PVN likuma grozījumu skaidrojumi

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā praksē aktuālos jautājumus un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā uz 2016. gada 12. februāri. Šajos papildinājumos ir iekļauti jaunākie Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumi (pieņemti pagājušā gada 30. novembrī un 17. decembrī).

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

  • 5. pants «Ar nodokli apliekamie darījumi» – Kā noteikt, vai saņemtais maksājums ir no PVN atbrīvota zaudējumu atlīdzināšana? Kāpēc jāvērtē, vai maksājums pēc būtības nav atlīdzība par tiesību piešķiršanu saņemt pakalpojumu?
  • 19. pants «Pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanas vispārīgie noteikumi» – Kādiem kritērijiem jāizpildās, lai konstatētu ārvalstu uzņēmumu pastāvīgās iestādes esamību Latvijā?
  • 47. pants «Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana kuģu piegādēm, preču piegādēm kuģiem un ar šīm piegādēm saistītiem pakalpojumiem» – PVN 0% likmes piemērošanas pamats kuģu piegādēm, preču piegādēm šiem kuģiem un kuģiem sniegtajiem pakalpojumiem.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.