PVN atbrīvojuma piemērošana operācijām ar virtuālo valūtu

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā praksē aktuālos jautājumus un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā uz 2016. gada 12. maiju.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

  • 52. panta pirmās daļas 21.punkts «PVN atbrīvojuma piemērošana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumiem» – atbrīvojuma piemērošanas priekšnosacījumi, ja tiek sniegts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojums vai arī apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības pakalpojums;
  • 52. panta pirmās daļas 21.punkta «d» apakšpunkts «PVN atbrīvojuma piemērošana pakalpojumiem saistītiem ar maksāšanas līdzekļu izlaišanu un apkalpošanu» – PVN atbrīvojuma piemērošana virtuālā vidē emitētiem maksāšanas līdzekļiem jeb operācijām ar virtuālo valūtu;
  • 143.1 pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru un integrālās shēmas ierīču piegādēm» – PVN īpašā nodokļa piemērošanas režīmam pakļauto preču loks un PVN rēķina izrakstīšanas kārtība.