Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri

(Ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 2019. gada 20. jūnijam)

dators3 Ieskaties piemērā

Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Vērtīgs padomdevējs jebkuram nodokļu maksātājam!

 • Rokasgrāmatā ir paskaidroti likuma panti, komentāru pamatā ir likumdošanas un tiesu prakses analīze, kā arī reāli uzņēmējdarbības apstākļi.
 • Rokasgrāmata orientēta uz nodokļu maksātāju interesēm, lai atvieglotu nodokļu maksātājiem nodokļu likumu normu izpratni, kas ir īpaši svarīgi mainīgos nodokļu likumdošanas apstākļos.
 • Rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par pēdējām un gaidāmām izmaiņām nodokļu likumdošanā, tā paaugstinot nodokļu maksātāju informētības un izpratnes līmeni nodokļu aprēķināšanā, maksāšanā un plānošanā.
 • Rokasgrāmata palīdzēs ikdienas darbā pilnveidot grāmatvedības uzskaiti, laikus novērst iespējamās kļūdas nodokļu aprēķinos, izvērtēt riskus nodokļu aprēķinā.
 • Rokasgrāmata izdota, lai palīdzētu tās lietotājam rast atbildes uz jautājumiem, kas viņam kā nodokļu maksātājam var rasties. Vienkārša indeksu sistēma atvieglo vajadzīgās tēmas meklējumus un ietaupa nodokļu maksātāja laiku, tādējādi sekmējot ātrāku lēmumu pieņemšanu.

 

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem"

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem"

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" ir sabiedriskā labuma organizācija, kas darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par godīgas nodokļu nomaksas nozīmi valsts attīstībā, kā arī sekmēt taisnīgu un caurskatāmu nodokļu iekasēšanas procesu. Biedrībā darbojas dažādi nodokļu jomas, tiesību zinātnes un publisko finanšu jomas speciālisti, kuri veic izglītojoša rakstura aktivitātes, piedalās publiskos pasākumos, uzstājas Latvijas skolās, izstrādā interaktīvas spēles, nodokļu kalkulatorus un gatavo izglītojošas publikācijas.

Valts Stūrmanis
Valts
Stūrmanis
nodokļu jurists

Valts Stūrmanis ir viens no biedrības "Apvienība par godīgiem nodokļiem" dibinātājiem un ir speciālists ar lielu pieredzi un labām zināšanām starptautiskajās nodokļu tiesībās. Viņa pamata specializācija ir netiešie nodokļi un nodokļu strīdu risināšana. Valts ir ieguvis ievērojamu pieredzi tiesvedības procesos, pārstāvot tiesās ne tikai nodokļu maksātājus, bet arī Valsts ieņēmumu dienestu. Tāpat viņš ir pārstāvējis lielākos Latvijas finanšu sektora un vairumtirdzniecības uzņēmumus dažādos nodokļu jautājumos.

Valtam ir maģistra grāds (LL.M) starptautiskajās nodokļu tiesībās (Lundas Universitāte), Sociālo zinātņu bakalaura grāds (Latvijas Universitāte) un maģistra grāds tiesību zinātnēs (Biznesa augstskola "Turība"). 

Valts ir strādājis Valsts ieņēmumu dienesta Juridiskās pārvaldes tiesvedības daļā, kā arī "Deloitte Latvia" Nodokļu departamentā. Pašlaik Valts ir "BDO Latvia" nodokļu speciālistu komandā.

Alise Konstantinova
Alise
Konstantinova
nodokļu konsultante

Alise Konstantinova ir nodokļu konsultante ar sešu gadu pieredzi transfertcenu, uzņēmumu nodokļu risku izvērtēšanas un padziļinātas izpētes projektu veikšanā, kā arī tiešo nodokļu konsultatīvo pakalpojumu sniegšanas jomā. 

Alisei ir vairāk četru gadu pieredze, strādājot "Deloitte Latvia" nodokļu departamentā, specializējoties transfertcenu dokumentācijas sagatavošanā starptautiskiem uzņēmumiem farmācijas, būvniecības, IT, ražotāju, finanšu pakalpojumu nozarēs, kā arī pārstāvot klientus transfertcenu auditu laikā. 

Pirms tam Alise ir guvusi pieredzi, strādājot Valsts ieņēmumu dienestā, kur veica nodokļu un grāmatvedības uzskaites auditus.

2018. gadā Alise pievienojās BDO tīklam, specializējoties transfertcenu projektu vadībā, apgūstot starptautisko nodokļu pieredzi BDO Luksemburgas birojā.

Alisei ir maģistra grāds starptautiskajās finansēs, kā arī Māstrihtas Universitātes LL.M. grāds starptautiskajās un Eiropas nodokļu tiesībās.

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

Renāte Eismonte
Renāte
Eismonte

Specializējusies nodokļu due diligence un klientu pārstāvībā nodokļu audita laikā, nodokļu strukturēšanā uzņēmumu pārejas, pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos. Pieredzi ieguvusi VID auditā, valstī pirmajā privātajā nodokļu konsultantu sabiedrībā Kodoliņš, Ostaškovs un partneri. Vairāk nekā 18 gadus ilga veiksmīga profesionālā darbība nodokļu konsultāciju jomā.

Deloitte Latvia

Deloitte Latvia

Rokasgrāmatas pamatsatura autori
Rokasgrāmata «Nodokļu likumu komentāri» tika veidota, sadarbojoties Izdevniecībai Dienas Bizness ar auditorfirmu Deloitte Latvia.
Auditorfirma Deloitte Latvia – Deloitte ir zīmols, ar kuru desmitiem tūkstošu neatkarīgu sabiedrību profesionāļu visā pasaulē sniedz pakalpojumus četrās jomās: – revīzijas, nodokļu, konsultāciju un finanšu konsultāciju pakalpojumu sniegšanā. Latvijā pakalpojumus sniedz Deloitte Latvia SIA, kas ir viena no vadošajām profesionālo pakalpojumu organizācijām Latvijā, sniedzot revīzijas, nodokļu konsultāciju, finanšu konsultāciju un uzņēmuma riska konsultāciju pakalpojumus ar vairāk nekā 60 vietējo un ārvalstu ekspertu palīdzību.

29.11.2016

Akuālākās Eiropas Savienības tiesu prakses

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā praksē aktuālo tiesu praksi. Savukārt jau nākamajiem papildinājumiem – nākamā gada pirmajiem – uzmanības lokā būs gaidāmie grozījumi, kas būs pieņemti Saeimā.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 52. pants «Ar nodokli neapliekamās preču piegādes un pakalpojumi» – Eiropas Savienības tiesas prakse par PVN piemērošanu asins plazmas piegādēm;
 • 98. pants «Proporcija atskaitāmā priekšnodokļa daļas aprēķināšanai» – Eiropas Savienības tiesas prakse par nodokļu administrācijas tiesībām liegt noapaļot atskaitāmā PVN priekšnodokļa summu līdz skaitlim, kas nepārsniedz nākamo veselo skaitli;
 • 125. pants «Nodokļa rēķins un tā saturs» – Eiropas Savienības tiesas prakse par nodokļu administrācijas pienākumiem, veicot rēķina satura vērtējumu.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

27.08.2016

Dzīvojamo māju pārvaldnieku pakalpojumu aplikšanu ar PVN. Aktuāli EST spriedumi

Aktuāli komentāri:

 • par dzīvojamo māju pārvaldnieku pakalpojumu aplikšanu ar PVN, kas spēkā no 1. jūlija;
 • jauns EST spriedums saistībā ar finanšu darījumu paveidu aplikšanu ar PVN;
 • jaunākais EST spriedums, kas radījis izmaiņas priekšnodokļa korekcijā darījumos ar nekustamo īpašumu!

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā praksē aktuālos jautājumus un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā uz 2016. gada 16. jūniju. Jaunākie grozījumi ir iestrādāti rokasgrāmatā.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 52. pants «Ar PVN neapliekamās preču piegādes un pakalpojumi» – Eiropas Savienības tiesas prakse par PVN piemērošanu maksājuma kartes apstrādes pakalpojumiem, PVN atbrīvojuma piemērošanas ierobežojums (konkrētu gadu termiņš);
 • 102. pants «PVN priekšnodokļa korekcija darījumos ar nekustamo īpašumu» – Eiropas Savienības tiesas prakse par pienākumu aprēķināt budžetā maksājamo PVN pēc 10 gadu korekcijas perioda beigām nododot nekustamo īpašumu saimnieciskās darbības izbeigšanas rezultātā;
 • 143.2 pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms graudaugu un tehnisko kultūru piegādēm» – jaunais likuma pants par graudaugu un tehnisko kultūru veidiem, uz kuriem attiecināma jaunā kārtība (reversais PVN).
25.05.2016

PVN atbrīvojuma piemērošana operācijām ar virtuālo valūtu

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā praksē aktuālos jautājumus un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā uz 2016. gada 12. maiju.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 52. panta pirmās daļas 21.punkts «PVN atbrīvojuma piemērošana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumiem» – atbrīvojuma piemērošanas priekšnosacījumi, ja tiek sniegts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojums vai arī apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības pakalpojums;
 • 52. panta pirmās daļas 21.punkta «d» apakšpunkts «PVN atbrīvojuma piemērošana pakalpojumiem saistītiem ar maksāšanas līdzekļu izlaišanu un apkalpošanu» – PVN atbrīvojuma piemērošana virtuālā vidē emitētiem maksāšanas līdzekļiem jeb operācijām ar virtuālo valūtu;
 • 143.1 pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru un integrālās shēmas ierīču piegādēm» – PVN īpašā nodokļa piemērošanas režīmam pakļauto preču loks un PVN rēķina izrakstīšanas kārtība.
26.02.2016

PVN likuma grozījumu skaidrojumi

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā praksē aktuālos jautājumus un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā uz 2016. gada 12. februāri. Šajos papildinājumos ir iekļauti jaunākie Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumi (pieņemti pagājušā gada 30. novembrī un 17. decembrī).

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 5. pants «Ar nodokli apliekamie darījumi» – Kā noteikt, vai saņemtais maksājums ir no PVN atbrīvota zaudējumu atlīdzināšana? Kāpēc jāvērtē, vai maksājums pēc būtības nav atlīdzība par tiesību piešķiršanu saņemt pakalpojumu?
 • 19. pants «Pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanas vispārīgie noteikumi» – Kādiem kritērijiem jāizpildās, lai konstatētu ārvalstu uzņēmumu pastāvīgās iestādes esamību Latvijā?
 • 47. pants «Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana kuģu piegādēm, preču piegādēm kuģiem un ar šīm piegādēm saistītiem pakalpojumiem» – PVN 0% likmes piemērošanas pamats kuģu piegādēm, preču piegādēm šiem kuģiem un kuģiem sniegtajiem pakalpojumiem.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

25.11.2015

Kāpēc VID uzziņa par PVN piemērošanu maksājumu karšu apstrādes pakalpojumiem radījusi plašas diskusijas?

Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2015. gada 11. novembri.

SIA Deloitte Latvia norāda, ka jaunākajos papildinājumos iekļauti komentāri par šādiem jautājumiem:

 • PVN 0% likmes piemērošanas ierobežojumi trīsstūrveida darījumos;
 • ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi;
 • gaidāmie grozījumi PVN likumā ar 2016. gadu;
 • PVN piemērošana maksājumu karšu apstrādes pakalpojumiem un apdrošināšanas pakalpojumiem.

Līdz ar to rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 16. pants «Preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā vieta» – preces īpašumtiesību maiņas brīdis – būtiski ir izvērtēt arī līgumiskās attiecības ar pirmo preču pircēju (starpnieku) un to, kurā brīdī tiek nodotas īpašuma tiesības uz preci;
 • 25. pants «Ar nekustamo īpašumu saistīta pakalpojuma sniegšanas vieta» – ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi, ar nekustamo īpašumu saistītie juridiskie pakalpojumi, reklāmas pakalpojumi un stenda vietas gadatirgos un izstādēs, starpniecības pakalpojumi, iekārtu, mašīnu, ar nekustamo īpašumu saistītu pakalpojumu sniegšanai paredzētas aparatūras noma, nekustamo īpašumu ieguldījumu portfeļu pārvaldība;
 • 52. pants «Ar nodokli neapliekamās preču piegādes un pakalpojumi» – neatbilstība starp ES PVN direktīvu un Latvijas PVN likumu un Eiropas Komisijas informācijas pieprasījums un formālais paziņojums par šo neatbilstību; VID uzziņa par PVN piemērošanu maksājumu karšu apstrādes pakalpojumiem – kāpēc šī uzziņa ir izraisījusi plašas diskusijas un ko tā maina, salīdzinot ar VID iepriekšējo nostāju.
25.08.2015

Kāpēc PVN likums pats par sevi nedod pilnīgu ieskatu elektroniskā rēķina prasībās?

Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2015. gada 10. augustu.
Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 1. pants «Likumā lietotie termini» – pastāvīgās iestādes izvērtēšana saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību.
  Terminu «pastāvīgā iestāde» un «pastāvīgā pārstāvniecība» būtiskā atšķirība. Tāpat arī skatīts piemērs: Vācijas komersantam – konsultāciju pakalpojumu sniedzējam Latvijā ir pārstāvis, kurš ir atbildīgs par konsultāciju pakalpojumu līgumu noslēgšanu ar Latvijas klientiem. Pakalpojumu nodrošināšanai tiktu izmantoti komersanta resursi un darbaspēks ārzemēs.
 • 47. pants «Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana kuģu piegādēm, preču piegādēm kuģiem un ar šīm piegādēm saistītiem pakalpojumiem» – PVN 0% likmes piemērošana: kuģu piegādes un kuģu nomas pakalpojumi.
  Kāda ir tiesu prakse? Kas, vērtējot jautājumu par PVN 0% likmes piemērošanu komerciālai darbībai izmantojamu kuģu fraktēšanai, tika norādīts EST nolēmumā apvienotajās lietās Nr. C-181/04, C-182/04 un C-183/04? Luksemburgas uzņēmums Bacino Charter Company SA sniedza starptautiskajos ūdeņos izmantojamas jahtas nomas pakalpojumus privātpersonām atpūtas un izklaides nodrošināšanai. Kāpēc Luksemburgas nodokļu administrācija, pamatojoties uz Luksemburgas likumiem, noteica, ka Bacino nebija tiesību piemērot PVN 0% likmi sniegtajiem nomas pakalpojumiem?
 • 98. pants «Proporcija atskaitāmā priekšnodokļa daļas aprēķināšanai» – atskaitāmā priekšnodokļa proporcijas piemērošana, ja tiek veiktas finanšu līzinga aktivitātes.
  Saistībā ar šo jautājumu EST lietā Nr. C-183/13 izskatīja Fazenda Publica (Portugāles nodokļu administrācija) prasību pret banku Banco Mais SA par atskaitāmā PVN aprēķināšanu. Ko šī lieta ļāva secināt praksē?
 • 122. pants «Brīdis, kad nodokli par saņemtajām precēm un pakalpojumiem norāda nodokļa deklarācijā un iemaksā valsts budžetā, ja preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā» – preču un pakalpojumu saņemšana no ES personas, kas nav reģistrēts nodokļa maksātājs: PVN piemērošana un deklarēšana;
 • 132. pants «Nodokļa rēķina nosūtīšana elektroniski» – elektronisks nodokļa rēķins: praktiskie aspekti.
  Kāpēc PVN likums pats par sevi nedod pilnīgu ieskatu elektroniskā rēķina prasībās? Kam jāuzņemas atbildība par rēķina autentiskuma nodrošināšanu, ja netiek izmantots elektroniskais paraksts? Kā rīkoties, ja nodokļa maksātājam rodas šaubas par tā elektronisko rēķinu atbilstību nodokļa rēķina prasībām?
25.05.2015

Izdevumi darba apstākļu nodrošināšanai, ko PVN likuma normas skaidri neregulē

Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2015. gada 13. maiju.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 1. pants «Likumā lietotie termini» – paskaidrots, kas pilnveidots regulējumā par fiskālā pārstāvja darbību Latvijā (grozījumi, kas stājās spēkā ar š.g. 15. martu);
 • 35. pants «Preču piegādes un pakalpojuma vērtībā iekļaujamās izmaksas un maksājumi» – runājot par nekustamā īpašuma nomas pakalpojumiem, praksē nereti nomas līgumā tiek noteikts, ka nomniekam ir pienākums iznomātājam kompensēt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN). Komentāros skatīts no praktiskā viedokļa aktuālais jautājums, kādi maksājumi ir iekļaujami nomas maksā un vai šo maksājumu skaitā ietilpst NĪN;
 • 42. pants «Nodokļa samazinātās likmes piemērošana» – skaidrota Latvijā samazinātās PVN likmes 12% apmērā piemērošana un, apskatot iespēju piemērot samazinātas likmes elektroniskiem iespieddarbu izdevumiem, analizēti spriedumi EST divās lietās;
 • 92. pants «Vispārīgie noteikumi priekšnodokļa atskaitīšanai» – skaidroti izdevumi darba apstākļu nodrošināšanai, akcentējot to, ko minētās PVN likuma normas skaidri neregulē;
 • 138. pants  «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām» – skaidrota lietotu transportlīdzekļu atsavināšana nomaksas pirkuma darījumā, kādu situāciju praksē bieži izmanto uzņēmumi un kādi ir līzinga devēja secīgu darījumu soļi.

Vēlreiz vēršam uzmanību, ka, sākot ar 2015. gada 1. janvāri, stājas spēkā būtiskas izmaiņas elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanas nosacījumos. Ar komentāriem par šīm būtiskajām izmaiņām var iepazīties  rokasgrāmatas iepriekšējos papildinājumos.

24.02.2015

Kā aprēķina PVN, ja darījuma puses nav vienojušās?

Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2014. gada 13. februāri.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 6. pants «Preču piegādei par atlīdzību un pakalpojuma sniegšanai par atlīdzību pielīdzināmie darījumi» lai noteiktu, vai darījums ir vai nav uzskatāms par tādu, kas veikts savām vai personāla privātajām vajadzībām, katra situācija jāvērtē atsevišķi, tāpēc tiek apskatīts piemērs no prakses – EST 2013. gada 18. jūlija spriedums lietā C-124/12 AES-3C MARITZA EAST 1 (AES-3C);
 • 34. pants «Darījuma ar nodokli apliekamās vērtības noteikšanas vispārīgie
  noteikumi»
  praksē ir situācijas, kad darījuma puses nav vienojušās par to, vai preču un pakalpojuma cenā ir iekļauts PVN. Proti, līguma noteikumos nav atsauces uz PVN. Kā šādos gadījumos aprēķina PVN?
 • 92. pants «Vispārīgie noteikumi priekšnodokļa atskaitīšanai» – atšķirībā no Augstākās tiesas EST nav atzinusi par pieļaujamu, ka priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības ir liedzamas uz 2. kritērija pamata, proti, ka pietiekams pamats priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegšanai ir apstāklis, ja VID pierāda, ka pats nodokļa maksātājs iesaistījies darījumā ar fiktīvu uzņēmumu;
 • 106. pants «Priekšnodokļa korekcija citos gadījumos» – ar priekšnodokļa korekciju saistītie Latvijas noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz PVN direktīvas noteikumiem. Runājot par budžetā maksājamā PVN apmēra korekcijām, apskatīts piemērs no EST prakses.

Vēlreiz vēršam uzmanību, ka, sākot ar 2015. gada 1. janvāri, stājas spēkā būtiskas izmaiņas elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanas nosacījumos. Ar komentāriem par šīm būtiskajām izmaiņām var iepazīties rokasgrāmatas iepriekšējos papildinājumos.