībā ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem ir jāizstrādā vidēja termiņa valsts nodokļu pamatnostādnes.

17.Feb

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 18.februāra numurs

Dienas Bizness elektroniski 18.februāris, 2020

Lasi jaunāko žurnālu Dienas Bizness elektroniski

17.Feb

Sankciju ievērošana publiskajā iepirkumā

Sankciju ievērošana publiskajā iepirkumā

Kristīna Markeviča, PRIMUS DERLING juriste, sertificēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciāliste, CAMS, un Konstantīns Teļakovs, PRIMUS DERLING zvērināts advokāts, skaidro sankciju ievērošanas soļus, kas jāņem vērā ikvienam komersantam, piedaloties publiskajā iepirkumā.

2020.gada 3.Jūlijs
Pārdošanas pārvaldības risks - aktuāls ikvienam uzņēmējam
jaunākais / Uzņēmējs, Vadība, Darba drošība
2020.gada 26.Jūnijs
Kad un kur drīkst izmantot elektronisko parakstu, izplatītākie mīti
jaunākais / Noderīgi, Aktuāli
2020.gada 1.Jūnijs
Maksātnespējas process Covid-19 skartajā laikā
jaunākais / Tiesvedība, Finanses
2020.gada 26.Maijs
Kāda ir Covid-19 ietekme uz publiskajiem iepirkumiem?
jaunākais / Finanses
2020.gada 22.Maijs
Aktuālais uzņēmuma vadītājam
jaunākais / Vadība
2020.gada 20.Maijs
Pārrobežu nodokļi: iespējas, spēles noteikumi un riski
jaunākais / Aktuāli
2020.gada 19.Maijs
Kādi ir tiesāšanās izdevumi?
jaunākais / Tiesvedība

UVR 2020-01

2020.gada 11.Maijs
Starptautiskās darba tiesības: piemērošana un praktiski ieteikumi
jaunākais / Personāls, Tiesvedība
2020.gada 7.Maijs
Pārmaiņu vadība krīzē
jaunākais / Personāls, Vadība, Aktuāli
2020.gada 29.Aprīlis
Nepārvarama vara līgumsaistībās
jaunākais / Tiesvedība
2020.gada 7.Aprīlis
3 I pieeja: IDEJAS, IESPĒJAS, IZAICINĀJUMI
jaunākais / Aktuāli
2020.gada 3.Aprīlis
COVID-19 un personas datu apstrādes tiesiskums Latvijā
jaunākais / Darba drošība, Viedokļi, Aktuāli
2020.gada 31.Marts
Mārketinga risinājumi krīzes situācijā
jaunākais / Viedokļi, Aktuāli
2020.gada 27.Marts
STRUCTOGRAM® – krīzes situāciju sabiedrotais
jaunākais / Viedokļi, Aktuāli