Eksperti skaidro

2020.gada 15.Janvāris
Pretošanās un pārmaiņu (ne)vadīšana un komunikācijas ietekme
jaunākais / Aktuāli

Jaunākais

26.Nov

Korpucijas uztveres indekss - izpratne par to un iespēja izmantot

Risku pārvaldības, iekšējā audita un iekšējo kontroļu eksperte Linda Sīle skaidro korupcijas uztveres indeksa veidošanu, Latvijas indeksa rezultātus un iespēju izmantot labās prakses vadlīnijas iekšējās kontroles, ētikas un atbilstības nodrošināšanai. Informācija pieejama "Riska vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

26.Nov

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2019.gada 26.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 26.novembris, 2019 

Lasi jauno žurnālu Dienas Bizness elektroniski

22.Nov

Komunikācija uz darījuma līnijas

Komunikācija uz darījuma līnijas

Runā valodā, ko saprot un darot to veidā, kas cilvēkiem ir pieņemams!

22.Nov

Komentāri par nodokļu strīdu izšķiršanu ES līmenī

Ņemot vērā "Likuma "Par nodokļiem un nodevām"" jaunākos grozījumus (pieņemti šī gada 17. oktobrī), biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" vērš uzmanību nodokļu strīdu izšķiršanai, kas radušies ar citu Eiropas Savienības valstu nodokļu administrācijām, novēršot nodokļu dubulto uzlikšanu ienākumam un kapitālam. Komentāri pieejami rokasgrāmatas ""Likuma "Par nodokļiem un nodevām"" komentāri" abonentiem.

21.Nov

Aktualitātes publisko iepirkumu jomā

Sadarbībā ar ZAB "PRIMUS DERLING" publicētas publisko iepirkumu aktualitātes, kas saistītas, piemēram, ar publisko iepirkumu līguma grozījumu pieļaujamību, marķējumiem publiskajos iepirkumos, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstoši jaunākajai tiesu praksei. Aktualitātes pieejamas "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas" abonentiem.

20.Nov

Speciālizdevums TOP 500 - Latvijas 1000 lielākie uzņēmumi | 2019

TOP500_2019

Analītika, nozaru un reģionu apskati, kā arī šogad jau Latvijas 1000 lielākie uzņēmumi.

19.Nov

Drīzumā! Korupcijas uztveres indekss

Veidojot sadarbību starptautiskā līmenī, viens no sadarbības aspektiem, kuriem organizācijai ieteicams pievērst vērību, ir korupcijas uztveres indekss. Par to ieteikumus dos risku pārvaldības, iekšējā audita un iekšējo kontroļu eksperte Linda Sīle. Materiāls būs pieejams "Riska vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

19.Nov

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2019.gada 19.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 19.novembris, 2019 

Lasi jauno žurnālu Dienas Bizness elektroniski

14.Nov

Efektīva laika plānošana

Efektīva laika plānošana

Vai esat nemitīgā stresā? Noguruši? Netiekat galā ar darbiem? Pieņemiet, ka ikviena problēma pamatā ir saistīta ar laika plānošanu. 

14.Nov

IIN likuma komentāri: aktuālo tiesas spriedumu analīze

Publicēti "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" jaunākie komentāri. Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" vērš uzmanību aktuālo tiesas spriedumu analīzei. Tā pieejama rokasgrāmatas "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāri" abonentiem.

12.Nov

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2019.gada 12.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 12.novembris, 2019 

Lasi jauno žurnālu Dienas Bizness elektroniski

11.Nov

Darbnīca PRAKTISKĀ PĀRDOŠANAS DARBNĪCA

PRAKTISKĀ PĀRDOŠANAS DARBNĪCA

DARBNĪCĀ RUNĀSIM PAR: 

  • kā optimizēt pārdošanas mērķu sasniegšanu;
  • kā veidot pārdošanas komandas darbu un risināt ar to saistītās problēmsituācijas;
  • kā ieviest jaunus vai veikt izmaiņas esošajos produktos un pakalpojumos.
8.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 8.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 8.novembris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

7.Nov

Kā plānot un komunicēt pārmaiņas, lai darbinieki tās atbalstītu?

Atbildi uz šo jautājumu sniedz iekšējās komunikācijas un pārmaiņu speciāliste Ieva Zaumane. Starp praktiskiem padomiem par pārmaiņu vadības procesu autore uzmanību pievērš detalizācijai un analīzei. Materiāls pieejams "Personāla vadības rokasgrāmatas" abonentiem. Īpaši saistošs un vērtīgs šis materiāls būs tiem, kas nesen apmeklēja "Dienas Biznesa" semināru "Kā komunicēt pārmaiņas tā, lai darbinieki tās pieņemtu?".

7.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 7.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 7.novembris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

6.Nov

Lielo datu laikmets

Lielo datu laikmets

Eiropas personas datu aizsardzības speciālists Ivo Krievs par datu apstrādi, kas ir efektīvs "ierocis", ko diemžēl var pavērst vai nu par labu sabiedrībai, vai arī pret to.

6.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 6.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 6.novembris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

5.Nov

Patiesā labuma guvējs - kā noskaidrot un kas jāskaidro

Patiesā labuma guvējs - kā noskaidrot un kas jāskaidro

Visām Uzņēmumu reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām ir jāatklāj un jāreģistrē savi patiesie labuma guvēji – faktiskie juridiskās personas īpašnieki vai to kontrolētāji. Anketas paraugs un skaidrojumi pieejami "Līgumu rokasgrāmatas" abonentiem.

5.Nov

Drīzumā! Aktualitātes publisko iepirkumu jomā

Sadarbībā ar rokasgrāmatas autoru ZAB "PRIMUS DERLING" tiek sagatavotas aktualitātes, piemēram, raksturojums par publisko iepirkumu līguma grozījumu pieļaujamību, papildināts skaidrojums par zaļo publisko iepirkumu. Informācija būs pieejama "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas" abonentiem.

5.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 5.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 5.novembris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

4.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 4.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 4.novembris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

1.Nov

Naudas līdzekļu uzskaite, attīstības izmaksu atzīšana un gaidāmās izmaiņas

Rokasgrāmatas autors SIA "Sindiks" aktualizējis 5.21. nodaļu "Attīstības izmaksu uzskaite" un 6. nodaļu "Naudas līdzekļu uzskaite", kā arī vērš uzmanību gaidāmajiem jaunumiem. Papildināto nodaļu informācija pieejama "Grāmatvedības rokasgrāmatas" abonentiem.

1.Nov

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 1.novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 1.novembris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

1.Nov

Atalgojums darba sludinājumos

Atalgojuma norādīšana darba sludinājumā nesniedz pilnu priekšstatu par darba samaksu konkrētā amatā.

31.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 31.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 31.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

30.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 30.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 30.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

29.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 29.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 9.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

28.Okt

Sociālo tīklu nozīme biznesā

Sociālie tīkli ir daudz un dažādi – katram uzņēmumam jāatrod sev piemērotākais. Sociālajos tīklos ir atšķirīgs publicētās informācijas virziens, līdz ar to arī mērķauditorija. 

28.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 28.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 28.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

25.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 25.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 25.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

24.Okt

Drīzumā! Kā plānot un komunicēt pārmaiņas, lai darbinieki tās atbalstītu?

Atbilde uz šo jautājumu tiek sagatavota sadarbībā ar Ievu Zaumani, "Ieva Zaumane Systemic Change" dibinātāju un vadītāju. Ieva dos praktisku padomu par pārmaiņu vadības procesu, uzmanību pievēršot detalizācijai un analīzei. Materiāls būs pieejams "Personāla vadības rokasgrāmatas" abonentiem. Īpaši saistošs un vērtīgs šis materiāls būs tiem, kas nesen apmeklēja "Dienas Biznesa" semināru "Kā komunicēt pārmaiņas tā, lai darbinieki tās pieņemtu?".

24.Okt

MK uzdod līdz 2020. gada 15. janvārim izstrādāt rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai

Ministru kabinets š.g. 22. oktobrī, iepazīstoties ar sākotnējiem priekšlikumiem publiskā iepirkuma sistēmas uzlabošanai, uzdeva Ekonomikas ministrijas vadībā izstrādāt detalizētu rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai un iesniegt to apstiprināšanai Ministru kabinetā līdz 2020. gada 15. janvārim. 

24.Okt

Seminārs PĀRDOŠANA DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ

PĀRDOŠANA DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ

SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR: 

  • Sales Book izveide jeb biznesa procesu audits
  • Profesionālās kompetences izcilam pārdošanas sniegumam
  • Efektīvas online pārdošanas sistēmas izveide
  • Komunikācija uz darījumu līnijas
24.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 24.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 24.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

23.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 23.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 23.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

22.Okt

Drīzumā! Augstākās tiesas spriedumi saistībā ar IIN

Sadarbībā ar biedrību "Apvienība par godīgiem nodokļiem" tiek sagatavoti jaunākie IIN likuma komentāri, vēršot uzmanību Augstāko spriedumu lietām par veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, Uztura līgumu un attaisnojamiem izdevumiem nekustamā īpašuma uzlabošanai. Informācija būs pieejama rokasgrāmatas "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāri"" abonentiem.

22.Okt

Par apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības atcelšanu būvizstrādājumu piegādēm no 2020.gada 1.janvāra

Eiropas Komisija nav piešķīrusi atļauju Latvijai ieviest apgriezto jeb reverso PVN maksāšanas kārtību būvizstrādājumiem un sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektriskajai aparatūrai, līdz ar to, sākot no 2020.gada 1.janvāra komersantiem, kuri veic minēto preču piegādes, būs jāpiemēro vispārīgā PVN maksāšanas kārtība.  

22.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 22.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 22.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

21.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 21.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 21.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

2020.gada 14.Janvāris
Ko darīt organizācijas vadītājam?
jaunākais / Aktuāli
2020.gada 10.Janvāris
Darbinieku apdrošināšana – ieguvums gan darbiniekam, gan uzņēmumam
jaunākais / Personāls, Aktuāli
2019.gada 20.Decembris
Kā neizdegt gada beigās? Kā īstenot apņemšanos jaunajā 2020. gadā?
jaunākais / Noderīgi, Aktuāli
2019.gada 9.Decembris
Cik vērta ir darbinieku motivācija?
jaunākais / Personāls, Vadība
2019.gada 25.Novembris
Pārdošana – ko tā stāsta par uzņēmumu?
jaunākais / Aktuāli
2019.gada 25.Novembris
Kā aizmirst frāzi "Es neko nevaru pagūt!"
jaunākais / Aktuāli

Personala_rgr_2019-04_IF

2019.gada 22.Novembris
Komunikācija uz darījuma līnijas
jaunākais / Aktuāli
2019.gada 14.Novembris
Efektīva laika plānošana
jaunākais / Aktuāli
2019.gada 7.Novembris
Uzņemties atbildību
jaunākais / Vadība, Personāls
2019.gada 6.Novembris
Lielo datu laikmets
jaunākais / Aktuāli
2019.gada 5.Novembris
Patiesā labuma guvējs - kā noskaidrot un kas jāskaidro
jaunākais / Tiesvedība
2019.gada 7.Oktobris
Iekšējā komunikācija ir veiksmīgu pārmaiņu atslēga
jaunākais / Aktuāli, Personāls