Gada pārskats: sagatavošanas paraugs SIA un maziem uzņēmumiem

Arī šajā gadā tiek turpināta sadarbība ar ilggadējo «Grāmatvedības rokasgrāmatas» autoru  grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmumu Grant Thornton Rimess, kura speciālisti ir sagatavojuši jaunākos papildinājumus, aktualizējot šobrīd visbūtiskāko visiem grāmatvežiem – informāciju par gada pārskatu (4.13. «Gada pārskata sagatavošanas paraugi»).

Grant Thornton Rimess: «Šobrīd, kad grāmatveži vēl veic pēdējos darbus, lai sagatavotu gada pārskatus, piedāvājam koriģētus gada pārskata paraugus, lai lasītājiem būtu pilnīgāks un precīzāks priekšstats par to, kas ir nepieciešams un kas varbūt nav obligāti nepieciešams aizpildīt gada pārskata pielikumos.»

Tāpat gada pārskata paraugi ir atbilstoši papildināti, iekļaujot nepieciešamās likuma izmaiņas un skaidrojumu, piemēram, par grāmatvedības politikas maiņu, iepriekšējo periodu kļūdu labošanu.

4.13. nodaļā «Gada pārskata sagatavošanas paraugi» ir pieejami šādi paraugi:

  • gada pārskata sagatavošanas paraugs SIA;
  • gada pārskata sagatavošanas paraugs maziem uzņēmumiem.

Jāatzīmē, ka gada pārskats tiek sagatavots saskaņā ar Gada pārskata likumu. Gada pārskata noformējumu un saturu nosaka gan Gada pārskata likums, gan katra konkrēta uzņēmuma vadība. Galvenais ir ievērot svarīgāko nosacījumu – visai informācijai ir jābūt atklātai, lai sniegtu skaidru priekšstatu par finansiālo stāvokli un saimniecisko darbību.