Kāpēc VID uzziņa par PVN piemērošanu maksājumu karšu apstrādes pakalpojumiem radījusi plašas diskusijas?

Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2015. gada 11. novembri.

SIA Deloitte Latvia norāda, ka jaunākajos papildinājumos iekļauti komentāri par šādiem jautājumiem:

  • PVN 0% likmes piemērošanas ierobežojumi trīsstūrveida darījumos;
  • ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi;
  • gaidāmie grozījumi PVN likumā ar 2016. gadu;
  • PVN piemērošana maksājumu karšu apstrādes pakalpojumiem un apdrošināšanas pakalpojumiem.

Līdz ar to rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

  • 16. pants «Preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā vieta» – preces īpašumtiesību maiņas brīdis – būtiski ir izvērtēt arī līgumiskās attiecības ar pirmo preču pircēju (starpnieku) un to, kurā brīdī tiek nodotas īpašuma tiesības uz preci;
  • 25. pants «Ar nekustamo īpašumu saistīta pakalpojuma sniegšanas vieta» – ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi, ar nekustamo īpašumu saistītie juridiskie pakalpojumi, reklāmas pakalpojumi un stenda vietas gadatirgos un izstādēs, starpniecības pakalpojumi, iekārtu, mašīnu, ar nekustamo īpašumu saistītu pakalpojumu sniegšanai paredzētas aparatūras noma, nekustamo īpašumu ieguldījumu portfeļu pārvaldība;
  • 52. pants «Ar nodokli neapliekamās preču piegādes un pakalpojumi» – neatbilstība starp ES PVN direktīvu un Latvijas PVN likumu un Eiropas Komisijas informācijas pieprasījums un formālais paziņojums par šo neatbilstību; VID uzziņa par PVN piemērošanu maksājumu karšu apstrādes pakalpojumiem – kāpēc šī uzziņa ir izraisījusi plašas diskusijas un ko tā maina, salīdzinot ar VID iepriekšējo nostāju.