Padomi, kā vieglāk orientēties jaunajā grāmatvedības jomas likumā

«Grāmatvedības rokasgrāmatas» autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess ir papildinājis rokasgrāmatu ar Gada pārskatu likumā un Konsolidēto gada pārskatu likumā veiktajām izmaiņām, kas piemērojamas pārskatiem, sākot ar 2016.gadu. Šo izmaiņu rezultātā abi minētie likumi ir apvienoti vienā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Autoru materiāls ir sagatavots tabulas veidā un palīdzēs lietotājiem orientēties jaunajā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, kā arī labāk pamanīt izmaiņas. Tā kā materiāls ir ļoti apjomīgs, tas ir sadalīts pa daļām, un nākamajos papildinājumos tiks piedāvāts turpinājums.

Galvenās jaunā likuma izmaiņas ir šādas, piemēram:

  • jauni un saprotamāki terminu skaidrojumi;
  • pārskatāmāka likuma struktūra, sabiedrību sadalījums kategorijās (mikro, mazās, vidējās un lielās) un attiecīgi likuma prasību piemērošana atsevišķām kategorijām;
  • ir sadalīti ieņēmumi no līdzdalības un procentu ieņēmumi un izmaksas, atsevišķi uzrādot ieņēmumus un izmaksas radniecīgām sabiedrībām, asociētām sabiedrībām un pārējām sabiedrībām, iespēja atzīt atlikto uzņēmumu ienākuma nodokli sabiedrībām, kas sagatavo pārskatu tikai saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

Ar jauno materiālu var iepazīties 2.6. nodaļā.

Atgādinām, ka vienlaicīgi ar pagājušajiem papildinājumiem tika sagatavots naudas plūsmas pārskata sastādīšanas piemērs Excel formātā. Vēlamies to nosūtīt elektroniski. Lūdzu, precizējiet sava e-pasta adresi, to atsūtot uz gramatas@db.lv.