Gramatvedibas rokasgramata

Grāmatvedības rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.88 €
Cena (ieskaitot PVN): 99.98 €

Nepietiek vien zināt likumus, tos jāprot arī piemērot!

Saimnieciskā dzīve un ekonomiskie notikumi visapkārt attīstās strauji. Finansēs un grāmatvedībā nodarbinātie speciālisti ne vienmēr pagūst apsvērt un izprast, uzskaitīt, atspoguļot un novērtēt uzņēmumu ekonomisko notikumu radīto finanšu informāciju.

Šobrīd nepietiek zināt likumus, tos jāprot arī atbilstoši piemērot. Šajā situācijā palīdz atsevišķi Latvijā iznākoši periodiski izdevumi, tomēr ne vienmēr ir iespējams iegūt atbildes vienkopus.

Tādēļ «Grāmatvedības rokasgrāmata» atvieglos darbu vadītājiem, grāmatvedības un finanšu speciālistiem, jo izdevumā vienkopus ietverta grāmatvedības normatīvā bāze, pieredzē balstīti praktiskās darbības piemēri.

«Grāmatvedības rokasgrāmata»:

  • palīdzēs korekti veikt grāmatvedības uzskaiti;
  • sniegs skaidrojumus par finanšu informācijas klasificēšanu un atspoguļošanu finanšu pārskatos;
  • palīdzēs sagatavot pārskatus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

SIA "Sindiks"

Sindiks

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas darbojas tirgū vairāk nekā 24 gadus. Uzņēmums ilgstoši sadarbojas gan ar vietējām, gan ar starptautiskām audita kompānijām, kā rezultātā ir gūta neatsverama pieredze dažādu finanšu un grāmatvedības jautājumu risināšanā. Uzņēmuma dalībnieki ir zvērināti revidenti ar pieredzi ne tikai audita jomā, bet arī strādājuši dažādos uzņēmumos kā galvenie ekonomisti vai grāmatveži un darbojušies kapitālsabiedrību pārvaldē. SIA Sindiks turpina veidot rokasgrāmatu, pārņemot labāko pieredzi, ko šī izdevuma sākotnējā sagatavošanā deva iepriekšējie autori.

Grant Thornton Rimess Baltic

Grant Thornton Rimess Baltic

Revīzijas, grāmatvedības, korporatīvo finanšu pakalpojumu, kā arī nodokļu un juridisko konsultāciju uzņēmums, kas dibināts 1992. gadā un šobrīd piedāvā uzņēmējdarbības konsultācijas visā Baltijā. Grant Thornton Rimess Baltic zināšanas par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas uzņēmējdarbības vidi, kultūru un cilvēkiem sniedz iespēju nodrošināt klientus ar tieši viņam piemērotiem risinājumiem un vislabāko apkalpošanu. Kopš 1995. gada Grant Thornton Rimess Baltic ir bijusi dalībniece dažādās vispasaules organizācijās, kas apvieno audita un grāmatvedības kompānijas un ir vienas no 10 lielākajām pasaules vadošajām šāda veida apienībām. Šī dalība ir sekmējusi Grant Thornton Rimess Baltic profesionālisma un kompetences attīstību

Maija
Ķuda

Koledžas Grāmatvedība un finanses un izglītības iestādes Bizness komplekss grāmatvedības pasniedzēja, praktizējoša grāmatvede, no 2004. gada ir izveidojusi lekciju kursu Celtniecības uzņēmumu grāmatvedība, vairāku publikāciju autore.

Rödl&Partner

Rödl&Partner

Starptautiska revidentu, advokātu un konsultantu sabiedrība, kas darbojas šādās jomās: finanšu revīzija, nodokļu, juridiskās un uzņēmējdarbības konsultācijas. Rokasgrāmatas pamatsatura autori.

23.03.2015

Gada pārskats: sagatavošanas paraugs SIA un maziem uzņēmumiem

Arī šajā gadā tiek turpināta sadarbība ar ilggadējo «Grāmatvedības rokasgrāmatas» autoru  grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmumu Grant Thornton Rimess, kura speciālisti ir sagatavojuši jaunākos papildinājumus, aktualizējot šobrīd visbūtiskāko visiem grāmatvežiem – informāciju par gada pārskatu (4.13. «Gada pārskata sagatavošanas paraugi»).

Grant Thornton Rimess: «Šobrīd, kad grāmatveži vēl veic pēdējos darbus, lai sagatavotu gada pārskatus, piedāvājam koriģētus gada pārskata paraugus, lai lasītājiem būtu pilnīgāks un precīzāks priekšstats par to, kas ir nepieciešams un kas varbūt nav obligāti nepieciešams aizpildīt gada pārskata pielikumos.»

Tāpat gada pārskata paraugi ir atbilstoši papildināti, iekļaujot nepieciešamās likuma izmaiņas un skaidrojumu, piemēram, par grāmatvedības politikas maiņu, iepriekšējo periodu kļūdu labošanu.

4.13. nodaļā «Gada pārskata sagatavošanas paraugi» ir pieejami šādi paraugi:

  • gada pārskata sagatavošanas paraugs SIA;
  • gada pārskata sagatavošanas paraugs maziem uzņēmumiem.

Jāatzīmē, ka gada pārskats tiek sagatavots saskaņā ar Gada pārskata likumu. Gada pārskata noformējumu un saturu nosaka gan Gada pārskata likums, gan katra konkrēta uzņēmuma vadība. Galvenais ir ievērot svarīgāko nosacījumu – visai informācijai ir jābūt atklātai, lai sniegtu skaidru priekšstatu par finansiālo stāvokli un saimniecisko darbību.