Naudas plūsmas sastādīšana: piemērs un komentāri

«Atsaucoties uz grāmatvežu jautājumiem, piedāvājam materiālu, kas varētu būtiski atvieglot naudas plūsmas sastādīšanu. Piemērā parakstīts naudas plūsmas pārskata sagatavošanas process, izmantojot elektronisko darba tabulu. Lasītājiem sniedzam iespēju izmantot elektronisko darba tabulu, kas noderēs katra grāmatveža darbā,» tā rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess raksturo jaunākos papildinājumus, ar kuriem var iepazīties 4.8. nodaļā «Naudas plūsmas pārskata sastādīšanas piemērs uzņēmumam, kas nav finanšu iestāde».

Lai sagatavotu naudas plūsmas pārskatu pēc netiešās metodes, grāmatvedībā ieteicams izmantot elektroniskās tabulas. Piemērā sniegts paraugs darba tabulas izveidei, soli pa solim aprakstot darbības līdz naudas plūsmas pārskatam. Par pamatu naudas plūsmas aprēķinam tiek ņemti bilances dati un papildu informācija (konkrētas summas).

Kā norāda autori, vienlaicīgi ar papildinājumiem ir sagatavots naudas plūsmas pārskata sastādīšanas piemērs Excel formātā. Vēlamies to nosūtīt elektroniski. Lūdzu, precizējiet sava e-pasta adresi, to atsūtot uz gramatas@db.lv.

Tāpat arī šajos papildinājumos turpināta aktualizēt 5.11. nodaļa, precīzāk, 5.11.16. «Konsolidētās bilances sagatavošanas kopsavilkums».