Akuālākās Eiropas Savienības tiesu prakses

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā praksē aktuālo tiesu praksi. Savukārt jau nākamajiem papildinājumiem – nākamā gada pirmajiem – uzmanības lokā būs gaidāmie grozījumi, kas būs pieņemti Saeimā.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

  • 52. pants «Ar nodokli neapliekamās preču piegādes un pakalpojumi» – Eiropas Savienības tiesas prakse par PVN piemērošanu asins plazmas piegādēm;
  • 98. pants «Proporcija atskaitāmā priekšnodokļa daļas aprēķināšanai» – Eiropas Savienības tiesas prakse par nodokļu administrācijas tiesībām liegt noapaļot atskaitāmā PVN priekšnodokļa summu līdz skaitlim, kas nepārsniedz nākamo veselo skaitli;
  • 125. pants «Nodokļa rēķins un tā saturs» – Eiropas Savienības tiesas prakse par nodokļu administrācijas pienākumiem, veicot rēķina satura vērtējumu.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.